over edudivers

gay ok: schoolvisitaties door leerlingen

Homoleerlingen vinden het soms niet zo leuk op school als anderen. Er wordt vaak gescholden en niet alle jongeren vinden het leuk dat je homo bent. Trouwens, het gaat niet alleen over homo's, maar over LHBTI jongeren. Veel LHBTI jongeren komen er op school niet voor uit dat ze zo zijn uit angst voor vervelende reacties.
Dit project wil de situatie op school voor LHBTI jongeren verbeteren. Trouwens, als je de situatie voor deze jongeren verbetert, dan is het vaak zo dat iedereen beter met elkaar omgaat. Mensen voelen dan gewoon dat bet belangrijk is elkaar aardig te behandelen omdat iedereen eigenlijk gewoon zichzelf en dus anders is.
Op scholen bestaat het project uit 8 stappen.

 1. vooronderzoek
 2. samenstellen van het Gay OK team
 3. korte training
 4. een dag "schoolvisite"
 5. een plan maken
 6. overleg met de schoolleiding
 7. het plan uitvoeren
 8. onderzoek om te zien wat er veranderd is

Wat gaan we doen?

 1. Voormeting: EduDivers vraagt de schoolleiding om een aantal klassen een enquête te laten invullen. Daarvan maken we een rapportje. Zo weten we hoe de situatie is op school.
 2. Leerlingen betrekken: Jij of de schoolleiding vragen tussen de 5 en 15 leerlingen om mee te doen aan het Gay OK team.
 3. Training: Voor we echt beginnen, doen we een korte training van 4 uur. Daarin doen we een aantal spelletjes waardoor je meer te weten komt over hoe scholen leuker en veiliger worden en welke activiteiten het best werken. Wat werkt? Voorlichting, straffen, hulp geen aan gepeste kinderen, posters ophangen, een artikel op de schoolwebsite, paarse vrijdag, discussie met ouders? Na de training weet je het.
 4. Schoolvisite: De schoolvisite duurt een dag, van 10 tot 4 uur. Het Gay OK team interviewt elkaar, en daarna in de pauze andere leerlingen. Zo zie je hoe leerlingen als individu denken over seksuele diversiteit. Na de grote pauze worden er twee voorlichtingslessen gegeven. Door die te bekijken, zie je hoe leerlingen als groep reageren op seksuele diversiteit, dat is vaak heel anders. Daarna bespreken we de ervaringen en komen we via een aantal discussiestappen tot conclusies en een top 3 van acties die nodig zijn om de school te verbeteren. Aan het eind vragen we de schoolleiding erbij en vragen we hun reactie.
 5. Plan maken: Een week na de visite gaan we 2 uur bij elkaar zitten en maken we een concreet plan om de acties uit te voeren (zelf doen of anderen iets laten doen).
 6. Overleg schoolleiding: We bespreken het actieplan met de schoolleiding en vragen medewerking bij de uitvoering.
 7. Uitvoering. Samen met docenten en de schoolleiding, of zelf, voeren we het plan uit.
 8. Nameting. Aan het eind van de acties vraagt EduDivers de schoolleiding om een aantal klassen de enquête weer te laten invullen. Zo kunnen we vergelijken of er iets is veranderd in de sfeer.

In totaal kost je deelname aan het project je ongeveer 20 uur. Dat is wel verspreid over een half jaar. Voor het project begin, overleggen we met je schoolleiding of je dit in lestijd kunt doen of dat je het als maatschappelijke stage of in je vrije doet. Het is wel belangrijk dat je het leuk vindt!

De begeleiding

De training wordt gegeven door Peter Dankmeijer van EduDivers en Charles Picavet van All That Chas. Ook tijdens de stappen daarna wordt je geholpen door hen en kan je hen altijd bellen, app-en of mailen. Het kan zijn dat de school ook een of enkele docenten wil laten meelopen. Dat mag, maar ze mogen zich alleen met jullie plannen bemoeien als jullie het er mee eens zijn dat ze meewerken of jullie adviseren.

Leren van het project

Dit is een soort test-project. We willen weten of het deze manier van werken ook echt werkt. Daarom doen we het onderzoek voor en na de activiteiten.
Maar we doen ook iets anders. Na alle bijeenkomsten vragen we steeds: "is er iets veranderd?" Het kan zijn dat je iets geleerd hebt, ontdekt hebt, of dat je iemand van mening hebt zien veranderen. We interviewen elkaar hierover en als het kan nemen we die interviews op met camera's of mobiele telefoons. Bij elk interview maken we op papier een afspraak of we van de geïnterviewde de resultaten mogen verspreiden of publiceren. Aan het eind van het project hebben we een bijeenkomst waar we een verkiezing houden van de meest interessante en indrukwekkende ervaringen.