onderwijsbeleid

Om ervoor te zorgen dat seksuele diversiteit op een goede en efficiënte manier een plaats krijgt binnen het lesaanbod in het Nederlandse onderwijssysteem, is er actie nodig op meerdere niveaus:

  • Er is onderzoek nodig naar de situatie van hlbt jongeren, naar discriminatie en naar mogelijkheden om scholen opener en veiliger te maken.
  • Er is landelijk beleid nodig door de regering en door de landelijke onderwijsorganisaties om de scholen te stimuleren en te ondersteunen, zodat ze hun situatie gaan verbeteren.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale veiligheid en de goede omgang met elkaar ('sociale cohesie'). Hoewel de gemeente formeel niets te zeggen heeft over scholen, kunnen zij wel door goed overleg en extra steun organiseren ('regisseren') dat scholen hun pedagogische taak ook rond seksuele diversiteit serieus nemen.
  • Internationaal kunnen staten, internationale organisaties zoals UNESCO (VN), Education International (vakbonden) en GALE (Global Alliance for LGBT Education) met elkaar samenwerken om richtlijnen op te stellen voor meer effectieve methoden en strategieën.
  • Het onderwijs is verdeeld in verschillende schoolsoorten (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, universiteiten) die sectoren worden genoemd. Elke sector heeft een eigen vorm van organisatie en andere vormen van werken. Dat betekent dat ook de integratie van seksuele diversiteit per sector een andere aanpak nodig heeft.

EduDivers werkt samen met andere organisaties aan het stimuleren en ondersteunen van al deze vormen van beleid. Onder de submenu's meer informatie over de stand van zaken in het huidige onderwijsbeleid.