eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 5 juni 2017

Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is EduDivers E-zine 2017-1; de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2017-01

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen


5 juni 2017 - Na een serie van 6 artikelen over wat we uit de wetenschap en ervaringen weten over wat werkt om effectief aan LHBTI emancipatie in scholen te werken, brengt EduDivers een bundeling van deze artikelen uit. De brochure is een bijdrage aan de discussie die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit in het veld voert over wat de volgende stappen zouden moeten zijn om het draagvlak en effect te vergroten.

het creëren van urgentie bij schoolleiders


1 juni 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is deze maanden naarstig op zoek naar nog betere oplossingen voor het LHBTI-vriendelijker maken van scholen. Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren. Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit. Als men hen niet meekrijgt, blijven alle andere interventies ad hoc en druppels op een gloeiende plaat. Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren. Daarop gaan we in dit artikel in.

GALE publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties


17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. De belangrijkste boodschap van bericht van de handreiking is dat lhbti-organisaties in hoofdzaak zouden moeten streven naar een samenwerking tussen henzelf, de overheid en het onderwijsveld zelf. Omdat landen en regio’s in hele verschillende omstandigheden verkeren, biedt de handreiking een ruwe situatieschets en suggesties voor ontkennende, ambigue en ondersteunende situaties.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect


15 januari 2017 - Op 10 januari werd de Riek Stienstra lezing gehouden in Leiden. Eigenlijk waren het twee lezingen: een van Laurens Buijs en een van Hanneke Felten. Beide sprekers benadrukten dat de huidige voorlichting over seksuele diversiteit vaak tekortschiet. Het is nodig om mensen beter te raken en om de juiste methodieken in te zetten om effect te bereiken en te voorkomen dat je ongewild contraproductieve effecten bewerkstelligt.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten


16 april 2017 - De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin ze de regering vraagt om scholen die nog geen voorlichting over seksuele diversiteit geven te straffen. Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken. EduDivers is niet blij met het idee van "straf".

walk the talk: tips om scholen te begeleiden


31 januari 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is dit jaar op zoek naar goede voorbeelden over hoe scholen bereikt en begeleid kunnen worden en begeleid bij het integreren van aandacht voor seksuele diversiteit. In november deed Peter Dankmeijer hierover een interview met Bart Boerema. Hij heeft hier veel ervaring in door zijn werk bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Deze afdeling ondersteunt scholen (in de meeste andere gemeenten verloopt dit via de GGD).

Voor meer internationaal nieuws, kijk naar de website van de Global Alliance for LGBT Education (GALE) gale.info.

aanmelden of afmelden

U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.