MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

training

omgaan met zwijgende islamitische jongeren

Deze workshop oefent de deelnemers in het gericht omgaan met zwijgen en giechelen bij voorlichting over homoseksualiteit in multiculturele klassen met veel islamitische leerlingen.

doelgroep

Docenten voortgezet onderwijs en externe voorlichters.

doelstelling

De voorlichters of docenten kennen de 'spelregels' van de islamitische opvoeding en seksueel gedrag.
Zij hebben zich georiënteerd op de wijze waarop de inhoud van hun voorlichting de gevoelens van allochtone scholieren kan raken.
Zij hebben geoefend met gespreksmethoden om allochtone scholieren aan te spreken.

voorbereiding

Als er beperkt tijd beschikbaar is, kan van te voren achtergrondinformatie worden gelezen.

programma

Toelichting op kernbegrippen opvoeding en seksualiteit (Nederlands en Islamitisch).
Korte informatieve vragenronde.
Simulatiespel over het omgaan met zwijgende en giechelende scholieren.
In een 2e ronde zet het simulatiespel zich voort als een serie elkaar snel opvolgende rollenspellen of inspringspel, waarbij de deelnemers proberen de aanpak meer effectief te maken. Tussendoor zijn er korte overlegrondes.
De workshop wordt afgesloten met een korte samenvattende evaluatie en voornemens in steekwoorden.

organisatie

Duur: tussen de 2 en 4 uur
Kosten: 200-400 euro (excl. BTW)
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

ervaringen

Het is één ding om te weten waarom Islamitische jongeren vaak zwijgen in een les over (homo)seksualiteit. Het is echter een ander ding om daarmee effectief om te gaan. Onze eigen prioriteiten en opvoeding staan ons soms in de weg om een effectieve dialoog aan te gaan.
Met name docenten en voorlichters die het erg belangrijk vinden homoseksualiteit expliciet of snel aan de orde te stellen, zullen geregeld grote moeite hebben om aan te sluiten bij Islamitische jongeren. Het simulatiespel dat we in deze workshop spelen, is daarom vaak een frustrerende ervaring, maar wel een die vaak ogen doet opengaan en soms leidt tot een persoonlijke of organisatorische heroverweging van de aanpak van voorlichtingen.