onderwijsbeleid

onderwijssectoren

basisonderwijs

Op dit moment is er weinig aandacht voor homo-emancipatie in het basisonderwijs. Het lessenpakket "Leefvormen" (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) van EduDivers en de handreiking voor schoolleiders "Een roze draad in het veiligheidsbeleid" zijn de beste bronnen om op terug te vallen. In Den Haag is een lessenpakket voor de bovenbouw van basisscholen ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van materiaal uit "Leefvormen". Enkele COC-voorlichtingsgroepen bieden lessen voor de bovenbouw. In Amsterdam-Oost biedt Diversion een extern begeleid pakket over brede diversiteit voor de bovenbouw van basisscholen, waarbij ook homoseksuele voorlichters worden ingeschakeld.

speciaal onderwijs

Lees meer

voortgezet onderwijs

Lees meer

beroeps- en volwassenenonderwijs

Lees meer

hoger beroepsonderwijs

Lees meer

academisch onderwijs

Lees meer