training

omgaan met taboes

docententraining
Deze basistechniek voorlichting over respect is bedoeld voor docenten, met name voor vmbo en mbo, maar kan ook worden aangeboden als train-de-trainer variant.

Veel docenten worden geconfronteerd met intolerante en disrespectvolle reacties van leerlingen onderling en naar personeel. Het is soms lastig te begrijpen vanuit welke achtergrond leerlingen dit doen. Hun eigen wensen en identiteit zetten zij voorop en zijn moeilijk aanspreekbaar hun intolerante gedrag, terwijl zij zich tegelijkertijd zelf gediscrimineerd voelen.

Dit roept veel vragen op voor docenten. Hoe hiermee om te gaan? Moet je alle straattaal en (sub)culturen kennen om hiermee om te gaan? Of zijn er algemene vaardigheden om hier iets mee te doen? Er worden veel lesmethoden over burgerschap en antidiscriminatie aangeboden, maar het blijft vaak te cognitief, van een werkelijk gesprek komt het niet.

In deze training gaan we in op zulke vragen en trainen we de docent in een basishouding en in basistechnieken om respect en intolerantie op een goede manier in de lessen te integreren.

doelen

De training biedt deelnemers een handvat om respect en tolerantie in de klas te bespreken en daar zo nodig na de lessen (in het kader van handhaving van goede omgangvormen) op terug te komen. De begrippen respect, vooroordelen, tolerantie, identiteit en steun vormen kernbegrippen waarover u leert communiceren met de leerlingen. Verder biedt de training een aantal basis discussietechnieken en werkvormen, waarop de docent kan terugvallen in elke discussie over waarden en normen.

voorbereiding

Voorafgaand aan de training kan de bijbehorende reader worden gelezen.

programma

De inhoud van de training komt er in het kort op neer dat docenten leren hoe om te gaan met de zogenaamde Leidse methode waarin bespreking van het begrip respect verbonden wordt met het beleven van je eigen identiteit, met tolerantie en met hoe je omgaat met pesten in de school. Homoseksualiteit is een element daarin, maar niet het enige focus.

  • Interactieve introductie over het natuurlijke mechanisme van uitsluiting
  • Verkenning van de werking van vooroordelen
  • Basistechnieken: doorvragen en spiegelen
  • Verkenning van de werking van identiteit
  • Basistechnieken: discussie ordenen en leerdoelen bewaken

bestellen

Duur: 8 uur. Dit kan worden ingekort, maar dat gaat ten koste van de interactiviteit en het oefenen.
Kosten: € 600 excl.BTW, excl. reiskosten/materiaal
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

follow-up

Indien gewenst kan er vanuit EduDivers coaching en supervisie in de werkpraktijk plaatsvinden.

ervaringen

De cursus is deels gebaseerd op de Leidse Methode van voorlichting over homoseksualiteit, die vooral is toegepast in het vmbo. Deze methode is zeer succesvol omdat zij een strakke regie van het leerproces combineert met een grote inbreng door leerlingen. De methode werkt vooral goed in groepen met jongeren die zich achtergesteld en gediscrimineerd voelen, maar zichzelf ook sterk intolerant kunnen opstellen. De werkvormen zijn voor een belangrijk deel niet-talig en worden in een hoog tempo afgewisseld, zodat de leerlingen geen gelegenheid hebben zich te gaan vervelen.