MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

edudivers presenteert gaynergy-label

29 mei 2020 - Vandaag presenteerde EduDivers het Gaynergy-label voor middelbare scholen. Het Gaynergy-label is een variatie op het Europese energielabel. Maar in dit geval gaat het niet om de energiezuinigheid van huizen, maar om de LHBTIQ-vriendelijkheid van scholen.

zelfevaluatie van scholen

In de afgelopen maanden heeft EduDivers regelmatig aandacht gegeven aan het gebrek aan kwaliteit van het antipestbeleid in Nederlandse scholen. Dit gebeurde in het kader van het Anti-Bullying Certification (ABC) project waarin een algemene methode is ontwikkeld waarmee scholen hun eigen antipestbeleid onder de loep kunnen nemen en verbeteren. In het ABC-project is ook enige aandacht voor seksuele en genderdiversiteit, maar EduDivers en haar internationale partner GALE vrezen dat scholen in hun algemene review van hun antipestbeleid seksuele en genderdiversiteit al snel zullen “vergeten”. Daarom besloot EduDivers in het kader van het bredere MijnID-programma een LHBTIQ versie van de ABC-zelfevaluatie te maken.
In deze “Gaynergy” methode is meer aandacht voor LHBTIQ-aspecten dan in de ABC-versie. Er zijn meer vragen over in de enquêtes en het is een specifiek onderwerp in de discussies die we organiseren onder leerlingen en docenten. Het scoren van het aspect diversiteit en specifiek van LHBTIQ-diversiteit is verplicht om te doen in de checklist. Overigens is de Gaynergy-versie ook een upgrade van de algemene kwaliteit ten opzichte van de ABC-methodiek.

combi algemeen en lhbtiq-beleid

Peter Dankmeijer, de directeur van EduDivers zegt: “We worstelen al jaren met de spanning tussen algemeen beleid en specifiek LHBTIQ beleid. De LHBTIQ-beweging komt aan de lopende band met specifieke LHBTIQ posters, acties, video’s, theatervoorstellingen en lesjes, maar voor scholen blijven dit vaak incidentele oefeningen die alleen ingezet worden door enkele enthousiaste docenten. Het krijgt zelden of nooit draagvlak.”
“En we weten ook dat in een school met een positief klimaat minderheden het heel goed doen, terwijl in een school met een negatief klimaat minderheden het juist extra slecht doen. Er is dus ook een verband tussen het algemene schoolklimaat en de specifieke beleving van LHBTIQ. EduDivers zoekt daarom al jaren naar een goede combinatie van aandacht voor algemeen veiligheidsbeleid en specifiek beleid. Deze combinatie werken we uit in het MijnID-programma. Het MijnID-programma bestaat uit 4 modules: een interactief onderzoek om de situatie te leren kennen, training van docenten, het betrekken van leerlingen, en het structureel bijstellen van het leerplan. De Gaynergy-methode is de MijnID-versie het interactieve onderzoek.”

interactief

Een belangrijk element van de EduDivers-benadering is dat scholen meer democratisch zouden moeten worden. Dat betekent ook dat iedereen vanaf het begin betrokken wordt bij de verbetering van het schoolklimaat en het leerplan. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen vanaf het begin bij het bepalen van het Gaynergy-label wordt betrokken. Dat doen we door enquêtes te doen onder leerlingen, docenten, en ouders en vervolgens de docenten en de leerlingen nog meer interactief te betrekken door hun hun eigen beoordeling van de school.
Peter: “Uit de proefprojecten die we hebben gedaan in het internationale ABC project, maar ook in eerdere Nederlandse projecten zoals de MijnID-campagne en de Gay OK leerlingenparticipatie, hebben we gemerkt dat er grote verschillen kunnen bestaan in inzicht en meningen van scholenleidingen, docenten en leerlingen. Het is belangrijk dat die verschillen van mening en visie worden overbrugd en dat kan alleen als al die partijen goed met elkaar samenwerken. Dat is een van de belangrijkste elementen uit de Gaynergy methode.”

het gaynergy label

Uiteindelijk kunnen de scholen zichzelf een Gaynergy label toekennen, en dat loopt van A tot G. Niveau G is een school waar aandacht voor seksuele en genderdiversiteit volledig verboden of taboe is. Niveau A is een school waar er een breed draagvlak is, zelfs onder ouders, voor specifieke aandacht voor LHBTIQ in het schoolbeleid. En we denken zelfs aan het toekennen van een A+ of A++ label. Dit zou zijn in het geval dat de LHBTIQ leerlingen zich zelfs veiliger voelen dan gemiddeld (zelfrapportage: “ik voel me veilig”), en bij A++ als hij daadwerkelijk ook echt veiliger zijn (rapportage van vervelende voorvallen die zijn overkomen in de afgelopen 12 maanden).
We hebben voor de niveaus in ons label gekozen voor de mate van draagvlak in de school. Dat meten we ook in de enquêtes. De mate van draagvlak geeft beter aan of een school een prettig klimaat heeft, dan eisen aan bijvoorbeeld het papieren beleid, of het hebben van bepaalde voorzieningen. Zo is de aanwezigheid van een GSA of van een genderneutraal toilet nog geen bewijs van een prettig schoolklimaat.
Peter: “We hebben geprobeerd om de landelijke instellingen in Nederland – zoals de Onderwijsinspectie, de VO-raad, Stichting School en Veiligheid en zelfs tweede kamer-leden – te interesseren in het gebruik van de ABC- of gaynergy-methode. Maar onder het hele Nederlandse establishment bestaat een enorme weerstand tegen het monitoren van de kwaliteit van scholen, laat staan van LHBTIQ-specifieke kwaliteit. Ik hoop daarom maar dat veel scholen uit zichzelf gebruik gaan maken van het Gaynergy label. Wij zullen in ieder geval doorgaan met het verbeteren van de methodiek en het ontwikkelen van de andere modules van het MijnID-programma. En – ondanks dat ons dit jaar niet is gelukt – hopen we hopen dat het Gaynergy label in de toekomst nog eens leidt tot discussie over de kwaliteitseisen die aan scholen mogen worden gesteld.”

De Gaynergy-methode is gratis beschikbaar op GALE > NL > MijnID > Downloads. Scholen die graag hulp krijgen bij het uitvoeren van na zelfevaluatie kunnen EduDivers inschakelen.