MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

training

homospecifieke leerlingenbegeleiding

hoe weet ik zeker dat ik homo ben?
Deze workshop is bedoeld voor leerlingenbegeleiders en mentoren voortgezet onderwijs. Deze workshop biedt informatie over wat er speelt onder seksueel diverse leerlingen, hoe ze met vragen kunnen omgaan en hoe ze kunnen laten merken dat ze openstaan voor vragen.

doelstelling

De deelnemers krijgen inzicht in homo/lesbische identiteitsontwikkeling en daarbij optredende problematiek die de schoolloopbaan beïnvloedt.

Ze oriënteren zich op mogelijkheden om adolescenten met homo/lesbische gevoelens aan te spreken en zo nodig te begeleiden of te verwijzen.
Op schoolniveau sluit de workshop aan bij het maken van een eerste analyse van onveiligheid op dit punt en op het bieden van een vangnet.

programma

  1. Inleiding over seksuele interactie carrière van jongeren en de specifieke plaats van homo/lesbische jongeren en allochtonen daarbinnen.
  2. Illustratie van de inleiding door middel van een videofragment waarin homojongeren aan het woord komen.
  3. Vragen en opmerkingen van deelnemers.
    Oefening of casusbespreking om te leren omgaan met eerste gesprekken en verwijzing.
  4. Afrondende vragen en opmerkingen.

werkwijze

Informatie, oefenen met gesprekken, tijdens vragenrondes opgedane informatie en ervaring relateren aan eigen ervaringen. Op verzoek van de school kan de wijze van aanpak vooral informatief of meer trainingsgericht worden gemaakt.

organisatie

Uitvoering van deze workshop vindt op aanvraag plaats op uw school.
De workshop duurt een dagdeel.
€ 500 excl.BTW, excl.reiskosten/materiaal

Bestel of vraag meer informatie via het informatie/aanvraagformulier