training

kindertekening van 4 voorlichters in hun klas

ouderavond omgangsvormen in de opvoeding en op de basisschool

Basisscholen vinden het soms lastig om seksuele vorming, omgangsvormen en zeker homoseksualiteit of transseksualiteit te bespreken met ouders. EduDivers biedt aan om een ouderavond te begeleiden rond omgangsvormen, opvoeding en de rol van de basisschool.

doelen

Ouders zijn voorbereid op activiteiten van de school rond seksualiteit, seksuele diversiteit en/of omgangsvormen, of hebben kennis gemaakt met hoe de school en de leerlingen daarmee bezig zijn. De school heeft met de ouders van gedachten gewisseld over het programma en tips en suggesties zijn uitgewisseld. Mogelijk zijn enkele ouders betrokken om een ondersteunende rol te spelen in de lessen.

programma

Het programma van de avond is afhankelijk van de inbedding op school. De ouderavond kan een introductie op activiteiten van leerlingen zijn, of juist een afronding en presentatie. Het hangt ook af van de leeftijd van leerlingen waarvan u de ouders uitnodigt. Een definitief programma maken we daarom in overleg met de school.

Voorbeelden van ouderavonden die aansluiten op lessen vindt u in het lessenpakket "Leefvormen". 

De volgende elementen vinden doorgaans een plaats in het programma:

  1. Een korte introductie waarin ouders worden geïnformeerd over de meningen en omgangsvormen van kinderen (in het algemeen, of/en meer in het bijzonder over rolpatronen en homoseksualiteit)
  2. Ouders zelf via een carrousel van korte oefeningen (via opdrachten op tafeltjes) kennis laten maken met het soort activiteiten die met de kinderen worden gedaan en ouders op die manier ook speelt te laten kennismaken met de discussies over identiteit, respect en leefwijzen
  3. Een discussie in kleinere subgroepen waarin persoonlijke ervaringen en tips worden uitgewisseld
  4. Een plenaire rapportage waarin wordt uitgewisseld wat de school en de ouders aan elkaar kunnen hebben

Daarnaast is ook mogelijk:

  • Voorlichting door ervaringsdeskundigen, zoals lesbische ouders of voorlichters van een lokale belangenorganisatie
  • Het vertonen van een (Amerikaanse) film waarin wordt getoond hoe voorlichting over diversiteit op een basisschool kan plaatsvinden
  • Een voorstelling van een van de vele theatergroepen die momenteel een aanbod ontwikkelen rond seksuele diversiteit in het basisonderwijs
  • Presentatie van producten van kinderen na een aantal lessen

kosten

Voor het met u plannen en het begeleiden van deze ouderavond rekent EduDivers € 600 excl BTW, reiskosten en eventuele onkosten van externe voorlichters of voorstellingen

Naar het bestelformulier