MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

homoseksualiteit, transseksualiteit en de koran

25 augustus 2019 - Van islamitische leerlingen kan je vaak vragen of opmerkingen krijgen over homoseksualiteit in de islam. Over het algemeen beweren ze dat homoseksualiteit wordt verboden door de koran. Maar als je doorvraagt, weten ze vaak niet de uitspraken en blijven ze hangen in "het mag gewoon niet, het is haram ”. Bij voorlichting is het zaak om goed te denken hoe je hierop zult ingaan. Je eigen achtergrond, inlevingsvermogen en kennis zijn van groot belang. Omdat kritiek op de koran of het geloof door sommigen al snel als heiligschennis wordt opgevat, is dit een gevoelige kwestie. EduDivers heeft haar factsheet over homoseksualiteit en transseksualiteit in de koran herzien om docenten en voorlichters te helpen hiermee om te gaan.

korancitaten

Veel citaten in de koran hebben betrekking op het verhaal van "Lut" (dezelfde als "Lot" in de bijbel) en gaan over hoe de goede Lut wordt bedreigd door mannen van de stad Sodom die zijn gasten (boodschappers van Allah) willen misbruiken. Net als bij de bijbel kan je twijfelen over of dit over homoseksualiteit gaat of over verkrachting. Dat de mensen ten tijde van het ontstaan van de koran tegen seks tussen mannen waren, is wel duidelijk, maar er zijn twijfels hoe ernstig men dit vond.

geen overmaat

De Islam staat afwijzend tegen “overmatige” seks, maar dat geldt ook voor heteroseksuele seks. De islam was eeuwenlang veel toleranter dan het christendom op seksueel gebied. De mening van moslims over seksuele diversiteit is in de laatste eeuw veel conservatiever is geworden. Daarnaast heeft kolonialisme en het afzetten tegen westerse exploitatie een algemeen weerzin gekweekt tegen veel dingen die moslims beschouwen als westers (en verdorven).

lesbische seks

Er is geen duidelijk seksverbod tussen vrouwen in de koran. Sommige exegeten denken dat het "zina" is (de strafbare misdaad van seks buiten het huwelijk, maar anderen zeggen kan worden gezien als een zonde maar niet als een misdaad die een religieuze straf verdient.

Transseksualiteit

Transgenderisme komt niet voor in de koran. Er zijn wel negatieve oordelen over verwijfde mannen (mogelijk eunuchen) en "vrouwen die mannen imiteren" in de Hadith (een uitleg van de koran die in de Islam de status van een wetboek heeft). Naar verluidt verbande Mohammed zulke verwijfde mannen, maar hij doodde hen niet omdat zij wel gelovigen waren. In de islam is er een discussie over of transgenders het andere geslacht imiteren (wat als verwerpelijk wordt beschouwd) of dat ze zich in het verkeerde lichaam bevinden. Ayatollah Khomeini heeft in 1987 een fatwa uitgegeven met toestemming voor seksoperaties . Desalniettemin lijden moslim transgenders in de meeste moslimlanden (inclusief Iran, ook al kunnen ze operaties krijgen) nog steeds aan discriminatie.

hoe voorlichten

In voorlichting moeten docenten en voorlichters goed nadenken vanuit welke positie ze dat doen. Als je zelf moslim bent, heb je een hele andere positie dan als je een ander geloof hebt, of geen geloof aanhangt. En vervolgens is de keuze om wel of niet in te gaan op de koran en andere islamitische regelgeving ook niet vanzelfsprekend. Dat kun je beter alleen doen als je heel goed weet waarover je het hebt en het zeker niet doen vanuit een veroordelend standpunt over de islam. Voor Nederlandse voorlichters en docenten is het beter om in dialoog te gaan over democratie en hoe we kunnen samen leven terwijl we goed omgaan met verschillen.

Lees meer achtergrondinformatie en overwegingen bij het voorlichten in het EduDivers factsheet