over edudivers

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen

"Jezelf zijn in Leiden op alle scholen" is het vervolg op het project "Jezelf zijn op school". In dit eerdere project (2012-2014) is op 5 scholen (1 PO, 3 VO en 1 MBO) geëxperimenteerd met het inbouwen van structurele aandacht voor seksuele diversiteit in het schoolbeleid en het leerplan. In dit vervolgproject (2015-2018) worden de goede ervaringen uit het eerste project verspreid naar alle scholen in Leiden. Daarbij wordt de noodzaak om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit sinds eind 2012 ondersteund door dat voorlichting over seksuele diversiteit verplicht is geworden en dat sinds 2015 ook een anti-pestplan verplicht is.

Kick-off 2015-2016

In november 2015 starten we met 5 medewerkers een ronde langs alle scholen om de situatie in kaart te brengen en scholen te motiveren om te starten met een verbetertraject op hun school. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met andere aanbieders (zoals GGD en COC Leiden) en met de gemeente.

ambassadeurs sociale veiligheid

Tegelijkertijd worden vrijwilligers en stagiaires geworven en getraind om als "ambassadeur sociale veiligheid" op te treden naar scholen. Deze ambassadeurs kunnen begeleidende gesprekken voeren en verwijzen naar aanbieders, maar ook teamdiscussies met docenten of een schoolvisitatie door leerlingen begeleiden. Op deze manieren proberen ze de scholen enkele stappen verder te brengen in de richting van integraal schoolbeleid rond burgerschap, sociale veiligheid en seksuele diversiteit.

een "lerend" project

Elk gesprek, training of activiteiten wordt afgesloten met het noteren van de "meest wezenlijke verandering" of leerervaring. Deze ervaringen worden gebruikt in de PR rond het project. Aan het eind van elk jaar worden alle leerervaringen met elkaar vergeleken, waardoor de scholen en vrijwilligers steeds meer leren en enthousiaster worden om met dit verbeterproces aan de slag te gaan.

afsluiting in 2018

Aan het eind van het schooljaar in 2018 nemen de "ambassadeurs sociale veiligheid" opnieuw de situatie in de scholen op, zodat we kunnen zien welke scholen welke stappen hebben gemaakt. Dat gebeurt met de 10 "regenboogsleutels" voor een goed beleid rond seksuele diversiteit.

meer informatie