over edudivers

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming

Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland werken samen aan dit derde project dat zich richt op het vergroten van de aandacht voor én het verbeteren van het klimaat van LHBT’s. Het uiteindelijke doel is het duurzaam integreren van seksuele diversiteit binnen het mbo. Het ministerie van OCW ondersteunt dit project.

Looptijd: oktober 2016 - juni 2018

Let op! Belangstellende opleidingen kunnen in het voorjaar van 2017 aanspraak maken op een aanbod van circa €10.000 aan voorstellingen van AanZ, training, ondersteuning en stimulering van GSA's. Van de opleidingsmanager wordt commitment gevraagd. In het schooljaar 2017-2018 wordt de ondersteuning geboden. Belangstelling? Neem contact op met Theater AanZ.

eerdere projecten

Het project is een vervolg op twee eerdere projecten. In 2013 deden de partners een verkenning, waarbij studenten op 30 ROC's een theatervoorstelling gezien hebben. Onder hen en onder hun docenten is ook een onderzoek naar de situatie van LHBT’s in ROC's gedaan. De uitkomsten van deze verkenning (het onderzoeksrapport "Het probleem is groter dan het lijkt") heeft geresulteerd in dit vervolgproject.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat hoewel studenten binnen het mbo tolerant zijn, er door een kleine groep zeer intolerante studenten toch sprake is van een onveilige – en ernstige – situatie voor LHBT-studenten en –docenten. Met wat we nu weten, willen we in het vervolgtraject samen met studenten, docenten, opleidingsmanagers en opleidingscoördinatoren aan de slag gaan. Het einddoel van dit project is een duurzame aanpak die onder al deze groepen draagvlak heeft.
In 2014-2015 deden de partners op 9 MBO opleidingen Zorg & Welzijn pilotprojecten waarbij de opleidingen voorstellingen van AanZ, training, begeleiding en ondersteuning bij de opzet van GSA's kregen. Er werd een toolkit voor MBO's ontwikkeld.

projectaanpak

In dit derde project zetten de partners de formule van het vorige project voort. Samen met studenten, docenten en opleidingsmanagers werken we aan een duurzame aanpak om seksuele diversiteit in het mbo programma onder te brengen en een veilige sfeer te creëren voor LHBT’s. Het team doet dit weer via pilots. Nu kunnen ook andere sectoren dan Zorg & Welzijn deelnemen.
Het project heeft 7 actiepunten:

 1. Studenten krijgen van AanZ een theatervoorstelling en een nagesprek. "Geen Gezicht" duurt per bijeenkomst ongeveer 90 minuten. Op elke mbo vinden circa 6 voorstellingen plaats.
 2. Met LHBT leerlingen verkent het COC of en hoe zij een Gay/Straight Alliance willen en kunnen opzetten.
 3. Docenten krijgen een training (van een dag). Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.
 4. De opleidingsmanager zit in het werkgroepje en onderzoekt hoe de aandacht voor seksuele diversiteit ingezet en verankerd kan worden.
 5. Ondertussen wordt onderzocht en besproken hoe seksuele diversiteit een onderdeel is of kan worden van de kwalificatiedossiers van de Zorg & Welzijnsopleidingen.
 6. Samen met opleidingen wordt een keuzedeel over diversiteit ontwikkeld.
 7. Tijdens het project wordt gestimuleerd dat MBO's de methodiek na het project op eigen kosten gaan inzetten.

publicaties

 1. Toolkit "Omgaan met wat je niet verwacht"
 2. Inspiratiebrochure & verslag ervaringen "Seksuele diversiteit in het mbo; een duurzame aanpak
 3. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 1 (6 juli 2015)
 4. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 2 (14 oktober 2015)
 5. Nieuwsbrief seksuele diversiteit in het mbo, nummer 3 (19 september 2016)
 6. Schrijf u hier in op de nieuwsbrief "Seksuele diversiteit in het mbo"