MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

over edudivers

docentensteun bij vrienden zonder grenzen

School TV maakte een serie Vrienden Zonder Grenzen, waarin voor vmbo leerlingen verliefdheden en taboes bespreekbaar worden gemaakt. Het derde deel (met 3 afleveringen) gaat over homoseksualiteit en wordt vanaf 16 november op TV gebracht. Dit deel gaat over twee meisjes en een jongen: Lars wordt verliefd op Astrid en ze beginnen aarzelend een relatie, maar dan wordt Astrid steeds meer verliefd op de Marokkaanse Tuana, die van zichzelf wel weet dat ze lesbisch is. In de laatste aflevering maakt Astrid het uit met Lars en gaat ze verder met Tuana.
Bij de afleveringen komt een docentenhandleiding beschikbaar, waarmee docenten 6 tot 11 lessen kunnen besteden aan het thema.

De ervaring met begeleiding van scholen rond homoseksualiteit leert dat scholen bevreesd kunnen zijn om homoseksualiteit aan de orde te stellen. De kans bestaat daarom dat de lessen met Vrienden Zonder Grenzen nauwelijks gegeven zullen worden.
Docenten en scholen willen homoseksualiteit liever niet aan de orde stellen uit vrees voor controversile discussies. Ze verwachten die niet te kunnen hanteren bij vmbo/allochtone leerlingen. Ook vrezen zij dat ouders zullen klagen en hun kinderen misschien van school zullen halen. Zelfs een positieve associatie met homoseksualiteit wordt daardoor bedreigend voor het imago van de school.

samenvatting

Dit project onderneemt drie activiteiten om docenten te ondersteunen bij het gebruik van de serie.

 1. EduDivers Lifestyle Services (ELS) ontwikkelt samen met SchoolTV een cursus voor docenten. SchoolTV en ELS geven een train de trainer cursus voor medewerkers van CPS, ISBO, Forum en andere genteresseerden. De cursus wordt een vijftal keren uitgevoerd.
 2. De vrees voor controversile discussies wordt weggenomen. We organiseren 4 lokale informatiebijeenkomsten voor scholen. Er worden 3 artikelen met positieve ervaringen over het gebruik van de serie gepubliceerd. Er wordt door SchoolTV in overleg met de andere betrokken partners een low key promotiecampagne uitgevoerd om de vrees dat de discussie met leerlingen niet hanteerbaar zal zijn, te verminderen.
 3. Onderzoek effect. Het effect van de lessen op leerlingen wordt onderzocht door de Rutgers Nisso Groep. Daardoor krijgen we zicht op de waarde van deze methode ten opzichte van voorlichting door COC groepen en op voorlichting door docenten in n blokuur.

trefwoorden

Multiculturaliteit, docententraining, lespakket

doel en doelgroep

Dit project wil het gebruik van de homoafleveringen van Vrienden Zonder Grenzen bevorderen en ondersteunen.

 1. Het project ondersteunt de uitvoering door docenten.
 2. We mikken op 5 trainingen en 5 studiedagen, waarmee we docenten van minimaal 25 scholen bereiken.
 3. Het project neemt de vrees voor controversile discussies weg.
 4. We monitoren en rapporteren de reacties op de campagne die we hiervoor organiseren.
 5. Het project onderzoekt het effect van de lessen op leerlingen.
 6. Het onderzoek vindt plaats op 5 10 scholen en onder circa 300 leerlingen.

leerervaringen

 • De serie wordt zeer goed bekeken op Uitzending gemist, maar weinig besteld en niet uitgevoerd in de klas.
 • Docenten blijken de lessenserie niet te willen uitvoeren in de klas uit vrees voor heftige reacties.
 • De handleiding bij de serie is te schools opgezet en ondersteunt niet in de manier waarop een docent kan omgaan met emotionele reacties.

stand van zaken

De cursus is ontwikkeld.
Er worden regios gezocht om regionale bijeenkomsten te organiseren over de serie.
Er worden scholen gezocht om de serie uit te voeren.

achtergrondinformatie

Waar: Nederland, landelijk
Begin/einddatum: december 2006 -december 2008
Globale begroting: 66.000 euro
Financiering door: Ministerie van OCW

partners

Aanvrager en cordinator van het project is EduDivers Lifestyle Services. Hoofdpartner in het project is TELEAC-School TV. Beslissingen over de planning, uitwerking en bijstelling van het projectplan worden door hen in samenspraak genomen.
CBOO, CPS, ISBO (of Forum) zijn gelieerde partners. Zij functioneren als klankbord en als linking pin met hun achterban in de scholen.

contactpersonen voor meer informatie

EduDivers Lifestyle Services
Peter Dankmeijer
info@empower-ls.com
06 53 862 958

door Peter Dankmeijer op 6 januari 2008