MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

dilemma's bij het beoordelen van de kwaliteit van schoolbeleid tegen pesten

14 april 2020 - Het Europese ABC-project heeft geprobeerd een certificering te ontwikkelen voor het beleid tegen pesten op middelbare scholen. Het project eindigt in mei, maar werd geconfronteerd met een reeks dilemma's die nog niet zijn opgelost. Vooral scoren was een dilemma. Moeten we überhaupt scoren? Als we dat doen, hoe dan? Kunnen we scores alleen gebruiken als diagnostisch instrument of ook als openbaar kwaliteitslabel? Zullen regeringen of de Europese Unie bereid zijn zo'n label over te nemen of in ieder geval zelfevaluatie van scholen aan te moedigen?

scoren?

Het eerste dilemma dat we tegenkwamen was een discussie of we überhaupt scholen zouden moeten scoren. Sommige partners dachten dat de scholen te bang waren om een negatief imago te krijgen, terwijl anderen dachten dat scholen alleen zichzelf kunnen scoren in plaats van door anderen te worden gescoord; ze kennen zichzelf immers het best. In het ABC-project is er uiteindelijk voor gekozen om scholen een diagnostische score aan te bieden, waarbij ze kunnen kiezen hun resultaten te publiceren of niet.

hoe scoren

Een tweede dilemma was op basis waarvan scholen zouden worden gescoord. Er zijn een aantal wetenschappelijke bevindingen die richting geven aan wat een effectief antipestbeleid zou moeten zijn. Maar sommige partners dachten dat het opleggen van dergelijke criteria of richtlijnen aan scholen hun vrijheid om onze eigen keuzes te maken zou wegnemen. Een andere mogelijkheid was om scholen te scoren op het aantal mensen dat betrokken is bij de uitvoering van het beleid, de gepercipieerde inzet of de manier waarop het wordt gecommuniceerd aan alle leden van de school. Aan het einde van het project werd een diagnostisch instrument ontwikkeld dat een geleidelijk groeiend commitment als criterium neemt voor de mate waarin in een school overeenstemming wordt bereikt over het beleid tegen pesten.

diversiteitsgevoeligheid

Een andere ingewikkelde kwestie was hoe diversiteit te integreren. Moeten we een apart item hebben over diversiteit, of over een reeks diversiteitsthema's of groepen? Tijdens een van de internationale ontmoetingen met docenten en studenten adviseerden de studenten om diversiteitsgevoeligheid in alle items te integreren, maar tegelijkertijd specifiek te maken.

Europees energielabel

Een idee was om een Europees "energie" -label tegen pesten te creëren, zoals we dat hebben voor koelkasten, wasmachines en woningen. Waarom zouden we geen kwaliteitslabel hebben voor een beleid tegen pesten op school? Dit idee was controversieel omdat het impliceert dat er een betrouwbare externe manier kan zijn om de kwaliteit van het antipestbeleid te meten en sommigen vonden dat we niet zover zijn gekomen.

europese aanbevelingen

Ten slotte heeft het project geprobeerd om aanbevelingen te doen voor het Europese beleid. Een uitdaging van het Europese beleid is dat het onderwijs onder het subsidiariteitsbeginsel valt. Dit betekent dat beslissingen over onderwijs op nationaal of lokaal niveau moeten worden genomen en niet op internationaal niveau. Daarom zijn de mogelijkheden om te pleiten voor een verbeterd Europees beleid inzake antipesten beperkt. Toch formuleerde het project aanbevelingen waarin de Europese Gemeenschap word gevraagd na te gaan of en hoe richtlijnen voor antipesten op internationaal niveau zouden kunnen worden geformuleerd.

GALE en haar partners zijn erg geïnteresseerd in hoe andere mensen en organisaties over deze kwesties denken. Overweeg de korte vragenlijst (tot 24 april, nu offline) in te vullen of deel te nemen aan de discussie op https://www.gale.info/en/how-to-combat-bullying (27 april - 10 mei).

Bronnen: ABC-project, draft version of the certification procedure, survey on antibullying dilemmas