Jezelf zijn

Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden

TIPS VOOR SITUATIONELE AANDACHT


15 september 2017 - Het schooljaar is weer begonnen. Zoals op de foto te zien is, is Peter Dankmeijer weer wekelijks op de fiets om scholen langs te gaan. De vragen variƫren van situationele aandacht tot vragen om steun bij structurele inbedding.
Omdat de vragen om situationele aandacht vaak terugkomen, heeft EduDivers twee handreikingen gemaakt: een voor PO en een voor VO. In de handreikingen staan een reeks van momenten in het jaar die aanknopingspunten voor aandacht geven. EduDivers licht toe hoe de docent dat kan oppakken en geeft er concrete lestips bij.

AANDACHT VOOR SEKSUELE DIVERSITEIT IN KANJERLESSEN


1 juni 2017 - Veel scholen volgen de Kanjertraining en geven de kanjerlessen. In het aanbod voor het voortgezet onderwijs zit voor zover wij weten geen aandacht voor seksuele diversiteit, terwijl homonegativiteit alom heerst. EduDivers heeft een serie suggesties voor PO en VO gemaakt om seksuele diversiteit in de lessen op te nemen. U kunt ze hier downloaden.

SITUATIONELE AANDACHT NIET GENOEG


15 februari 2017 - Op 14 februari liet SCOL een presentatie doen door EduDivers over de mogelijkheden om seksuele diversiteit in te bouwen in het curriculum. Karin van Oort, voorzitter van SCOL benadrukte dat "situationele aandacht" (ongeplande aandacht naar aanleiding van vragen of opmerkingen van leerlingen of naar aanleiding van het nieuws) niet genoeg is. Aandacht voor seksuele diversiteit is verplicht via de kerndoelen en moet daarom zichtbaar in het curriculum verankerd zijn.
Peter Dankmeijer benadrukte dat de meest wenselijke situatie is dat een school aandacht voor seksuele diversiteit als een doorlopende leerlijn inbouwt in sociaal-emotionele vorming, bevordering van prosociaal gedrag, burgerschap en seksualiteit.

VANZELFSPREKENDE AANDACHT IN KRINGGESPREKKEN


In het basisonderwijs doet die over het algemeen geregeld kringgesprekken met uw klas. Daarin komt vooral eens aan de orde, meestal op initiatief van de leerlingen, maar soms ook naar aanleiding van de actualiteit of iets dat de leerkracht aan de orde wil stellen.
Seksuele diversiteit kan daarbij regelmatig een aandachtspunt zijn. EduDivers gaat ervan uit dat "aandacht voor seksuele diversiteit" niet alleen maar hetzelfde is als "aandacht voor mensen die zich homo, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) noemen". In wezen gaat het om een complex van waarden en normen die ook betrekking hebben op gender (man- en vrouwrollen), verwachtingen over seksualiteit en relaties in het algemeen en verwachtingen over hoe je jezelf dient te gedragen in wie je eigen gemeenschap, cultuur of groep.
EduDivers ontwikkelde een handleiding met tips over hoe u in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw thema's kunt bespreken liet maken hebben met dit complex van waarden en normen. De handreiking laat zien hoe je kunt voorkomen dat leerlingen al op vroege leeftijd vast komen te zitten in rigide denkpatronen die later mogelijk leiden tot uitsluiting, pesten en discriminatie.

Download de handreiking kringgesprekken