eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 17 JANUARI 2015

In dit E-zine:

  • edudivers herstart e-zine
  • scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren
  • zelfmoord transgender tiener veroorzaakt actie tegen conversietherapie
  • handreiking hoe seksuele diversiteit onder te brengen in schoolboeken gepubliceerd
  • seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd
  • docenten en leerlingen gezocht voor europees project over homofobie en e-learning

Leest u dit e-zine liever als pdf? Download hem dan hier
Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2015-01

edudivers herstart e-zine


EduDivers heeft besloten haar e-zine te herstarten. In de afgelopen jaren was het e-magazine slechts een enkele keer verschenen. Het voornemen is om de nieuwsbrief regelmatiger te versturen.

kritiek van het verweij-jonker instituut

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zegt: "In de afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt binnen de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. De activiteiten van de alliantie zijn geëvalueerd door het Verweij-Jonker Instituut. Het onderzoeksinstituut vond dat de alliantie te weinig zichtbaarheid is geweest en dat onduidelijk was welke partners precies wat deden. Ook uit een eigen onderzoek dat wij lieten doen onder MijnID ambassadeurs, bleek dat veel van hen niet een duidelijk beeld hadden van wat EduDivers deed. Daaruit trekken wij de conclusie dat we te weinig zichtbaar zijn. Door het regelmatig uitbrengen van het EduDivers E-zine hopen we meer zichtbaarheid te bereiken en mensen te betrekken."

aandacht voor een aanpak met impact

"Onze unieke positie in het onderwijsveld is dat we staan voor geïntegreerde maar expliciete aandacht voor seksuele diversiteit in scholen en andere onderwijsinstellingen. We onderscheiden ons van LHBT organisaties omdat we voortdurend zoeken naar wat het best werkt in een school. We weten inmiddels dat 'voorlichting' in welke vorm dan ook niet het meest effectieve instrument is. Heldere afspraken over omgangsvormen en teamwork zijn dat wel. We zullen ons daarop steeds sterker inzetten. We gaan met volle kracht door in de Onderwijsalliantie en in andere projecten, maar zullen daarbij onszelf en ons standpunt dat we samen moeten streven naar een verbeterde impact van LHBT emancipatie meer zichtbaar maken. Ik wens al onze abonnees veel leesplezier en uitdagingen in 2015!"

scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren


Volgens een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen homojongeren en heterojongeren. Het is dus onzinnig om te doen alsof ze "hetzelfde" moeten worden behandeld. Homojongeren blijven vaak in de kast, en zijn daardoor vaker eenzaam. Ze krijgen te maken met negatieve ervaringen, en krijgen daardoor vaker psychische problemen. Vooral nichterige jongens en stoere meiden hebben last van discriminatie.

heterojongeren blijven ambivalent over homo's

Het SCP stelt dat jongeren opgroeien in een tijd waarin er meer aandacht voor seksuele diversiteit is, maar dat dit er niet toe leidt dat heteroseksuele jongeren in Nederland een positieve houding hebben ten opzichte van LHBT jongeren. De mening van heterojongeren is ambivalent. Twee derde van de basisschoolleerlingen (67%) en driekwart leerlingen in het voortgezet onderwijs (76%) geeft aan dat LHBT-jongeren hun vrienden mogen zijn. Maar ze moeten vooral niet met elkaar gaan zoenen: 36% van de basisschoolleerlingen en 34% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt twee zoenende jongens vies en dit geldt voor 33% en 19% als het om twee meisjes gaat. Ook geven veel scholieren aan dat als je op hun school homo bent, je dat beter niet aan iedereen kunt vertellen (23% denkt dat je dit niet kunt vertellen, 39% denkt dat je dat alleen aan vrienden kunt vertellen).

oppervlakkige meningen wel verbeterd

De houdingen van scholieren lijken wel verbeterd tussen 2009 en 2013, maar het SCP weet niet of dat statistisch toeval is. Desondanks presenteerden ze hun rapport met als slagzin dat de houding verbeterd is, en dat werd ook overgenomen door de meeste media.
Het merendeel van de jongvolwassenen vindt gelijke rechten prima en geeft aan "dat ze vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals ze willen" en "dat ze docent moeten kunnen worden". Maar zoenende, vrijende of hand-in-hand lopende LHBT kunnen bij een aanzienlijke groep jongvolwassenen niet op goedkeuring rekenen en ook een homoseksuele oriëntatie van de eigen zoon of dochter zou bij 17% moeilijk liggen. Vriendschappen met transgenders vormt voor het overgrote deel van de jongvolwassenen geen probleem, maar genderambivalentie (onduidelijkheid of iemand met een man of vrouw van doen heeft) ligt bij veel jongvolwassenen moeilijker. De vergoeding van medische ingrepen bij transities wordt niet gesteund door veel jongvolwassenen, zij vinden dat transgenders zelf voor de kosten moeten opdraaien.

verschillen tussen LHB en heterojongeren

Een veelgehoord argument op scholen om geen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit is dat LHBT jongeren hetzelfde zijn als andere jongeren op hun seksuele oriëntatie na. Maar het SCP zegt dat de verschillen tussen LHB- en heteroseksuele jongeren talrijker dan de overeenkomsten. LHB-scholieren hebben meer problemen thuis en op school. Ze ervaren minder steun vanuit het gezin, kunnen minder met ouders over zorgen praten, vinden school minder leuk, ervaren een negatievere sfeer in de klas en een slechtere band met de docent, spijbelen vaker en worden vaker gepest. Ze spijbelen vaker. Ze sporten minder, hebben meer overgewicht en hun alcohol-, sigaretten- en marihuanagebruik ligt twee tot zes keer zo hoog. Ze geven hun leven een zesje, in tegenstelling tot de acht min die heteroseksuele scholieren hun leven geven. Ze rapporteren zelf een slechtere gezondheid en ze hebben veel meer psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen. Ze hebben minder eigenwaarde en ook veel meer psychische problemen. Daarnaast rapporteren LHB-jongvolwassenen in vergelijking met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten fors meer suïcidegedachten en suïcidepogingen.

spijbelen door slechte band met docenten

Het gegeven dat LHB-scholieren veel vaker spijbelen dan heteroseksuele scholieren valt volgens het SCP deels toe te schrijven aan het minder goed over hun zorgen kunnen praten met hun ouders, de slechtere band met hun docenten en hun grotere psychosomatische, emotionele en gedragsproblematiek. Helaas weet het SCP niets over de thuissituatie en de school-, studie- en werksituatie van LHB-jongvolwassenen, dus kan het onderzoeksinstituut geen uitspraken doen over hoe zwaar die achtergronden wegen bij de verhoogde problematiek.
Wel komt naar voren dat een deel van de verschillen in eenzaamheid en suïcidale gedachten gerelateerd zijn aan de grotere mate van gendernonconformiteit (nichterige jongens en stoere meiden). LHB-jongeren zijn dus vaker eenzaam en denken vaker aan suïcide omdat zij zich minder in lijn met de heersende normen en voorschriften voor de seksen gedragen. Vier op de tien LHB-jongvolwassenen kreeg echter in het afgelopen jaar te maken met negatieve reacties en een kwart paste regelmatig of vaak het gedrag aan om niet zichtbaar te zijn. Zij raken bijvoorbeeld hun partner niet aan als anderen het kunnen zien of vermijden bepaalde plekken.

aanbeveling gaat in tegen rijksoverheidsbeleid

Het SCP vindt het lastig om concrete aanbevelingen te geven. Er is er geen aanpak is die bewezen heeft effectief te zijn voor het verbeteren van het schoolklimaat voor LHB-scholieren. Het SCP vindt daarom dat er gedegen interventies op basis van bestaande (nationale en internationale) kennis moet worden ontwikkeld en op effect. Onderzocht. Deze aanbeveling gaat recht in tegen het beleid van de Nederlandse regering die elke vorm van financiering door de rijksoverheid voor nieuwe interventies heeft verboden.
Interessant is de aanbeveling van het SCP dat effectieve interventies niet alleen over homo/transdiscriminatie of in de kast zitten moeten gaan, maar juist ook op de algemene problemen waar LHB-jongeren vaak mee te maken hebben zoals gender, spijbelen, gezinsproblemen, schoolbeleving, pesten, middelengebruik en psychische problematiek.

zelfmoord transgender tiener veroorzaakt actie tegen conversietherapie


Op zondag 27 december schreef Leelah Alcorn, een 17-jarige transgender jongere een afscheidsbrief op Tumblr, liep naar de snelweg en werd en overreden door een kleine vrachtwagen. In haar laatste bericht legde Leelah uit hoe haar familie haar had gedwongen naar conversie therapie te gaan, haar van school had gehaald en haar had geïsoleerd van aan vrienden in een poging om haar genderidentiteit te veranderen.

een zelfmoordbrief

Leelah zelfmoordbrief werd gedeeld over de hele wereld. Ze schreef. "Als je dit leest, betekent het dat ik zelfmoord heb gepleegd en dit bericht niet heb gewist. Wees alsjeblieft niet verdrietig, het is beter want niemand wil leven zoals ik geleefd heb.... als transgender. ik kan precies gaan uitleggen waarom ik er zo over denk, maar dan wordt dit stukje te lang. Om het simpel te zeggen, ik voel me als een meisje gevangen in een jongenslichaam. Ik voelde me zo sinds in vier was. Ik had geen woorden voor dit gevoel en ik wist ook niet dat je als jongen wel een meisje kon worden. Dus ik heb nooit iemand iets verteld en ik probeerde gewoon traditioneel "jongensachtige" dingen te doen en me aan te passen."

"Toen ik 14 was, hoorde ik wat transgender betekende. Ik huilde van geluk. Na 10 jaar van verwarring begreep ik eindelijk wie ik was. Ik vertelde het meteen mijn moeder, maar ze reageerde Extreem Negatief. Ze zei dat het een fase was, dat ik nooit echt een meisje zou zijn, dat God geen fouten te maken, dat ik verkeerd ben."
"Als u dit leest, ouders, zeg dit nooit tegen je kinderen. Zelfs als je christen bent of je bent tegen transgender mensen, zeg dit niet, vooral niet tegen je kind. Het zorgt er alleen maar vooral dat ze zichzelf gaan haten. Dat is precies wat het met mij heeft gedaan.
Mijn moeder begon me mee te nemen naar een therapeut. dat waren alleen maar christelijke therapeuten (en die waren allemaal erg bevooroordeeld) dus ik kreeg nooit de therapie die ik eigenlijk ik nodig had om me te genezen van mijn depressie. Ik kreeg alleen maar meer christenen die me vertelden dat ik egoïstisch en verkeerd was en dat ik moest vragen om God's hulp."

"Ik vormde een soort van "fuck you" houding ten opzichte van mijn familie en kwam er op school voor uit dat ik homo was. Ik dacht dat ik misschien dan geleidelijk zou kunnen uitkomen als trans, dan zou het minder een schok zijn. Hoewel mijn vrienden positief reageerden, werden mijn ouders boos. Ze voelden alsof ik hun imago had aangevallen en dat ik een schande voor hen. Ze wilden dat ik hun perfecte kleine christelijke heterojongen bleef, en dat is natuurlijk niet wat ik wilde."

"Toen haalden ze me van school af, en ze pakten mijn laptop en telefoon af, zodat ik ook via sociale media niet meer met mijn vrienden kon praten. Dit was waarschijnlijk de meest depressieve tijd van mijn leven, ik ben verbaasd dat ik toen geen zelfmoord pleegde. Ik was helemaal alleen voor 5 maanden. Geen vrienden, geen steun, geen liefde. Alleen de teleurstelling van mijn ouders en de wreedheid van eenzaamheid."

"De enige manier waarop ik zal in vrede rusten is als op een dag transgender mensen niet meer op de manier worden behandeld zoals ik. dat ze behandeld worden als mensen, met echte gevoelens en mensenrechten. Er moet les gegeven worden over gender en transgender, hoe eerder de beter. Mijn dood iets moet betekenen. Tel mijn dood maar op bij het aantal transgender mensen die dit jaar weer zelfmoord plegen. Ik wil dat iemand dat aantal ziedt en zegt: "dat is fucked up", daar moeten we wat aan doen. Repareer de samenleving. Liefs, goodbye Leelah (niet Josh) Alcorn."

moeder kan zich niet verzoenen met de feiten

"Hij was een goed kind, een goede jongen," zei Leelah's moeder Carla Alcorn nadien op TV. In de interviews bleef ze naar Leelah verwijzen als "Josh" en "hem". Ze ontkende dat ze Leelah naar conversie therapie had gestuurd. "Daar hebben geen geld voor." Maar ze bevestigde wel dat Leelah ten minste een keer naar haar had gesproken over dat ze van geslacht wilde veranderen. Dat was volgens haar het moment dat de ouders haar van school haalden, afsneden van haar vrienden en haar dwongen om alleen te blijven in haar kamer.

campagne om transgender conversie therapie te stoppen

Volgens een recente Amerikaanse studie in Pediatrics (20 februari 2012), lopen "gender dysfore" kinderen die geen medische behandeling of begeleiding krijgen een hoog risico op gedrags- en emotionele problemen. Van 97 patiënten jonger dan 21 jaar met de diagnose "genderdystrofie" had 44% een voorgeschiedenis met psychiatrische symptomen, 37% had psychotrope medicatie gebruikt, en 21,6% had een geschiedenis van zelfverminking en zelfmoord pogingen."

In Amerika leidde Leelah's laatste verzoek tot een beweging die transgender conversie therapie in de Verenigde Staten wil verbieden. Petities werden aangemaakt op change.org, om te pleiten voor een "Leelah Alcorn" wet en te pleiten voor vrouwelijke naam van Leelah's op haar grafsteen. De petitie voor de wet werd door tot nu toe door 322.000 mensen ondertekend.

bronnen:
http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2014/12/transgender-teen-commits-suicide-cites-christian-parents-in-blog/
http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2014/12/transgender-teen-commits-suicide-cites-christian-parents-in-blog/#ixzz3NMunvb4L
http://www.newnownext.com/leelah-alcorns-mother-feels-no-guilt-over-daughters-death-i-loved-my-son-he-was-a-good-boy/01/2015/

handreiking hoe seksuele diversiteit onder te brengen in schoolboeken gepubliceerd


Om scholen te ondersteunen bij het omgaan met seksuele diversiteit is de handreiking "Gewoon Doen" ontwikkeld. Deze bevat tips voor leraren en uitgevers om seksuele diversiteit in lessen en leermiddelen te integreren. Scholen zijn vanaf 1 december 2012 verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

De handreiking is in opdracht van de PO-Raad en VO-raad ontwikkeld door EduDivers, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs in samenwerking met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). SLO heeft als onderbouwing ook een analyse van huidige leermiddelen gemaakt.

De handreiking is gebaseerd op een scan van representatieve leermiddelen. Daarnaast zijn interviews en dialooggesprekken georganiseerd met belangenbehartigers, educatieve uitgevers, besturenorganisaties, schoolleiders, leraren en leerlingen.

seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd


EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ ontwikkelen momenteel een methode aandacht volledig voor seksuele diversiteit volledig te integreren MBO welzijnsopleidingen. Deze leiden jongeren op om verpleegkundige of maatschappelijk werker te worden. De integratie van seksuele diversiteit in deze opleidingen is belangrijk omdat verpleegkundigen en maatschappelijk werkers gevoelig moeten zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), met name voor kwetsbare tieners en roze ouderen.

een benadering op meerdere niveaus

Het project bestaat uit een eendaagse training voor leerkrachten, follow-up coaching van leerkrachten en opleidingscoördinatoren, een reeks theatervoorstellingen voor studenten, specifieke lessen en geïntegreerde aandacht in de begeleiding van stages. Een extra onderdeel van het project is een poging om de aandacht voor seksuele diversiteit tot een verplicht onderdeel van de nationale kwalificatiecriteria voor verpleegkundigen en maatschappelijk werkers te maken.

Het project maakt gebruik van interactief theater als een boeiende manier om medewerkers en studenten te motiveren om aandacht te hebben voor seksuele diversiteit. Anders zouden ze dat niet relevant vinden, of zelfs gevaarlijk om te bespreken.

en een prettig weekend!

De training begint met een optreden van AanZ van "En een prettig weekend!". Dit is een scène in de lerarenkamer op een vrijdagmiddag. Een nieuwe lesbische lerares vraagt haar collega's hoe zij kan omgaan met mannelijke studenten die verliefd op haar worden. Zulke studenten proberen ook om op allerlei manieren haar erotische aandacht te krijgen. Ze krijgt gemengde reacties van collega's. Eén leraar moedigt haar aan om ervoor uit te komen. Een ander adviseert haar om haar populariteit nu niet te bederven door toe te geven dat ze lesbisch is. Een derde denkt dat ze haar "persoonlijke zaken" buiten de klas moet houden.
Het stuk behandelt niet alleen de coming-out van de lesbische lerares, maar ook hoe les te geven over seksuele diversiteit, hoe te werken als een team aan een veilige omgeving en hoe passende aandacht op een structurele manier in de schoolorganisatie te integreren.
In de discussie na het spel kunnen de leraren stemmen voor verschillende strategieën en elk van deze worden ook uitgespeeld. Dit resulteert in een lijst met op maat gesneden strategieën voor de school waar de opleiding plaatsvindt. In de middag verkennen de leraren hoe ze hun strategische keuzes praktisch kunnen uitvoeren in hun klaslokalen en als team.

studenten betrekken

Uit ervaring blijkt dat de praktische uitvoering van de voornemens van docenten niet zo gemakkelijk is. De ROC studenten hebben een grote variatie van achtergronden, en hebben soms orthodox Christelijke of Islamitische opvattingen over homoseksualiteit en trans seksualiteit. Dat kan soms erg emotioneel worden, wat een docent liever vermijdt. Om de eerste stappen voor hen gemakkelijker te maken, speelt Theater AanZ een reeks voorstellingen van "Geen gezicht", een voorstelling die speciaal gemaakt is voor ROC studenten. AanZ begeleidt ook de discussie direct na de voorstelling. Mentoren worden aangemoedigd om vervolgens een extra gesprek met studenten in hun vertrouwde mentorgroep te voeren. De opzet van deze mentor groepsdiscussies wordt geleverd door EduDivers. EduDivers begeleidt zelf ook een aantal van deze gesprekken om aan docenten voor te doen hoe ze dit kunnen aanpakken. De leraren krijgen verder extra handreikingen om aanvullende lessen te geven over zorg aan LHBT ouderen en maatschappelijk werk voor LHBT tieners. Daarbij worden ervaringsdeskundigen (roze ouderen ambassadeurs en voorlichters) uitgenodigd. Omdat een flink percentage van de welzijnsopleidingen bestaat uit stages, biedt EduDivers suggesties voor hoe docenten als stagebegeleider kunnen checken en coachen hoe LHBT sensitiviteit ook echt aan de orde komt in de stages.

LHBT-studenten worden betrokken bij het project door hen te ondersteunen bij het oprichten van GSA's in hun ROC. Ze worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een nationale klankbordgroep voor het project.

betrekken opleidingscoördinatoren

Om ervoor te zorgen dat de gestimuleerde aandacht niet alleen beklijft op het persoonlijke niveau van de betrokken docenten en studenten, worden de cursus managers geadviseerd over hoe zij de aandacht structureel kunnen integreren in de lessen en de opleiding. Het gaat daarbij om managementbesluiten en logistieke coördinatie van de uitvoering daarvan, het reserveren van een budget en controle door het management dat er blijvende inzet is van de medewerkers.
In 2015 worden er op 10 opleidingen pilots uitgevoerd. Aan het eind van het jaar zal een handleiding uitkomen over hoe men deze methode op een ROC kan uitvoeren. Het is de bedoeling om vanaf 2016 de methode ook in alle andere welzijnsopleidingen uit te rollen.

docenten en leerlingen gezocht voor europees project over homofobie

In november werd een nieuw Europees project samenwerking gestart die de ontwikkeling van een e-cursus voor leraren voor de bestrijding van homofobie bevat. De cursus zal worden getest in Nederland, Italië en Baskenland (Spanje). GALE zoekt hiervoor partners die werken met dove of andere VSO leerlingen. (afbeelding: het Europese projectteam)

lhbt en slechthorende leerlingen

In Nederland slaagde de internationale partner van EduDivers, GALE, er op tijd niet in om een school formeel te betrekken als partner bij de projectaanvraag. Daardoor is er in Nederland geen geld beschikbaar voor loonkosten van geïnteresseerde scholen. Wel is het mogelijk dat docenten en leerlingen van scholen meedoen aan het uitwisselingsprogramma. In dat geval krijgen zijn reis- en verblijfkosten vergoed. GALE zoekt onder meer LHBT leerlingen. Daarnaast zal er in het project aandacht zijn voor dove of slechthorende leerlingen. Er zijn reis- en verblijfkosten voor 10 leerlingen en 7 docenten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter Dankmeijer, p.dankmeijer@gale.info.

experiment

Het project, genaamd "Learning good practices in European countries" of LeGoP, is een samenwerkingsverband tussen 2 scholen in Bari (Italië) en San Sebastian (Baskenland), 2 organisaties die werken met VSO leerlingen en GALE. Het partnerschap is van plan om te experimenteren met e-learning voor en door leraren, en het betrekken van VSO of "rugzak" leerlingen die in reguliere schoolomgevingen moeten te integreren. Het gaat zowel om e-learning als methodiek (los van homofobie, maar bijvoorbeeld voor aardrijkskunde), als voor e-learning voor leraren over homofobie. Het partnerschap koos voor een focus op dove leerlingen omdat de Italiaanse school een dove leerling probeert te integreren in normale lessen en wil leren hoe dit beter kan. Maar het projectplan laat ruimte voor andere "rugzak" leerlingen.

uitwisselingsweken

De ruggengraat van de projectactiviteiten bestaat uit 3 uitwisselingsweken, één in april 2015, een in oktober 2015, en één in april 2016. Tijdens deze weken zullen een aantal docenten en leerlingen Bari, Amsterdam en San Sebastian bezoeken. Zij zullen gedeeltelijk worden getraind en zullen ze diverse producten testen en mede-ontwikkelen. Het Italiaanse team zal een interactieve toolkit ontwikkelen, de Baskische ploeg een curriculum en GALE zal de anti-homofobie e-cursus ontwikkelen.

de e-cursus

Een eerste schets van de cursus is al ontwikkeld. De cursus zal beginnen met een quiz die de kennis, houding en vaardigheden van deelnemende leraren test. Daarnaast zijn er 5 modules over kennis van seksuele diversiteit, kennis van de schoolverbetering, didactische en pedagogische vaardigheden en vaardigheden om een continu leerproces te ondersteunen over hoe je met heteronormativiteit omgaat op school.
GALE verwacht dat de cursus in de tweede helft van 2016 gepubliceerd zal worden. Maar het kan zijn dat EduDivers als samenwerkingspartner van GALE, de cursus voordien al beschikbaar stelt als betaversie.

aanmelden of afmelden

EduDivers doet mee aan de MijnID campagne. Wordt ook MijnID ambassadeur, doe de GeenID test en laat je school een goed voornemen publiceren!
U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.