training

coördinatie van voorlichtingsgroepen

In deze training krijgen coördinatoren van voorlichtingsgroepen van homo/lesbische organisaties informatie en vaardigheden voor het (bege)leiden van hun voorlichtingsgroep.

doelgroep

Coördinatoren en aanstaande coördinatoren voor voorlichtingsgroepen.

doelen

De deelnemers krijgen zicht op een systematische aanpak van de coördinatie.
Zij oefenen met planning en het betrekken van vrijwilligers.
De deelnemers verkennen wat de sterke en zwakke punten van hun eigen coördinatiestijl zijn.

voorbereiding

Vooraf krijgen de deelnemers een vragenlijst waarin zij hun wensen kunnen aangeven.

programma

Kennismaking
Werken met de handleiding
Oefenen met planning
Oefenen met samenwerkingsprocessen
Verkenning van hoe vrijwilligers te motiveren en taken te verdelen
Verkenning van eigen leiderschapsstijl

organisatie

Duur: 8 uur
Kosten: 800 euro
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

ervaringen

De training is in 1995 in opdracht van COC Nederland ontwikkeld en een keer uitgevoerd. De deelnemers waren enthousiast. Er werd geconcludeerd dat veel algemene coördinatievaardigheden ook nuttig waren voor andere coördinatoren van vrijwilligersgroepen en dat de training vaker en breder zou moeten worden aangeboden.