over edudivers

geen gezicht: verkenning van seksuele diversiteit in het mbo

Binnen het onderwijs wordt er steeds meer op een structurele wijze aandacht besteed aan homoseksualiteit / seksuele diversiteit. De kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn al aangescherpt, het is voor hen vanaf dit jaar verplicht aandacht te besteden aan dit thema. De verwachting is dat deze aanscherping ook voor het MBO gaat gelden. Het doel van dit aanbod is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en zicht te krijgen op de huidige situatie aangaande sociale veiligheid en seksuele diversiteit binnen het MBO. Met deze informatie is de volgende stap te kijken hoe de ROC's in Nederland het beste ondersteund kunnen worden op dit thema.

COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers zijn voor dit project een samenwerkingsverband aangegaan. Zij bieden u 2 gratis voorstellingen 'Geen Gezicht' aan. Het ministerie van OC&W (BvE) waardeert en financierde dit initiatief!

het aanbod

Dit aanbod richtte zich op 30 vooraf geselecteerde ROC's. U krijgt 2 gratis voorstellingen 'Geen Gezicht' , wat inhoudt:

 1. De thermometer: een korte enquête voorafgaand aan de voorstelling.
 2. 'Geen Gezicht': een interactieve theatervoorstelling over homoseksualiteit, cultuur en religie, op school, thuis en op de werkvloer (45 min)
 3. Nagesprek: onder begeleiding van een gespreksleider, over seksuele diversiteit en sociale veiligheid op school, thuis en op de werkvloer. Daarnaast vertellen de voorlichters van het COC/Respect2Love hun levensverhaal en gaan zij in gesprek met de studenten over geloof, cultuur en seksuele diversiteit (45 min)
 4. Focusgroep: aansluitend vragen we de medewerking van 6 studenten en 2 docenten/mentoren voor de zgn. focusgroep. Doel van deze focusgroep is om in te zoomen op de situatie op school en welke wensen er zijn voor ondersteuning vanuit de samenwerkende partijen. Bij voorkeur 6 jongeren met uiteenlopende meningen over seksuele diversiteit (30 min).

voorwaarden

 1. De 2 gratis voorstellingen 'Geen Gezicht' worden op 1 dag voor 2 verschillende afdelingen opgevoerd
 2. 'Geen Gezicht' duurt per bijeenkomst ongeveer 120 minuten
 3. Per voorstelling vragen we minimaal 50 en maximaal 75 deelnemers, in een multiculturele samenstelling
 4. Speeldagen tot en met 30 juni 2013 zijn maandag en donderdag. Speeldagen vanaf 1 september 2013 worden nog bepaald
 5. Het aanbod is geldig tot 30 november 2013 (De uitvoeringen moeten dan hebben plaatsgevonden)

meer weten?

Meer achtergrondinformatie is te verkrijgen via:

 • COC Nederland: de landelijke belangenorganisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. www.coc.nl
 • Respect2Love: een community voor LHBT (lesbisch,homo-seksueel, biseksueel, transgender) jongeren met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. www.respect2love.nl
 • Stichting EduDivers: het kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit. www.edudivers.nl
 • Theater AanZ: een theatergroep die met interactieve voorstellingen seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt. www.theater-aanz.nl

Heeft u nog vragen over dit aanbod?
Neem dan contact op met Hester Klein Tijssink via hester @ theater-aanz.nl of 06-13316516.