over edudivers

ontwikkeling mbo-keuzedeel diversiteit

In het kader van een lopend programma over seksuele diversiteit in het mbo ontwikkelt EduDivers een "keuzedeel diversiteit". Een keuzedeel is een cursus die mbo studenten kunnen volgen als specialisatie. Het keuzedeel "diversiteit" gaat merendeels over diversiteit in het algemeen. EduDivers heeft daarop een aansprekende visie en filosofie ontwikkeld die kortweg inhoudt dat de kern van leren omgaan met diversiteit is om beter te leren omgaan met je eigen an andersmans angsten en afweer van zaken die buiten je referentiekader liggen. Daarbij ligt de nadruk dus niet op kennis van culturen, geloven, handicaps of seksuele oriëntatie en gender, maar op vaardigheden om met verschillen om te gaan.

stagevraag

EduDivers zoekt stagiaires die het keuzedeel willen helpen ontwikkelen.
Het is nog onduidelijk hoe een landelijk extern aangeboden keuzedeel in mbo's geïmplementeerd kan worden. Dat uitzoeken en mede regelen kan onderdeel van de stage zijn.

  • Een voorwaarde is dat je interesse heb in hoe diversiteit bevorderd kan worden, interesse in LHBTI*-emancipatie en dat je nieuwsgierig bent naar wat echt werkt op scholen
  • Je hebt geen oordelen vooraf over welke methoden de voorkeur hebben of wat werkt

we bieden

EduDivers is een non profit organisatie. Er wordt gezocht naar fondsen voor dit project, maar die zijn er alleen voor deelprogramma's

  • Er is één medewerker, de directeur Peter Dankmeijer
  • We hebben geen kantoor meer, dus je moet van thuis uit werken; Peter heeft minimaal tweewekelijks overleg met de stagiaires
  • We bieden veel kennis en ervaring met nationale en internationale LHBTI-emancipatie

contact

Stuur een sollicitatie naar Peter Dankmeijer, directeur EduDivers

*LHBTI = Lesbische, Homo, Biseksuele, Transgender, Interseksuele