over edudivers

vacature penningmeester raad van toezicht

Stichting EduDivers en haar internationale zusterstichting GALE zoeken een penningmeester voor hun Raad van Toezicht.
De Raden van Toezicht van EduDivers en GALE vegaderen altijd gezamenlijk en de activiteiten zijn sterk met elkaar verbonden.
Als profiel denken we aan:

  • U bent het van harte eens met de missie en werkwijze van EduDivers en GALE
  • U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt)
  • U bent bereid uw netwerk en expertise in te zetten ten gunste van EduDivers en GALE
  • Als penningmeester heeft u ervaring met het (adviseren over) het financieel beheer in kleine non-profit, en grotendeels op subsidie steunende organisaties
  • U levert kritisch maar constructief commentaar op de jaarbegrotingen en -verslagen
  • U bent bereid mee te denken over spreiding van inkomstenbronnen en fondsenwerving

Twee gedetailleerde notities met achtergrondgegevens vindt u hier:

Verder is interessant:

Heeft u belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met Peter Dankmeijer, directeur