MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

over edudivers

mijnid themaproject

Het MijnID themaproject biedt een reeks materialen die een school kan gebruiken om een minicampagne over veiligheid en seksuele diversiteit op school te organiseren. Het algemene doel van deze minicampagne is om aandacht voor respectvolle omgang met homoseksualiteit en andere moeilijk liggende identiteiten op school te agenderen.

inhoud

Het MijnID campagnepakket bestaat uit:

teaser portretten en docentendoos

De school kan beginnen met een opwarmfase door een 'fluistercampagne' die bestaat uit het ophangen van de portretten zonder commentaar als teasers. In de docentenkamer wordt een doos met lessugessties voor 8 vakken geplaatst en de docenten worden ingelicht over het themaproject.

leerlingenzuil

Na een week wordt de leerlingenzuil geplaatst of worden de posters opgehangen (dit laatste als er geen goede plaats is voor de zuil). Leerlingen zien in eerste instantie niet dat de zuil betrekking heeft op homoseksualiteit. Als ze dat wel merken, zal er een voor elke school typerende serie reacties op komen. Leerlingen kunnen opmerkingen op de zuil schrijven of in de brievenbus van de zuil doen.

onderzoeksles

Na enkele dagen wordt een les gegeven door docenten, door EduDivers-voorlichters of door een lokale voorlichtingsgroep. Het gaat hier om aangepaste werkvormen uit de lessenserie "Respect 2Get=2Give", dat speciaal is gemaakt voor allochtone leerlingen. Leerlingen maken een identiteitscollage. Met behulp van plaatjes en teksten drukken ze verschillende onderdelen van hun identiteit uit. Ze kunnen er daarbij voor kiezen om één of meerdere delen van hun identiteit onbekend te laten. De docent gebruikt de collages in een korte bespreking en bespreekt zaken als: Hoe belangrijk is het stukje identiteit dat je niet wil laten zien? Heeft het te maken met wie je bent? Zou je het eigenlijk willen zeggen of niet? Door het te verbinden met homoseksualiteit creëert de docent verbondenheid en betrokkenheid op dieper niveau.

rapportage opvallende opmerkingen

De docent(en) doen verslag aan de directie en laten leerlingen opvallende opmerkingen op de leerlingenzuil/posters schrijven. In de rapportage is aandacht voor wat speelt en wat nodig is.

onderzoekje door leerlingen

Eventueel kunnen leerlingen (GSA/homoclub op school, of anderen) een eigen onderzoekje doen. Dit bestaat uit interviews met leerlingen, docenten, directieleden, de conciërge en de lokale homobelangenvereniging (of EduDivers). In de rapportage is aandacht voor wat speelt en wat nodig is. Het leerlingenproject kan worden begeleid door een docent of een of enkele vrijwilligers van de lokale homobelangenvereniging.

mogelijke follow-up

Er is aansluiting mogelijk op de lessenpakketten van ContrariO (voorlichting vanuit reformatorisch perspectief), Dialoog activiteiten (multicultureel perspectief) en storytellingprojectjes (internationaal perspectief).

begeleiding

Bij de diverse activiteiten is begeleiding door EduDivers mogelijk. Vraag hier indien gewenst naar in het aanvraagformulier.

kosten

In het kader van de MijnID campagne verloot EduDivers campagnepakketten aan scholen die de GeenID Test uitvoeren. Meer informatie hierover ontvangt u via een algemene mailing aan scholen. Eventuele begeleiding door EduDivers gebeurt op maat en na een verkennend telefonisch gesprek en een offerte. 

Bestel dit product hier

landelijke campagne

Het MijnID themaproject past binnen de landelijke MijnID campagne: