MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

training

waarden en normen rond homoseksualiteit en diversiteit

doelgroep

Medewerkers en studenten in het onderwijs
Geïnteresseerden in zelfonderzoek als het gaat om waarden en normen

doelstelling

De deelnemers verkennen de eigen waarden en normen rond homoseksualiteit en diversiteit

voorbereiding

Er is een oriënterend voorgesprek nodig met het schoolmanagement.

programma

Confrontatie met grenzen in eigen waarden en normen of verkenning belevingswereld homoseksuelen
Oefening rond respect en vertrouwen
Geleide fantasie over hoe men samen verder kan

werkwijze

Afhankelijk van het type school wordt meer of minder confronterend gesproken over eigen waarden en normen rond seksualiteit en homoseksualiteit. De mogelijkheden en grenzen van eigen keuzes en respect voor andermans keuzes in de maatschappelijke context worden verkend. Het wordt duidelijk dat discriminatie en marginalisering niet eendimensionale conflicten tussen onderdrukker en onderdrukte zijn. Individueel en collectief wordt verkend welke consequenties dit heeft voor de schoolpraktijk.
In overleg met de aanvrager wordt nader ingevuld hoeveel nadruk er wordt gelegd op confrontatie en hoeveel nadruk er wordt gelegd op een aanzet tot geleidelijke groei.

organisatie

Duur: 2-4 uur
Kosten: 200-400 euro (excl. BTW)
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

follow-up

Afhankelijk van de invulling kan het zinvol zijn aan nazorg te doen.