over edudivers

vacatures rvt-leden edudivers en gale

Stichting EduDivers en haar internationale zusterstichting GALE zoeken nieuwe leden voor hun Raden van Toezicht.
De Raden van Toezicht van EduDivers en GALE vergaderen soms gezamenlijk, en houden elkaars activiteiten zoveel mogelijk in de gaten.

Als profiel denken we aan:

  • U bent het van harte eens met de missie en werkwijze van EduDivers en GALE
  • U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt)
  • U bent bereid uw netwerk en expertise in te zetten ten gunste van EduDivers en GALE
  • U heeft bij voorkeur ervaring met deelname aan een Raad van Toezicht of een bestuur van een kleine organisatie
  • U bent bereid mee te denken over spreiding van inkomstenbronnen en fondsenwerving
  • U wilt meebeslissen over de toekomst van EduDivers en GALE na 2018Een gedetailleerde notitie met achtergrondgegevens vindt u hier:
  • Functieprofiel leden Raden van Toezicht EduDivers en GALE

strategische ontwikkelingen

We zoeken op dit moment vooral RvT leden om te adviseren over de korte termijn ontwikkeling tussen nu en eind 2017. Maar mensen die belangstellend zijn om wat langer mee te draaien zijn natuurlijk zeer welkom. Hieronder een korte samenvatting van de strategische ontwikkelingen.

Voor EduDivers en haar internationale tweelingorganisatie GALE is het een spannende tijd geweest en dat zal het vooral het komende jaar blijven.
In de afgelopen jaren is er vanuit OCW met name op EduDivers stevig bezuinigd, met als gevolg dat ik sinds april 2015 de enige werknemer ben. Rekening houdend met het geheel wegvallen van subsidies, werken we (met stagiaires) aan het ontwikkelen van 3 "verkoopbare" schoolprogramma's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Deze programma's worden een integratie van anti-pestbeleid, burgerschapsvorming, versterking van de schooldemocratie, seksuele vorming en de ontplooiing van LHBTI daarbinnen. De vijf verkoopbare modulen in deze programma's zijn (1) meting van schoolveiligheid en strategisch advies, (2) docententraining, (3) begeleiding van "gouden weken" en het formuleren van schoolregels aan het begin van het schooljaar, (4) begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van een doorlopende leerlijn en (5) begeleiding van leerlingenparticipatie. Rond maart 2017 wordt duidelijk of EduDivers bijna helemaal moet voortbestaan op basis van verkoop van deze pakketten, of dat we (ook) gaan deel uitmaken van een nieuwe vijfjarige fase van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

GALE is zich in de afgelopen jaren gaan richten op het geven van trainingen en strategische workshops. Daarbij ontwikkelen we dit jaar een guide om LHBT_ activisten tools te geven om scholen en ministeries beter binnen te komen. De grote lijn is dat we willen bevorderen dat er in elk land een GALE Education Committee ontstaat, dat strategische actie om LHBTI beter in het onderwijssysteem te integreren. Een Engels en Spaanstalige bewerking van de EduDivers programma's zou als vervolg daarop ook erg sterk zijn. Qua financiering kijken we deels naar OCW en deels naar de Europese Unie. Financiering op wereldniveau is momenteel erg ingewikkeld.

Gezien deze ontwikkelingen zoeken we naar RvT leden met onderwijservaring in het PO, VO en MBO, naar een of enkele jongeren, naar mensen met communicatie- en marketingervaring en eventueel mensen met internationale fondsenwervingervaring. Daarnaast is het nodig om iemand in de Raden van Toezicht te hebben die de formele controle van de Raden van Toezicht op de accountant en de jaarrekeningen kan versterken.

In aansluiting op dit alles speelt dat ik idealiter rond 2022 met pensioen ga en dan definitief naar Spanje wil verhuizen. Dat betekent ook dat ik - in samenwerking met mijn Raden van Toezicht - deze komende jaren moet gebruiken om anderen te vinden die de leiding van EduDivers en GALE willen en kunnen overnemen.

GALE en EduDivers zijn formeel aparte stichtingen, elk met een bestuur/directeur (ik) en een Raad van Toezicht van elk drie leden. De Raden van Toezicht vergaderen altijd samen. Dat doen ze circa 3 keer per jaar (17-19 uur), waarna we gezamenlijk eten op kosten van de zaak. RvT leden zijn onbezoldigd. Zowel GALE als EduDivers zijn financieel gezond. Er is geen aanleiding om te verwachten dat er financiële problemen optreden. Afgezien daarvan zijn de RvT leden verzekerd tegen financiële risico's via een bestuurdersverzekering.

Meer over EduDivers: http://www.edudivers.nl/over_ons (inclusief alle jaarverslagen en jaarrekeningen)
Meer over GALE: http://www.gale.info/en/foundation (inclusief alle jaarverslagen en jaarrekeningen)

Heeft u belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met Peter Dankmeijer, directeur