over edudivers

gale projecten

  1. LeGop project: uitwisseling tussen nederland, italie en baskenland (2014-2016)
  2. ARES project (2013-2015)
  3. Recht op Onderwijs voor LGBT deel 2 (2015-2016)
  4. Recht op Onderwijs voor LGBT deel 2 (2013-2014)
  5. Recht op Onderwijs voor LGBT deel 1 (2011-2012)
  6. NISO project (2011-2013)

voor 2010

PROJECT: Brazilië

Situatie: de Braziliaanse bevolking is zeer homovijandig; er vindt gemiddeld een maal per dag een homo/transmoord plaats in het land. Gelukkig is er in de afgelopen jaren een zeer actieve homobeweging ontstaan: de voorzitter van deze Braziliaanse LGBT federatie zit in het Adviesraad van GALE. De Braziliaanse regering is zeer actief en werk samen met GALE.
Resultaten: er is een GALE denktank opgericht met vertegenwoordigers van LGBT-organisaties en diverse ministeries, UNAIDS en UNESCO. Er is onderzoek gedaan naar de situatie rond seksuele vorming en seksuele diversiteit, de regering heeft een samenhangend emancipatieprogramma opgezet en er is een lessenpakket met onder meer videoprogramma's ontwikkeld. Transgenders en biseksualiteit zijn, wellicht om culturele redenen maar zeer leerzaam en anders dan in Nederland, volledig in het programma geïntegreerd.
Dilemma's: Brazilië is een groot land en de invoering van het programma verloopt getrapt via staten, gemeenten en scholen. Regeringsmaatregelen 'landen' niet automatisch bij lokale autoriteiten of de bevolking zelf.

PROJECT: Burundi
Situatie: in Burundi is homoseksualiteit verboden en men kan gevangenisstraf krijgen als men betrapt wordt. De bevolking is zeer homovijandig en homoseksuelen worden soms gelyncht. Tijdens het project moesten wij vrezen voor het leven van een van de GALE partners, gelukkig liep dit goed af. GALE werkt samen met een organisatie die homo-emancipatie doet, maar zich om veiligheidsredenen niet als homo-organisatie benoemt.
Resultaten: door een undercover homo-organisatie zijn verhalen van homo's en lesbiennes verzameld, gedocumenteerd en verspreid. De methode is beschreven, zodat anderen in soortgelijke homovijandige situaties die kunnen navolgen.
Dilemma's: homoseksuele contacten zijn in Burundi bij de wet verboden en als homoseksuelen worden, 'ontdekt' worden zij uitgestoten of gelyncht door familie en buurtgenoten. Het is buitengewoon moeilijk om mensen in Burundi te vinden die hun verhaal durven te vertellen en om publieksvoorlichting te geven.

PROJECT: Chili
Situatie: in Chili is de bevolking sterk homovijandig, vooral op het platteland. De Katholieke kerk speelt daarin een belangrijke rol. In Chili krijgen de homo-organisaties niet veel voet aan de grond. GALE werkt samen met een homovriendelijke organisatie die zich bezighoudt met seksuele vorming en mensenrechten. De projectleider is een internationaal bekende lesbische mensenrechtenactiviste, Toli Hernandez.
Resultaten: op het platteland is geëxperimenteerd met homo-emancipatie in het voortgezet onderwijs door een proefproject in een school te doen. Er is een voorstudie gedaan, er zijn diverse publieke debatten gevoerd met scholen, onderwijsorganisaties en politici, er is materiaal gemaakt en docententraining gegeven, en er is gepoogd om participatie van leerlingen en studenten te creëren. De resultaten zijn breed verspreid in Latijns Amerika en vormen nu deel van het Latijns Amerikaanse debat over de wijze waarop seksuele vorming moet worden vormgegeven. De ministers van onderwijs van Latijns Amerika hebben een verklaring geven dat op alle scholen in Latijn Amerika voorlichting tegen homofobie moet gaan plaatsvinden. In Chili werken de GALE-partners samen met hun regeringsvertegenwoordigers bij UNESCO.
Dilemma’s: de bevolking van Chili is zeer conservatief, zeker op het platteland. Scholen zijn vaak eigendom van traditioneel Katholieke genootschappen en er is een georganiseerde lobby van de kerk om homo-emancipatie, vrouwenemancipatie en seksuele vorming tegen te gaan.

PROJECT: China
Situatie: in China is het beleid sterk gericht op "het gezin". De bevolking vindt homoseksuele relaties vreemd en ongepast. De regering vindt voorlichting over homoseksualiteit niet gepast, verbiedt publicaties en filmevenementen hierover, en oefent censuur uit op online uitingen en video's over homoseksualiteit.
Resultaten: met de financiële steun van GALE is een video gemaakt over seksuele diversiteit op scholen. De video is speciaal gemaakt voor de Chinese versies van YouTube en trekt tienduizenden kijkers. De video wordt ook gebruikt als lesmateriaal op universiteiten. Met vergelijkbare video's zoeken de makers de grenzen op van de censuur en bereiken zijn een groot publiek. Tijdens de GALE International Summer School on Storytelling in Marseille hebben de makers van de video (Queer Comrades) een training gegeven over deze werkwijze, een methodiekbeschrijving en een documentaire over de summer school gemaakt.
Dilemma’s: ondanks de successen van Queer Comrades blijft hun werk risicovol: er is voortdurend censuur en de algemene mening van de bevolking is niet positief. Vooralsnog is het niet mogelijk voor een homo-organisatie om live naar scholen te gaan om voorlichting over homoseksualiteit te geven.
Debat: Hoe kan je video inzetten als guerrillatechniek voor voorlichting over homoseksualiteit? Is deze techniek ook in andere landen mogelijk? Hoe ga je als voorlichter om met regeringscensuur?

PROJECT: Colombia
Situatie: Colombia is een land dat lang in een staat van burgeroorlog heeft verkeerd. Zowel het regeringsleger als de rebellen hebben delen van het platteland bezet en in die streken een strikte en conservatieve moralistische norm ingevoerd. Afwijkend gedrag, zoals homoseksualiteit, transseksualiteit of zelfstandig gedrag van vrouwen kan leiden tot standrechtelijke executie. Nog steeds zijn er in het land grote groepen van 'displaced persons', boeren die verjaagd zijn uit hun dorpen en nu brodeloos rond de grote steden proberen te overleven. Momenteel hebben de progressieve milieu- en emancipatiebewegingen in Colombia zich verenigd in een vredesbeweging, die niet alleen streeft naar het neerleggen van de wapens, maar ook naar de realisatie van een volledig burgerschap.
Resultaten: de lokale homo-organisatie Colombia Diversa heeft met financiële steun van GALE op het platteland is geëxperimenteerd met homo-emancipatie in het voortgezet onderwijs door een proefproject in een school te doen. Er is een voorstudie gedaan, er zijn diverse publieke debattengevoerd, er is materiaal gemaakt en een reeks van docententrainingen gegeven. Daarnaast is er een poging gedaan om participatie van leerlingen en studenten te creëren.
Dilemma’s: de vredesbeweging in Colombia biedt een inhoudelijk perspectief en een sterke coalitie. De vraag is echter of deze coalitie standhoudt nu de burgeroorlog in intensiteit afneemt en in hoeverre rechten van seksuele minderheden draagvlak zullen houden.

PROJECT: Indonesië
Situatie: Indonesië is het grootste Islamitische land ter wereld. Hoewel het land zich laat voorstaan op tolerantie naar diverse bevolkingsgroepen en religies, grijpen de radicale Islamisten steeds meer macht. Deze dreiging wordt ook steeds sterker gevoeld door de LGBT groepen in het land waarmee GALE samenwerkt (een lesbische organisatie in Jakarta en een homo/transorganisatie in Surabaya). De conferentie van de Aziatische tak van de International Lesbian and GAY Organisation in mei, waar ook GALE aanwezig was, werd door Islamisten, zonder ingrijpen van de politie, gewapenderhand uiteen gejaagd.
Resultaten: er zijn interviews gedaan met een aantal transgenders in en rond Jakarta en er is een boekje gepubliceerd. Er is een methodiekbeschrijving gemaakt om dit overdraagbaar te maken. De projectleiders hebben hun resultaten met andere gedeeld tijdens de GALE International Summer school on Storytelling in Marseille
Dilemma’s: een groot deel van dit project kon in andere delen van Indonesië niet uitgevoerd worden omdat de homo-lesbische-transgender beweging sinds mei 2010 constant wordt aangevallen en geïntimideerd door fundamentalistische moslimgroepen. Veel homoseksuelen en transgenders en vooral lesbiennes hebben zich daarom teruggetrokken uit de organisaties welke? en willen niet meer geïnterviewd worden. De autoriteiten en de politie lijken vaak met de fundamentalisten samen te werken. Binnen de homo-lesbische-transgender beweging is een discussie over hoe hiermee om te gaan: circa 50% meent dat er meer activisme nodig is en international inmenging, de andere 50% vindt dat een low key, Aziatische 'onder de tafel' manier van opereren de voorkeur verdient. Deze discussie heeft vanzelfsprekend ook grote consequenties voor de manier waarop men zichtbaar wil zijn en voorlichting wil en kan doen.

PROJECT: Letland
Situatie: weliswaar is Letland een Europees land, maar niet met een Europese sfeer. De bevolking is zeer homovijandig. De regering neemt - ondanks Europese richtlijnen die dat verbieden - vrijelijk wetten aan waarin voorlichting over homoseksualiteit verboden wordt. Op scholen komt men met dit soort voorlichting niet binnen.
Resultaten: er is een "Living Libary" (mensen uit minderheden die hun verhaal vertellen als waren zij levende boeken) georganiseerd door een mainstream jongerenorganisatie. Het voordeel van deze methode is dat het niet alleen over homoseksualiteit gaat en dat men de voorlichting buiten de scholensetting kan organiseren. Daardoor is de methode minder makkelijk door de regering te verbieden. Dit is een van de eerste keren dat er in Letland in het openbaar voorlichting over homoseksualiteit is gegeven. Door het project is ook een samenwerking ontstaan tussen diverse organisaties van minderheden. Welke?
Dilemma’s: Letland is een zeer conservatief en katholiek land. De regering heeft positieve voorlichting over homoseksualiteit verboden. Openbare voorlichting is daardoor erg moeilijk.

PROJECT: Namibië
Situatie: in Namibië is homoseksualiteit niet verboden, maar de dominante stam is zeer homovijandig. De president heeft herhaalde malen homoseksuelen uitgemaakt voor varkens en homoseksualiteit een Westers verschijnsel genoemd. Dit terwijl in andere stammen in Namibië homoseksuele relaties een normaal en traditioneel verschijnsel zijn. De media spelen in Namibië en in andere landen in Afrika een zeer destructieve en levensbedreigende rol voor homoseksuelen. Zij roepen geregeld op om homo's te lynchen of hen te verjagen. De Namibische homo-organisatie stond onder sterke druk maar was een tijd lang zeer succesvol om seksuele diversiteit te presenteren als onderdeel van de nationale diversiteit. De voorzitter van deze organisatie zit ook in de Adviesraad van GALE.
Resultaten: mede door de financiële steun van GALE wordt er gewerkt aan een handleiding over seksuele diversiteit in zuidelijk Afrika. Hiermee de aanzet gegeven tot samenwerking met lokale organisaties die het respecteren van mensenrechten monitoren door de media berichtgeving te volgen.
Dilemma's: in veel Afrikaanse landen is niet alleen de bevolking conservatief, maar ook de regeringsleiders. Diverse presidenten hebben al opgeroepen tot extra wetten om homoseksualiteit te bestraffen, en tot het uitzetten, verkrachten en lynchen van homoseksuelen. Dit gebeurt ook met regelmaat. Veel Afrikanen stellen dat homoseksualiteit geïmporteerd is uit Europa, maar men kent de eigen prekoloniale geschiedenis (waarin diverse vormen van same-sex relaties normaal waren) niet. De media staan vaak onder aansturing of censuur van de overheid en spelen vaak een actieve rol in het verspreiden van homohaat. Er is weinig steun voor homo-organisaties en de leden zijn vaak straatarm en laag opgeleid. De GALE partnerorganisatie moest tijdens het mediaproject stoppen met haar werk vanwege dit soort problemen. De mediahandleiding is nog niet helemaal af en de follow-up outreach en training kon niet meer plaatsvinden.

PROJECT: Peru
Situatie: Peru is een van de armste landen in Latijns Amerika. Ook hier is de bevolking zeer conservatief en homovijandig, mede onder invloed van de kerk. GALE werkt samen met een lokale organisatie voor vrouwen- en mensenrechten en een lokale ontwikkelingsorganisatie. De coördinator is een bekende lesbische en vrouwenactiviste, Violeta Barrientos, die ook in de Adviesraad van GALE zit.
Resultaten: met de financiële steun van GALE experimenteren lokale homo-organisaties op het platteland met de thema’s homo-emancipatie en seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs door een proefproject in een school te doen. Er is een voorstudie gedaan, diverse publieke debatten gevoerd, materiaal gemaakt en docententraining gegeven, en er is gepoogd om participatie van studenten te creëren.
Dilemma's: de bevolking van Peru is zeer arm en conservatief, zeker op het platteland. Scholen zijn vaak eigendom van traditioneel Katholieke genootschappen en er is een georganiseerde lobby van de kerk om homo-emancipatie, vrouwenemancipatie en seksuele vorming tegen te gaan.

PROJECT: Internationale lobby voor inclusieve seksuele vorming
Situatie: In de VN is momenteel een discussie aan de gang over de herformulering van het Recht op Onderwijs. Deze discussie gaat met name over of seksuele vorming en HIV-preventie een recht is voor alle jongeren. Dit wordt door het Vaticaan en de Arabische landen bestreden. Daarbij is er extra veel weerstand om binnen HIV-preventie homoseksuelen en transgenders te benoemen, zeker op scholen. Het verbieden van informatie over HIV en discriminatie over homoseksualiteit is levensbedreigend voor homoseksuelen en transgenders en ligt ten grondslag aan bevooroordeelde en negatieve houdingen. Een reeks van VN-organisaties heeft echter aanbevolen seksuele vorming wel op te nemen in het Recht op Onderwijs. UNESCO en UNAIDS hebben internationale richtlijnen voor seksuele vorming opgesteld, waarin homoseksualiteit ook is opgenomen. GALE is als enige 'homo/hetero" organisatie een formele samenwerkingspartner van UNESCO en werkt samen met UNESCO aan de implementatie van deze richtlijnen.
Resultaten: GALE organiseerde in 2008 in Warschau de eerste internationale expert meeting over docententraining over seksuele diversiteit. Er bleken veel overeenkomsten te zijn in hoe homofobie en heteronormativiteit uitwerkt in verschillende landen. ook blijkt dat de handelingsverlegenheid van docenten rond seksualiteit en het bespreken van controversiële thema’s in het algemeen overal een knelpunt is. Op basis van deze expert meeting, deelname aan UNESCO en UNFPA-conferenties en van lokale projecten heeft GALE een Toolkit ontwikkeld voor samenwerking met scholen rond seksuele diversiteit.
Dilemma’s: culturele verschillen in leren en organisatieverschillen in de onderwijssystemen in landen maken een echt gezamenlijke aanpak van docententraining moeilijk. Daarbij komt de internationale conservatieve lobby om te voorkomen dat homoseksualiteit wordt gedecriminaliseerd en om te voorkomen dat het bieden van objectieve seksuele vorming zal worden benoemd als een onderdeel van het (mensen)recht op Onderwijs ("iedere burger heeft recht op een adequaat curriculum").

PROJECT: Internationaal netwerk van voorlichters/verhalenvertellers
Situatie: In West-Europa en Frans Canada geven vrijwilligers peer-voorlichting over homoseksualiteit op scholen. Dit is een zeer succesvolle methode waarbij duizenden vrijwilligers betrokken zijn, waarvan zeker 300 in Nederland. In het Zuiden wordt ook wel peer voorlichting gedaan, maar dan in de vorm van het vertellen van verhalen en in meer informele contexten. Het vertellen van coming-out verhalen in de klas en van verhalen over het leven als LGBT in het Zuiden hebben veel overeenkomsten en leerpunten. Een goed verhaal komt immers beter over dan een slecht verhaal.
Resultaten: in 2010 organiseerde GALE een International Summer school on Storytelling in Marseille. Voorlichters en verhalenverzamelaars- en vertellers van over de hele wereld deelden hun ervaringen. Op basis van de Summer school en diverse lokale projecten ontwikkelde GALE een Toolkit hoe men voorlichting door middel van verhalen kan organiseren en hoe men het effect van zulke projecten/verhalen kan verhogen.
Dilemma’s: in vele landen durven LGBT hun verhalen niet te vertellen. In andere landen willen zij dat wel, maar niet elk verhaal is een goed of effectief verhaal. Zo willen veel homoseksuelen graag hun verhaal over ervaren discriminatie vertellen, maar we weten uit ervaring dat dergelijke voorlichting vaak contraproductief is (mensen worden bevestigd in hun vooroordeel dat het heel erg is om homo/transgender te zijn). In Europa staan verhalen over coming-out vaak centraal, maar in veel andere landen zouden zulke verhalen haaks staan op de culturele beleving.

Door de verhalen en ervaringen die in de projecten in het Zuiden zijn verzameld in Nederland te vertellen, te discussiëren over wederzijdse uitwisseling van ervaringen en steun en van gedachten te wisselen over manieren waarop men door voorlichting en training meer empatisch en tolerant kan worden, kunnen we het Nederlandse publiek betrekken bij de activiteiten van GALE in het Zuiden. Voor vrijwillige en professionele voorlichters en docenten/trainers is dit inhoudelijk interessant, voor mensen uit grote bedrijven is het een onderdeel van de "business case" rond diversiteit. In de GALE-projecten zijn veel leerervaringen opgedaan over hoe dit effectief kan. Deze leerervaringen kunnen door voorlichters en bedrijven in Nederland zelf gebruikt worden maar hen ook aanzetten om zelf meer actief te worden in ontwikkelingssamenwerking.