over edudivers

amsterdamse scholenboot in de canal parade 2009

In 2009 voer voor het eerst een boot met heteroseksuele jongeren mee in de Canal Parade in Amsterdam. Het was het initiatief van twee scholen en uiteindelijk deden en ruim 60 scholieren en enkele docenten van vijf scholen mee. De twee trekkende scholen hebben ook zelf veel bijgedragen aan de organisatie van het project. Het project was voor de deelnemers een groot succes.

de scholenboot Financieel en mediageniek viel het project echter tegen. Een aantal medeorganisatoren lieten het op het laatste moment afweten, wat ondersteuner EduDivers opscheepte met een financiele strop aan loon- en materiaalkosten. De gehoopte aandacht in de media bleef uit. Voor de media waren de deelname van Gordon, van geuniformeerde militairen en het verbod van de Evangelische Omroep aan een medewerker om mee te varen interessanter.

het initiatief

Twee Amsterdamse scholen namen begin 2009 het initiatief om mee te gaan doen met de Canal Parade. Er werd om hulp van VIOS (het Amsterdamse netwerk Veilig in en Om de School) gevraagd en VIOS stuurde in maart 2009 een mail naar alle scholen over het idee. Het OSVO (de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen) werd gevraagd om adhesie aan het voorstel. OSVO wilde deze adhesie niet geven. Mogelijk vreesde het OSVO bestuur dat adhesie aan de Canal Parade bij sommige leden van de vereniging niet goed zou vallen. Het bestuur wilde zich niet met het initiatief associeren. Omdat VIOS bestuurlijk onder OSVO valt, mocht VIOS verder niet betrokken zijn bij het initiatief.

werving van deelnemers

Er werd een flyer gemaakt die via leerlingen en docenten op scholen is uitgedeeld en directies en docenten werden persoonlijk gevraagd om met groepjes of hele klassen leerlingen mee te doen. Vanwege de soms bevooroordeelde reacties schreef EduDivers een korte handleiding hoe daarmee om te gaan.
In april, mei en juni is onder scholen deelname aan de scholenboot gepromoot door middel van gesprekken, sms-massamails, een website en door het uitdelen van flyers. Zowel docenten als leerlingen en sommige ouders namen deel aan deze campagne. De deelname aan de Canal Parade werd, mede door het standpunt van OSVO, door veel directies aarzelend ontvangen. Scholen die wel meededen zagen daardoor in tweede instantie ook ervan af om hun naam op de boot zichtbaar te maken. Enkele, vooral christelijke scholen hebben expliciet geweigerd deel te nemen. Uiteindelijk hebben ruim 60 leerlingen en docenten van zes scholen deelgenomen aan de parade.

organisatie

Twee scholen (het Pieter Nieuwland College en het Mediacollege) waren trekkers van de organisatie van de boot. Zij vormden een coördinatieteam die uit vier personen bestond. Daarbij waren zowel docenten als leerlingen betrokken. EduDivers ontwikkelde een draaiboek om de werkzaamheden te helpen coördineren. Het draaiboek kan indien gewenst aan andere would-be organisatoren van een paradeboot beschikbaar gesteld worden. Neem daarvoor contact op met EduDivers.
De coördinatieteam heeft 10 keer vergaderd. Onder leiding van de coördinatieteam werden vier subgroepen ingesteld: scholenwerving, informatie (website en promotie) en presentatie (aankleding boot).
Er vond afstemming plaats met de boten van het Ministerie van OC&W en van COC Nederland, die ook over onderwijs gaan.

scholenvisie: laten zien wie je bent

Het team heeft een visie ontwikkeld:

We gaan voor een feest van betrokkenheid op scholen, of je nu homo of hetero bent. Daarom mag je op school laten zien dat je homo bent. En daarom varen we mee tijdens de Gay Pride.

Het concept van de boot was om er vrolijk, maar wel allemaal hetzelfde uniform te dragen. Dit om te benadrukken dat we allemaal gelijk zijn. Daarnaast werd de betrokkenheid zichtbaar gemaakt door middels van borden met slogans.

De presentatiegroep heeft het concept uitgewerkt naar muzikale omlijsting (en inhuren van een discjockey), aankleding van de boot en van de deelnemers. Deze is vanwege het beperkte budget relatief simpel gehouden. Alle deelnemers droegen blauwe broeken en witte T shirts met eenzelfde door het Media College ontworpen dasje. De deelnemers zwaaiden met borden met slogans:

 • Straight A's for gays !
 • A gay at school is not a fool
 • ABC - I love me

een van de slogans

 • Tolereren kun je leren
 • Geef me hoop, homofoob !
 • Gays and straights, friendship awaits !
 • Ho of he: Je telt gewoon mee
 • Gays at school Its super COOL !
 • Accepteren wil je leren
 • Bi UrSelf !
 • Mijn school is GayOk
 • Uit de kast, In de klas !

Op 30 juli werd een kick-off georganiseerd voor de deelnemers. Tijdens de kick-off werd kennisgemaakt en het concept gepresenteerd.

scholenboot.nl

De subgroep informatie bestond uit leerlingen van het Media College. Zij hebben een logo gemaakt en een website gebouwd met onder meer informatie, een chat en een aanmeldingsformulier. Daarnaast hebben zij een promotiefilmpje gemaakt, dat op YouTube is geplaatst. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt met een professionele fotograaf die gratis fotos maakte en met RTV Noord Holland, die een reportage maakte. Hier kwam uiteindelijk een nieuwsitem over op TV.
Meer fotos zijn te zien op Manphotography.com De fotograaf Mark Alexander Nuis van Manphotography heeft de fotos gratis gemaakt.
RTV Noord-Holland maakte een documentaire.

een aantal deelnemers

ervaringen van de deelnemers

Voor de deelnemers was de deelname een enorme ervaring. Na afloop kwamen veel deelnemers met het voornemen om dit initiatief in 2010 te herhalen. In september zal een kerngroep bij elkaar komen om hierover na te denken.