over edudivers

folders voor roze gezinnen en de basisschool

EduDivers werkt al 15 jaar aan het lhbt vriendelijk maken van scholen. Dat doen we de laatste 7 jaar in samenwerking met de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

Vandaag vragen wij uw hulp in de vorm van een kleine financiële bijdrage. Het gaat om het maken en verspreiden van twee boekjes. Het ene is voor homo en lesbische ouders met tips om een goede basisschool te kunnen kiezen , het andere voor basisscholen zelf met tips voor hoe ze met roze gezinnen kunnen omgaan.

30% van de kinderen uit roze gezinnen heeft last van vervelende opmerkingen

Lhbt emancipatie is in basisscholen een probleem. Zonder uitzondering staan alle docenten en directies positief tegenover een warm ondersteunend schoolklimaat voor alle kinderen. Tegelijkertijd durven ze het thema seksuele diversiteit niet aan de orde te stellen. Daar hebben vooral kinderen van homo- en lesbische ouders last van. Dertig procent van de kinderen tussen 8 en 12 jaar met roze ouders heeft op school last van vervelende grappen, irritante vragen, roddels en uitsluiting.

De uitkomst van een grootschalig proefproject over homo-emancipatie op 70 basisscholen was dat een groot deel van de scholen het genoeg vond om het alleen over omgangsvormen in het algemeen te hebben. De scholen die wel expliciet aandacht besteedden aan homoseksualiteit schakelden liever externe voorlichters in. Maar dat helpt niet zozeer voor de hele sfeer op school. De Onderwijsalliantie bepleit daarom dat scholen integraal aandacht besteden aan lhbt: in hun beleid, lessen, schoolregels en leerlingenzorg.

mooie folders voor basisscholen en voor ouders

Hoe krijgen we scholen zover dat ze dat gaan doen? In dit voorjaar hebben we studenten van de Hogeschool Leiden laten onderzoeken hoe basisscholen hier tegenover staan en hoe we roze ouders kunnen helpen om bij een school van hun keuze na te vragen of deze voldoende aandacht aan lhbt besteedt. Op basis van hun onderzoek maakten de studenten twee prachtige teksten. Deze hebben we door een professionele schrijfster laten redigeren en door een professional laten vormgeven. Eind september worden deze brochures gemaild naar alle basisscholen in Nederland. In een korte begeleidende enquête vragen we wat ze doen aan lhbt beleid.

De twee folders:
-Een roze schoolkeuze (folder met tips voor roze ouders)
-Zijn roze gezinnen welkom op uw school (folder met tips voor basisscholen)

De folders zijn ook vertaald en bewerkt in het Engels en verspreid door het Europese netwerk van 'rainbow families' NELFA:

wij vragen uw bijdrage

De Onderwijsalliantie heeft geen budget voor de redactie en vormgeving van de boekjes. Redacteur en vormgevers werkten voor een gereduceerd tarief. EduDivers heeft besloten het bedrag voor te financieren, omdat we het een belangrijk miniproject vinden. Wij hopen dat u dat ook vindt en een kleine bijdrage wilt leveren, bijvoorbeeld €10. Ons doel is om €1234 bij elkaar te sponsoren!

Als u wilt meewerken, kunt u uw bijdrage overmaken op giro NL37INGB0005009598 ten name van Stichting EduDivers. EduDivers heeft een is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat u uw gift van de belasting mag aftrekken.

resultaten van de crowdfunding

De campagne is zojuist gestart.

de campagne tot nu toe

De fondsenwerving begon rond 15 september met een artikel in het blad Explonsief van zwemvereniging Plons!.