training

variatie in werkvormen

De meeste voorlichtingsgroepen over homoseksualiteit richten hun voorlichtingslessen redelijk standaard in. Vaak bestaat de kern van de voorlichting uit het vertellen van het eigen coming-out verhaal en het beantwoorden van vragen door leerlingen. Dit is over het algemeen een zeer effectieve methode.

Voor het aan het licht brengen en bespreken van waarden en normen kunnen andere werkvormen nuttig zijn. Zulke werkvormen kunnen het zwijgen in een groep doorbreken, of juist loskomende agressie beter in banen leiden. Werkvormen helpen het voorlichtingsproces zodanig te organiseren dat het niet alleen op de persoonlijke gesprekstechniek aankomt.

Daarnaast kan het gebruik van alternatieve werkvormen voor de voorlicht/st/er zelf een extra motivatie betekenen: na vele keren over je coming-out te hebben verteld is enige variatie wel eens prettig.

doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers die voorlichting geven over homoseksualiteit. Maar hij zou ook in company op een school of een lerarenopleiding nuttig kunnen zijn. Het gaat hier om algemene vaardigheden om meer interactieve werkvormen te leren hanteren.

doelen

De deelnemers leren diverse interactieve werkvormen hanteren.
De workshop kan ook als train de trainer programma worden gegeven. In dat geval leren de deelnemers ook hoe zij zelf (variaties op) werkvormen kunnen ontwikkelen.

voorbereiding

Er is een oriönterend voorgesprek nodig met de aanvragers om na te gaan welke werkvormen (associatiespel, gebruik van video, stellingenspel en rollenspel) behandeld zullen worden en of de deelnemers willen leren hoe ze werkvormen kunnen hanteren of ze ook zelf willen gaan ontwikkelen.

programma

We maken kennis en we spelen een associatiespel. We bespreken diverse vormen van dit spel. We eindigen met suggesties hoe je als voorlichters na de les het gebruik van een werkvorm adequaat kunt evalueren.
In een pauze worden een aantal voorlichtingsvideo's bekeken. In het cursusmateriaal is een volledige lijst met video- en ander voorlichtingsmateriaal en verkrijgbaarheid opgenomen.
We bekijken een voorlichtingsvideo met een kijkopdracht en verkennen hoe video als instrument op nog andere manieren kan worden ingezet.
Op basis van de observaties maken we enkele stellingen en doen een stellingenspel. De techniek van de nabespreking wordt bediscussieerd en de geformuleerde stellingen worden op bruikbaarheid beoordeeld.
Een eenvoudige vorm van rollenspel wordt uitgeprobeerd en nabesproken.

In een train de trainer variant ontwikkelen de deelnemers eigen variaties op het spel en proberen het daarna een of enkele versies uit.

organisatie

Duur: 8 uur
Kosten: 800 euro
Train de trainer: Een train de trainer variant kost meer tijd dan alleen zelf de werkvorm leren hanteren. De tijdsduur en prijs zijn dan afhankelijk van afspraken daarover.
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

eventuele follow-up

Een train de trainer variant of advies/coaching bij het ontwikkelen van eigen werkvormen in een op maat programma.

ervaringen

Deze training is ontwikkeld op verzoek van de voorlichtingsgroep van het COC Zwolle en is daar in 1995 uitgevoerd. Om alle werkvormen op één dag te behandelen en te trainen bleek zeer intensief.
De nu aangeboden dag is een verbeterde versie. Het is aan te bevelen om deze training goed voor te bereiden door heldere keuzes in waar men de deelnemers op wil trainen. De hier beschreven dag heeft het karakter van een kennismaking met de variatie aan werkvormen. Voor echte vaardigheidstraining als begeleider is minimaal een dagdeel per werkvorm nodig.