eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

E-ZINE 4 september 2019

Wilt u de link naar dit e-zine delen op sociale media? Dit is EduDivers E-zine 2019-1; de link:
http://www.edudivers.nl/nieuwsbrieven/edudivers-e-zine-2019-01

kwaliteit van het antipestbeleid kritisch bekeken


16 augustus 2019 - EduDivers publiceert vandaag een analyse van het antipestbeleid in Nederland. De analyse van 40 pagina’s concludeert dat er nog veel verbetering mogelijk is. Er worden alleen randvoorwaarden geëist maar er zijn geen inhoudelijke criteria voor kwaliteit. EduDivers stelt dat het neoliberale Nederlandse beleid erop neerkomt dat scholen zichzelf reguleren en dat de mogelijkheden voor individuen of maatschappelijke organisaties om de kwaliteit van antipestbeleid op school te helpen verbeteren zeer beperkt zijn.

homoseksualiteit, transseksualiteit en de koran


25 augustus 2019 - Van islamitische leerlingen kan je vaak vragen of opmerkingen krijgen over homoseksualiteit in de islam. Over het algemeen beweren ze dat homoseksualiteit wordt verboden door de koran. Maar als je doorvraagt, weten ze vaak niet de uitspraken en blijven ze hangen in "het mag gewoon niet, het is haram ”. Bij voorlichting is het zaak om goed te denken hoe je hierop zult ingaan. Je eigen achtergrond, inlevingsvermogen en kennis zijn van groot belang. Omdat kritiek op de koran of het geloof door sommigen al snel als heiligschennis wordt opgevat, is dit een gevoelige kwestie. EduDivers heeft haar factsheet over homoseksualiteit en transseksualiteit in de koran herzien om docenten en voorlichters te helpen hiermee om te gaan.

defensieve vriesreactie in de hersenen helpt om beter te handelen


15 augustus 2019 - Iemand die aanvankelijk in een bedreigende situatie 'bevriest', kan vervolgens sneller schieten. Dit is het resultaat van onderzoek onder kandidaat-politieagenten die vervolgens tijdens de tests sneller en nauwkeuriger schoten. Het onderzoek, uitgevoerd door hersenwetenschappers van de Radboud Universiteit, werd in maart gepubliceerd in Scientific Reports. Deze bevinding ondersteunt de techniek waarmee EduDivers leraren en LHBTI-voorlichters leert om te reageren op felle homofobie en transfobie.

start try-outs voor antipest-certificeringsmethode


22 maart 2019 - Vandaag beginnen try-outs op 8 middelbare scholen in 5 Europese landen om een methode te testen om de kwaliteit van het anti-pestbeleid van een school te certificeren. De anti-pestcertificeringsmethode is een initiatief van het Europese Antibullying Netwerk en wordt momenteel met Erasmus+ financiering ontwikkeld. Overigens vonden 2 van de pilots in Nederland al grotendeels plaats eind 2018 en begin 2019.
(Foto: leerlingen bespreken in Liverpool de manier waarop studenten en docenten kunnen samenwerken bij het beoordelen van hun school)

poolse rechtbank stopt distributie “lgbt-vrije zone” stickers


1 augustus 2019 - De rechtbank van Warschau beval de krant Gazeta Polska te stoppen met het opnemen van LGBT-Free Zone stickers in haar publicaties in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak die een activist heeft aangespannen. De krant ontloopt nu het verbod door een herziene versie LGBT ideologie -vrije zone te verspreiden.

aanmelden of afmelden

U ontvangt het EduDivers E-zine omdat u zich heeft opgegeven als abonnee. U kunt uzelf afmelden via deze link of aanmelden via deze link.