training

lokaal homo-emancipatiebeleid in het onderwijs

In deze workshop kunnen lokale beleidsmakers verkennen hoe de contouren van een lokaal homo-emancipatiebeleid voor het onderwijs en jeugdwerk vorm zou kunnen krijgen.

doelgroep

Beleidsmedewerkers en politici van de gemeente, gemeentelijke diensten, GGD en lokale hulpverlening, homo/lesbische organisaties, onderwijsbegeleidingsdienst en meldpunt discriminatie.

doelstelling

De deelnemers verkennen de problematiek rond homoseksualiteit en herkennen de verschillen met heteroseksuele ontwikkeling.
Ze zien waar effectief verandering kan worden nagestreefd.
Ze verkennen de bereidheid van de deelnemers om op te treden als partner en mogelijke rollen in een lokale aanpak.
Ze discussiëren over speerpunten voor eigen beleid en komen tot een korte notitie met criteria voor een lokale aanpak.

voorbereiding

Er is een oriënterend voorgesprek nodig met de gemeente. Zonder enig draagvlak van de gemeente heeft deze workshop weinig zin.

programma

Inleiding over homo/lesbische situatie op school en mogelijkheden voor verbetering.
Inventarisatie van signalen uit eigen regio en scholen.
Inleiding over hoofdkeuzes in beleid.
Bespreken en invullen "beleidsmatige landkaart" voor lokaal homobeleid in het onderwijs.

organisatie

Duur: 3 uur
Kosten: 300 euro
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

follow-up

Afhankelijk van de invulling kan begeleiding worden geboden bij het ontwikkelen van een beleidsplan of van projecten.

ervaringen

De deelnemers krijgen veel informatie en gebruiken de signalen uit de eigen gemeente of regio en onderlinge discussie als basis voor een aanzet tot een beleidsplan.