eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 16 JANUARI 2016

Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2016-01

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen


15 januari 2016 - In 2016 publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBT emancipatie bevorderen. In de afgelopen jaren heeft EduDivers veel onderzoek gedaan naar zogenaamde “werkzame elementen” in lespakketten, anti-pest maatregelen en leerlingenondersteuning. “Werkzame elementen” zijn de aspecten van zulke maatregelen die effect blijken te hebben. In de filmclip “Doelgericht naar een LHBTI vriendelijke school” geeft EduDivers een samenvatting van de belangrijkste werkzame elementen.

op elke school een gsa over mensenrechten


20 november 2015 - "Maak een GSA voor iedereen en over het thema mensenrechten". Dat was het advies van 40 leerlingen uit Nederland en Italië naar een week onderzoek en overleg over hoe een school lhbti vriendelijk zou kunnen worden. De leerlingen kwamen met 10 aanbevelingen. Aan het begin van het symposium presenteerden de leerlingen 4 aanbevelingen. Vervolgens waren er ronde tafelgesprekken van de leerlingen met ouders, docenten, Nederlandse activisten en voorlichters, buitenlandse activisten en een groep met onderzoekers en experts, waarna de leerlingen 6 extra adviezen formuleerden.

project seksuele diversiteit in mbo nadert afronding


10 januari 2016 - Het project om seksuele diversiteit duurzaam te verankeren in mbo opleidingen voor zorg en welzijn nadert zijn einde. In februari doet het ITS een onderzoek naar de effecten en in maart worden de resultaten gepresenteerd. In maart wordt het project afgesloten met een inspirerend verslag, een handleiding voor managers en docenten en een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het project onder docenten. Het project heeft een jaar geduurd. Dat bleek te kort om de aandacht voor het project echt te verankeren. Maar de opleidingen hebben wel een begin mee gemaakt om aandacht voor seksuele diversiteit structureel op te nemen in hun aanpak.

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn


14 januari 2016 - MOVISIE publiceert een serie “stappenplannen” om les te geven over seksuele diversiteit voor mbo en hbo zorgopleidingen. De handreikingen geven tips voor wat men kan doen in de klas, maar gaat niet in op hoe docenten kunnen omgaan met in het mbo vaak heftige emoties van studenten. De stappenplannen en de werkvormen zijn te vinden op de database “seksuele diversiteit” op de website www.lerensignaleren.nl.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten


3 december 2015 - Uit de Utrechtse gezondheidsmonitor blijkt dat het daar moeilijk blijft om uit de kast te komen. Veel medeleerlingen willen niet met hen bevriend zijn of zelfs naast hen zitten. EduDivers vraagt zich af of de gemeente en de scholen voldoende samenwerken om de situatie echt te verbeteren.
Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, vindt de reacties van de gemeenteraadsleden lauw. "Deel als gemeente je zorg en betrek de leidinggevenden in een gezamenlijke aanpak. Dat is echt wat anders dan wat incidentele voorlichtingssteentjes in de vijver te mikken."

theater aanzet doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid


14 januari 2016 - Theater AanZ presenteerde vandaag de première van haar nieuwe stuk "ID", dat gaat over stereotype verwachtingen aan jongens en aan meisjes. Het stuk laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn om uiting te geven aan je identiteit, en gaat daarover een discussie aan met leerlingen. EduDivers zegt: "In sommige scholen zal het stuk sterke reacties oproepen. En in zulke scholen is deze voorstelling en discussie dus bij uitstek nodig."

aanmelden of afmelden

Stimuleer je school om solidair te zijn met LHBT leerlingen en docenten! Laat je school een goed voornemen publiceren!
U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.