MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

over edudivers

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling

Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland werken samen aan een project dat zich richt op het vergroten van de aandacht voor én het verbeteren van het klimaat van LHBT’s. Het uiteindelijke doel is het duurzaam integreren van seksuele diversiteit binnen het mbo. Het ministerie van OCW ondersteunt dit project.

Looptijd: oktober 2014 - maart 2016

onderzoek naar wensen roc's

Het project is een vervolg op de verkenning uit 2013, waarbij studenten op 30 ROC's een theatervoorstelling gezien hebben. Onder hen en onder hun docenten is ook een onderzoek naar de situatie van LHBT’s in ROC's gedaan. De uitkomsten van deze verkenning (het onderzoeksrapport "Het probleem is groter dan het lijkt") heeft geresulteerd in dit vervolgproject.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat hoewel studenten binnen het mbo tolerant zijn, er door een kleine groep zeer intolerante studenten toch sprake is van een onveilige – en ernstige – situatie voor LHBT-studenten en –docenten. Met wat we nu weten, willen we in het vervolgtraject samen met studenten, docenten, opleidingsmanagers en opleidingscoördinatoren aan de slag gaan. Het einddoel van dit project is een duurzame aanpak die onder al deze groepen draagvlak heeft.

projectaanpak

Samen met studenten, docenten en opleidingsmanagers werken we aan een duurzame aanpak om seksuele diversiteit in het mbo programma onder te brengen en een veilige sfeer te creëren voor LHBT’s. We doen dit via pilots in sectoren Zorg & Welzijn van 10 mbo's.
Het project heeft 7 actiepunten:

 1. Studenten krijgen van AanZ een theatervoorstelling en een nagesprek. "Geen Gezicht" duurt per bijeenkomst ongeveer 90 minuten. Op elke mbo vinden circa 6 voorstellingen plaats.
 2. Met LHBT leerlingen verkent het COC of en hoe zij een Gay/Straight Alliance willen en kunnen opzetten.
 3. Docenten krijgen een training (van een dag). Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.
 4. De opleidingsmanager zit in het werkgroepje en onderzoekt hoe de aandacht voor seksuele diversiteit ingezet en verankerd kan worden.
 5. Het ITS doet een voormeting en een nameting onder docenten, en voert evaluatiegesprekken met de betrokkenen uit opleidingen aan het eind van het traject.
 6. Rond maart 2016 zal het ITS haar bevindingen presenteren en met een vertegenwoordiging van alle deelnemende ROC’s, de MBO-raad en het ministerie bespreken we in hoeverre dit project impact heeft gehad en welk type vervolg het moet hebben.
 7. Ondertussen wordt onderzocht en besproken hoe seksuele diversiteit een onderdeel is of kan worden van de kwalificatiedossiers van de Zorg & Welzijnsopleidingen.

publicaties

 1. Toolkit "Omgaan met wat je niet verwacht"
 2. Inspiratiebrochure & verslag ervaringen "Seksuele diversiteit in het mbo; een duurzame aanpak
 3. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 1 (6 juli 2015)
 4. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 2 (14 oktober 2015)
 5. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 3 (19 september 2016)
 6. Schrijf u hier in op de nieuwsbrief "Seksuele diversiteit in het mbo"