MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

eerste internationale nieuwsbrief over LHBTI-diversiteit in het beroepsonderwijs

12 september 2019 - Vandaag heeft het Europese SENSE-partnerschap de eerste nieuwsbrief gepubliceerd over de integratie van LHBTI-voorlichting in mbo-opleidingen. In voorlichting over seksuele diversiteit worden beroepsopleidingen vaak verwaarloosd omdat het vaak als "technisch" wordt beschouwd. In de meeste banen zijn soft skills zoals klant- of klantvriendelijkheid en flexibel en sensitief zijn echter belangrijke vaardigheden die iedereen nodig heeft. In de MijnID methode, die wordt ontwikkeld door het EduDivers en GALE en nu uitgebreid wordt naar Griekenland, Italië en Spanje is gevoeligheid voor LHBTI gekoppeld aan dergelijke deep diversity -vaardigheden.

niet alleen zichtbaarheid

In veel programma's die door LHBTI-organisaties zijn ontwikkeld, staat de presentatie van hun specifieke identiteit centraal. Dit wordt gezien als de eerste stap naar het herkennen van stereotypen en discriminatie. Zulke voorlichting een vooral een uitleg van de problemen van LHBTI wordt verondersteld automatisch te leiden tot tolerantie en het rekening houden met LHBTI.
De ontwikkelaars van het MijnID-programma denken dat dit een naïeve manier is om na te denken over de impact van onderwijsprogramma's. Mogelijk is de echte reden voor het ontwikkelen van zulke programma’s meer de behoefte om je erkend te voelen dan het onderwijsdoel om diversiteitsvaardigheden aan te leren. De achtergrondtheorie van het MijnID-programma analyseert hoe macht en gerelateerde uitsluitingsmechanismen werken in de samenleving en op scholen. Op basis van deze analyse komt het met evidence-based aanbevelingen voor het omgaan met de angst en boosheid die mensen soms voelen als ze geconfronteerd worden met onderwerpen en mensen die "anders" zijn. Veel docenten denken dat je meningen en gevoelens van leerlingen en studenten niet kunt beïnvloeden, maar dat is niet waar; ze weten allen niet hoe ze dat moeten doen. Ook beweren docenten soms dat een school “neutraal” moet blijven. Ook dat klopt niet. Scholen moeten opvoeden en trainen hoe jongeren goed kunnen functioneren in een democratische, open, tolerante, klantvriendelijke en respectvolle maatschappij. Dat is een duidelijke stellingname die veel negatief en uitsluitend gedrag per definitie uitsluit. Het MijnID-programma geeft hulp bij het systematisch verbeteren van negatieve houdingen en gedragingen. De ontwikkelaars noemen dit "diepe diversiteitsvaardigheden" (deep diversity skills).

het mijnid project

Het project ontwikkelt vier producten. Voor studenten ontwikkelt het project een culturele "trigger" die dient als een motiverend startpunt voor een curriculum. Een dergelijke trigger kan een korte theaterscène, een video, een rap of een door studenten geleid spel zijn. Het belangrijkste is dat het door studenten wordt geleid, waardoor het geloofwaardiger is voor andere studenten. Voor leraren is een training ontwikkeld. Dit is gebaseerd op het succesvolle EduDivers-trainingsmodel. Een derde product is een handleiding voor het coachen van beroepsopleidingen om seksuele diversiteit te integreren in een doorlopende leerlijn. Dit is duurzamer dan extern aangeboden eenmalige sessies of trainingen. Ten slotte ontwikkelt het partnerschap een beschrijving van concrete vaardigheden die studenten nodig hebben om te leren voor diepe diversiteit, en voor de vaardigheden die leraren nodig hebben om diepe diversiteit bij studenten te kunnen trainen.

mijnid in het nederlandse mbo

De MijnID-methode is eerder in Nederland ontwikkeld en succesvol getest in een reeks van project die EduDivers samen met COC Nederland en Theater AanZ deed. In die projecten bleek wel dat Roc's moeite hadden met de aspecten van het project die henzelf tijd en energie kostten. Het was voor hen prettig om gratis voorstellingen van AanZ en gratis steun van het COC te krijgen bij het opzetten van een GSA. Maar voor EduDivers trainingen en steun bij integratie in hun leerlijn moesten ze zelf ook wat investeren en dat vonden ze vaak lastig te organiseren. COC Nederland en AanZ vonden het ook vervelend dat ze hun gemakkelijke producten binnen het project als koppeling met structurele integratie moesten “verkopen” aan Roc's. Het was daardoor voor hen lastiger om binnen te komen. In 2018 lieten ze daarom aan het ministerie van onderwijs weten dat er “met EduDivers niet te werken is”. Op grond van deze klacht (waar EduDivers overigens niets van wist op dat moment) besloot het ministerie om EduDivers voor de komende vijf jaar uit te sluiten van financiering en samenwerking. Stichting School & Veiligheid biedt binnen vervolgprojecten nu wel weer een training aan, maar of er integratie van seksuele diversiteit in de opleidingen plaatsvindt is nu geheel afhankelijk van de bereidheid en durf van individuele docenten. Ondanks dit terugploegen van het Nederlandse beleid naar het aanbodgericht promoten van externe voorlichting, blijft het MijnID-programma ook beschikbaar voor mbo’s in Nederland.

Bronnen: My-ID Newsletter 1, SENSE-project
Schrijf je hier in voor de (Engelstalige) My-ID newsletter