MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

over edudivers

schoolcertificering sociale veiligheid

In het kader van een internationaal project ontwikkelen EduDivers en haar internationale zusterorganisatie GALE in het voorjaar een serie methodieken voor certificering van scholen rond sociale veiligheid. Het certificeringsproces is vooral gericht op zelfonderzoek en reflectie. Het bestaat uit:

  • een vooronderzoek
  • een training
  • een zelfvisitatie door docenten en leerlingen

In de stage worden deze methodieken ontwijkeld in samenweerking met partners en scholen uit Griekenland, Italië, Spanje en Engeland.
De ontwikkelde producten worden voorgelegd aan een klankbord van deskundigen en worden in het volgende schooljaar 2018-2019 op scholen getest. De stage valt dus in de ontwikkelfase.

stagevraag

EduDivers zoekt stagiaires die de methodieken willen helpen ontwikkelen en het klankbord willen opzetten en motiveren.

  • Een voorwaarde is dat je interesse heb in hoe diversiteit bevorderd kan worden, interesse in LHBTI*-emancipatie en dat je nieuwsgierig bent naar wat echt werkt op scholen
  • Je hebt geen oordelen vooraf over welke methoden de voorkeur hebben of wat werkt
  • Je bent bereid samen te werken met Nederlandse en buitenlandse partners die heel andere opvattingen en ideeën kunnen hebben
  • Je bent bereid mee te werken aan de door Europese instellingen vereiste kwaliteitseisen en administratie

we bieden

EduDivers is een non profit organisatie. Er wordt gezocht naar fondsen voor dit project, maar die zijn er alleen voor deelprogramma's

  • Er is één medewerker, de directeur Peter Dankmeijer
  • We hebben geen kantoor meer, dus je moet van thuis uit werken; Peter heeft minimaal tweewekelijks overleg met de stagiaires
  • We bieden veel kennis en ervaring met nationale en internationale LHBTI-emancipatie

contact

Stuur een sollicitatie naar Peter Dankmeijer, directeur EduDivers

*LHBTI = Lesbische, Homo, Biseksuele, Transgender, Interseksuele