over edudivers

schoolbegeleiding mbo's rond seksuele diversiteit

In het kader van een lopend programma over seksuele diversiteit in het mbo doet EduDivers aan training en schoolbegeleiding van circa 10 mbo's. Het doel is om aandacht voor seksuele diversiteit in de opleidingen te verankeren. In de praktijk gaat de begeleiding vaak meer over diversiteit in het algemeen.
Hoewel de gobale inhoud en procedure van de begeleiding een vast stramien en filosofie volgen, is de begeleiding van een mbo opleiding toch altijd op maat. EduDivers heeft een aansprekende visie en filosofie ontwikkeld over diversiteit. Die komt er kortweg op neer dat de kern van leren omgaan met diversiteit is om beter te leren omgaan met je eigen an andersmans angsten en afweer van zaken die buiten je referentiekader liggen. Daarbij ligt de nadruk dus niet op kennis van culturen, geloven, handicaps of seksuele oriëntatie en gender, maar op vaardigheden om met verschillen om te gaan.

stagevraag

EduDivers zoekt stagiaires die meedraaien in het trainings en begeleidingsprogramma. De deelnemende mbo's zijn over het hele land verspreid.
De trainingen duren een dag. Daarna volgen circa 3 begeleidende teamgesprekken. Tussendoor ontwikkelt EduDivers vaak op maat materiaal waarmee de opleidingen seksuele diversiteit kunnen integreren.

  • Een voorwaarde is dat je interesse heb in hoe diversiteit bevorderd kan worden, interesse in LHBTI*-emancipatie en dat je nieuwsgierig bent naar wat echt werkt op scholen
  • Je hebt geen oordelen vooraf over welke methoden de voorkeur hebben of wat werkt

we bieden

EduDivers is een non profit organisatie. Er wordt gezocht naar fondsen voor dit project, maar die zijn er alleen voor deelprogramma's

  • Er is één medewerker, de directeur Peter Dankmeijer
  • We hebben geen kantoor meer, dus je moet van thuis uit werken; Peter heeft minimaal tweewekelijks overleg met de stagiaires
  • We bieden veel kennis en ervaring met nationale en internationale LHBTI-emancipatie

contact

Stuur een sollicitatie naar Peter Dankmeijer, directeur EduDivers

*LHBTI = Lesbische, Homo, Biseksuele, Transgender, Interseksuele