over edudivers

jezelf zijn in leiden

De grote lijn van dit plan is om met twee basisscholen, twee middelbare scholen en in het ROC een demonstratieproject te doen rond seksuele diversiteit. Deze schoolprojecten hebben als doel om te bevorderen dat iedereen, inclusief jongeren en personeel die worden benadeeld op grond van de manier waarop zij hun seksuele voorkeur of sekserolgedrag uiten, zichzelf kunnen zijn op school.

Het project liep van 1 januari 2012 tot 31 december 2014.

op maat begeleiding

Dit gebeurt door bereidwillige scholen op maat te begeleiden en in en rond elke school een verander- en klankbordgroep te formeren. Zowel de dilemma’s als successen worden in deze netwerken besproken. Waar nodig en als de scholen dat willen, koppelen we hen aan andere scholen (zo nodig buiten de regio) die hen van praktische tips en suggesties voorzien.

voorbeeldrol

Het is de bedoeling dat de betrokken demonstratiescholen een voorbeeldrol gaan innemen. Omdat scholen zelf geen tijd hebben om andere scholen te begeleiden of om hun successen op een goede (en zo nodig anonieme) manier te beschrijven en te verspreiden, wordt dit voor hen gedaan door EduDivers. In de loop van de begeleiding komen er dus diverse voorbeelden van successen naar buiten. Dit gebeurt via een afsluitende studiedag en publiciteit.

nieuws over het project

meer informatie

Deze pagina is bijgewerkt tot 18 augustus 2015