eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 28 november 2018

Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is EduDivers E-zine 2018-1; de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2018-01

dringend school gezocht voor onderzoek naar lessen sociale vaardigheden


28 november 2018 - De internationale partner van EduDivers, GALE, zoekt dringend een middelbare school die mee wil werken aan een onderzoek naar welke soort lessen prosociaal gedrag bevorderen. Het onderzoek bestaat uit een korte enquête naar hoe leerlingen zouden omgaan met 11 sociale dilemma’s, een aantal gesprekken met leerlingen, docenten en eventueel ouders, en het uitproberen van enkele lessen die gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit de enquête. Een financiële bijdrage voor de school is bespreekbaar.

anti-pesten of pro-sociaal?


15 oktober 2018 - EduDivers werkt mee aan een nieuw Europees project over prosocialiteit. "Prosocialiteit" is een vrij nieuw concept dat kan worden gebruikt om uit te leggen hoe sociaal gedrag werkt en om interventies effectiever te maken. Volgens een nieuwe theorie kan men "prosociaal" gedrag indelen in drie kernvaardigheden: "helpen", "delen" en "troosten/meeleven". Maar de meeste anti-pest programma's zijn gericht op het tegengaan van negatief gedrag in plasts van op het bevorderen van positief gedrag. En zelfs "positieve" programma's zijn nogal vaag in wat ze eigenlijk willen bereiken. Dus wat te doen? Het ALICE-project zoekt dit uit. Het project zal resulteren in een handleiding voor het voortgezet onderwijs en een Europees netwerk van die scholen werken aan prosociaal gedrag.

scholen hebben een kwaliteitslabel nodig voor hun antipestbeleid

[
28 september 2018 - Na een week van intensieve discussies in Palermo concludeerden 60 leerlingen, docenten en experts dat het tijd is om kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor het antipestbeleid op scholen. In Europa wordt gemiddeld ongeveer 19% van de leerlingen op de een of andere manier gepest en bijna 9% wordt vaak gepest. In de ergste landen loopt dit op tot 30% voor soms of vaker pesten en wordt 17% vaak gepest. Minderheden ervaren vaak hogere niveaus van pesten. Alle scholen willen pesten bestrijden, maar niet alle scholen weten hoe ze het effectief moeten aanpakken.
Onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn tussen scholen in hoe leerlingen veiligheid, uitsluiting en geweld ervaren. Pesten kan niet worden aangepakt door alleen "de pestkoppen" te straffen en de "slachtoffers" te steunen. Onderzoek naar pesten toont aan dat geweld en uitsluiting op school altijd geworteld zijn in een institutionele en vaak bredere sociale cultuur waarin concurrentie en marginalisering plaatsvinden. Effectief beleid richt zich op de schoolcultuur, niet alleen op individuele overtreders van schoolregels.

biseksualiteit bespreken op de basisschool - dat kan


20 maart 2018 - Als er aandacht wordt besteed aan seksuele vorming in het basisonderwijs (en in het voortgezet onderwijs trouwens ook) wordt er nauwelijks aandacht besteed aan biseksualiteit. Dat is op zich merkwaardig: ten eerste blijkt dat veel meer jongeren zich biseksueel voelen dan homo of lesbisch, en ten tweede blijkt uit onderzoek dat biseksuele jongeren - nog meer dan homo/lesbische jongeren - te maken krijgen met negatieve en denigrerende opmerkingen. EduDivers wilde dit gat invullen door scholen van een suggestie voor een les te voorzien, maar het bleek dat er voor het basisonderwijs zoiets in het geheel nog niet bestond. Daarom heeft EduDivers zelf een les ontwikkeld. De les problematiseert biseksualiteit niet onnodig en geeft de kinderen op een natuurlijke manier inzicht in hoe ze biseksuele gevoelens op een positieve manier kunnen waarderen.
Belangstelling? Zie de werkvorm "Meer kansen" op pagina 20 van de handreiking "Alternatieve oefeningen voor kriebels 2018".

sociale veiligheid ontstaat in de eerste weken van het jaar


30 augustus 2018 - Uit onderzoek van Ton Mooij van het ITS (Radboud Universiteit) blijkt dat de eerste 6 weken van het jaar essentieel zijn voor de sociale veiligheid op school. Als je daarna nog iets daaraan probeert te doen en de situatie is nog niet goed, dan wordt het buitengewoon moeilijk om een onveilige situatie te corrigeren. Mooij en collega’s deden onderzoek naar hoe scholen experimenteerden met diverse aanpakken om sociale veiligheid te bevorderen. Uit de onderzoeken bleek dat het eigenlijk allemaal niet veel uitmaakte, op twee dingen na:

  1. Je moet het doen in de eerste 6 weken van het jaar, daarna is het te laat.
  2. In de basis gaat het over afspraken maken over omgangsvormen, wat is in het Engels “ground rules” noemen.

gale publiceert overzicht van lhbt-emancipatie in scholen in europa


2 januari 2018 - Eind december publiceerde GALE het eerste volledige overzicht van hoe Europese landen het recht op onderwijs implementeren voor LHBTI (DESPOGI) leerlingen. Sommige van de Staten (15) werden beoordeeld als "ondersteunend", net zoveel als "ambigue" en iets meer (17) werden gescoord als "ontkennend". Peter Dankmeijer, auteur van het rapport en directeur van GALE merkt op: "Het is goed om te zien dat in een aantal landen flinke vooruitgang wordt geboekt. Maar het rapport laat ook nog heel wat zien te gebeuren. Ook in Nederland."

aanmelden of afmelden

U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.