MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

training

lesgeven over homoseksualiteit

In deze oriënterende workshop krijgen docenten handreikingen voor hoe zij concreet kunnen omgaan met lastige vragen van leerlingen over homoseksualiteit in vmbo en havo/vwo.

doelgroep

Docenten voortgezet onderwijs; met name: biologie, verzorging, maatschappijleer, godsdienst, lichamelijke oefening.

doelstelling

De deelnemers krijgen een handreiking voor praktische aanpak van voorlichting over homoseksualiteit binnen het reguliere lesprogramma. Daarbij oriënteren zij zich op hoe eigen waarden en normen van leerlingen en docenten een rol spelen.
Op schoolniveau draagt deze workshop bij aan integratie van aandacht voor homoseksualiteit in een breder kader.

programma

Bedenken van vragen die leerlingen zouden kunnen stellen en de ideeën die daarachter schuilen.
Oriëntatie op hoe men in een les met deze vragen zou omgaan.
Oriëntatie op eigen kennis (o.a. over homoseksualiteit in andere culturen).
Oriëntatie op hoe eigen houding en vaardigheden een rol spelen als de deelnemers adequaat met reacties om te willen kunnen gaan.

Op verzoek van de aanvrager spitsen we de aanpak op een door u uit te voeren voorlichtingsprogramma toe.

organisatie

Duur:
4 uur

Kosten: 500 euro (excl. BTW)
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

ervaringen

Door het interactieve programma heen wordt informatie gegeven en worden meningen uitgewisseld over de mogelijkheden voor systematische aanpak van voorlichting over homoseksualiteit. Er is aandacht voor het voorkomen van wanorde of conflicten in een les. Specifieke aandacht is er voor zwijgende reacties, felle reacties en tolerantie-op-afstand (Ik vind alles best zolang ze maar niet aan mij komen, Ik accepteer homoseksualiteit volkomen, maar zou het toch wel vervelend vinden als mijn kind zo was).