training

edudivers visitatie

EduDivers heeft op basis van onderzoek naar (homospecifieke) veiligheid op scholen en op basis van haar jarenlange praktijkervaring met schoolbegeleiding en het ontwikkelen van interactieve methoden om leerlingen en docenten te betrekken  bij het vergroten van de veiligheid op school een methode ontwikkeld om binnen één dag of zelfs een dagdeel de situatie op uw school in kaart te brengen en u een advies te geven over uw situatie.

dagdeel visitatie

Als u een dagdeel visitatie laat doen, vragen wij u van te voren een representatief aantal de leerlingen de schoolthermometer te laten invullen. We vragen u een aantal docenten te vragen om de "Geen ID Test" te doen.

Op het dagdeel zelf voeren wij 3 gesprekken van een uur: met enkele leerlingen uit verschillende klassen, met enkele docenten en met een of twee schoolleiders.

Op basis van de gesprekken krijg u een onderbouwde beoordeling en uitgebreide adviezen voor hoe u de situatie verder kunt verbeteren.

dag visitatie

Als u een visitatie van een hele dag laat doen, gebruiken we het middagdeel voor een presentatie van onze voorlopige indrukken en een interactief spel/discussie waarbij zowel leerlingen docenten als de schoolleiding betrokken zijn. Deze discussie eindigt met gemeenschappelijke voornemens. Dit tweede dagdeel kan ook op een andere dag gehouden worden.

kosten

  • dagdeel visitatie: € 500; exclusief BTW en reiskosten
  • dag visitatie: € 1.000; exclusief BTW en reiskosten

Bestellen: via het aanvraagformulier. Geef bij de opmerkingen uw vragen aan.