eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 30 AUGUSTUS 2016

Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is EduDivers E-zine 2016-5; de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2016-05

edudivers komt met e-cursus voor docenten middelbare scholen


28 augustus 2016 - Vandaag presenteren EduDivers en GALE een novum: de eerste e-cursus over seksuele diversiteit voor docenten in het middelbaar onderwijs. De cursus is gratis tot het eind van dit jaar. Daarna moeten scholen ervoor gaan betalen. De cursus is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Engels, Spaans, Italiaans en Baskisch. Men kan zich hier aanmelden.

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten


30 augustus 2016 - EduDivers en GALE presenteren vandaag een polemische publicatie, die bedoeld is om samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan te sporen na te denken over het ondersteunen van breed diversiteitbeleid op scholen. De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn in eerste instantie opgezet om aan alle gehandicapte en moeilijk lerende leerlingen een plaats op school te bieden. Maar uit een internationaal project bleek dat diversiteitbeleid vooral goed werkt als het breed wordt ingezet. Dus ook bijvoorbeeld voor LHBTI leerlingen.

stomme zet van tweede kamer fracties rond seksuele vorming


22 mei 2016 - Een "lesje seksuele voorlichting", die op verzoek van de PvdA en de SP in de Tweede Kamer in mei werd georganiseerd door de Rutgers stichting, is uitgelopen op een weigering van deelname door de rechtse fracties. De voorlichting was niet erg sensitief opgezet, en daarmee werd een belangrijke kans gemist om meer draagvlak te verkrijgen voor het uitbreiden van seksuele vorming naar seksuele weerbaarheid.
(Afbeelding: Roelof Bisschop (SGP): "politieke seksles is banale poppenkast, ik doe niet mee")

lhbt studenten in mbo driemaal zo vaak gepest


14 mei 2016 - Ruim 88% van de mbo-studenten en 91% van het personeel voelt zich in hun school veilig. Maar LHBT studenten zijn wel bijna driemaal zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld. Waar bijvoorbeeld 1,4% van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat percentage voor LHBT-studenten 4,3. Dat komt uit de MBO veiligheidsmonitor over 2014 en 2015.

jongeren klagen over gebrek aan LHBTI voorlichting


2 juli 2016 - Volgens het COC Meldpunt Slecht Voorlichting klagen veel scholieren over het totaal ontbreken van voorlichting over LHBTI diversiteit. Daarnaast komen er klachten binnen over misleidende en stereotyperende voorlichting. Veruit de meeste (127) komen van leerlingen die geen of nauwelijks voorlichting kregen.

Doe mee aan de brede onderwijsalliantie!

Stimuleer je school om solidair te zijn met LHBT leerlingen en docenten! Laat je school een verklaring publiceren!

aanmelden of afmelden

U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.