over edudivers

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017

doelen en strategie

De Onderwijsalliantie heeft twee doelen:

 1. Preventie: de sociale veiligheid van LHBTI leerlingen en personeel in de school stimuleren en verbeteren. De grootte problemen zijn handelingsverlegenheid en gebrek aan effect en borging. Door de wijziging van de kerndoelen, de nieuwe wet sociale veiligheid op school en het Actieplan Sociale Veiligheid zijn scholen nu verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit. De alliantie helpt scholen hun handelingsverlegenheid te overwinnen en de aandacht te borgen.
 2. Empowerment: de emancipatie van LHBTI-leerlingen en personeel in het onderwijs. De alliantie wil hen steunen in hun gevoel van eigenwaarde, bij hun coming-out en bij acties om de omgeving veiliger te maken.

De strategie is om goede voorbeelden te verzamelen en te verspreiden, knelpunten en oplossingen te verkennen en te adviseren over beleid om de uitvoering van goede oplossingen te vergemakkelijken.

activiteiten

landelijk stroomlijnen van het aanbod

 • Opzetten van een tweede alliantiekring, bestaande uit organisaties in en voor scholen. Uitkomst: belangrijkste landelijke aanbiedende organisaties en een bepaald aantal scholen maken deel uit van deze alliantiekring.
 • Periodieke bijeenkomsten van lokale alliantiekringen om op basis van eigen ervaring en kennis en de oogst van de netwerkbijeenkomsten, gemeenschappelijke perspectieven vast te stellen. Uitkomst: eindadvies aan sectorraden en ministerie.
 • Zorgen dat goede voorbeelden in bestaande database komen. Uitkomst: verrijking van bestaande databases, van MOVISIE, NJI en Stichting School en Veiligheid.
 • Periodieke gesprekken met de sectorraden. Uitkomst: vaststelling wat de sectorraden kunnen doen met betrekking tot versterking en verbetering van het beleid op seksuele en gender diversiteit, meer in het bijzonder wat betreft verrijking van het Actieplan en Vensters ter Verantwoording.
 • Analyse van de goede voorbeelden uit scholen en alliantiepartners om uit te zoeken wat meer nodig is via gerichte netwerkkomsten. Uitkomst: adviesrapportages aan relevante organisaties (bijvoorbeeld MBO-raad, MBO veiligheidsplatform, OCW, projectontwikkelaars en uitgevers).

Verspreiden van goede voorbeelden en signaleren van knelpunten

 • Twee inspirerende netwerkbijeenkomsten in regenboogregio’s (regenboogsteden die bij LHBTI beleid een regionale functie gaan verzorgen) voor schoolprofessionals. Uitkomst: eindrapportage netwerkbijeenkomsten.
 • Verdiepingsworkshops door de alliantiepartners. Uitkomst: een aantal scholen zijn gericht begeleid; er zijn modules op schoolontwikkeling seksuele en gender diversiteit bij de trainingsafdelingen van AOb en CNV Onderwijs; scholen zijn door Stichting School en Veiligheid geadviseerd om LHBTI veiligheid in plaats van via in incidenteel aanbod stapsgewijs en integraal aan te pakken
 • Het delen van ervaringen, goede voorbeelden en oplossingen voor knelpunten. Uitkomsten: voorbeelden in reguliere onderwijs communicatiekanalen.

Internationale ondersteuning

 • Ondersteuning van de wereldwijde strategie tegen homopesten van UNESCO
 • Zes capacity building trainingen voor LHBTI NGO’s, vakbonden en onderwijsorganisaties
 • Updaten van de GALE wereldkaart over de implementatie van het recht op onderwijs voor LHBTI; de kaart wordt begin 2015 en april 2016 herzien en tijdens IDAHO bijeenkomsten gepresenteerd
 • Publicatie van een GALE handreiking om nationale allianties op te zetten
 • Ondersteuning bestuur van de GALE vereniging bij het ontwikkelen van een strategie
 • Samen met ETUCE (de Europese koepel van onderwijsvakbonden) over het zichtbaar meenemen van seksuele diversiteit in het beleid van ETUCE en over praktische in een Europees project
 • Samenwerking met LCC+ binnen de Nederlandse leertrajecten in scholen
 • Samenwerking met het European Forum of LGBT Christians (EF) bij de gezamenlijke organisatie van een Europese conferentie over geloof, traditional values, voorlichting, pesten en sociale veiligheid in kerken en in scholen