Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 69 voor: basisonderwijs

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs.

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

Gelukkig heb ik genoeg ervaring in het basisonderwijs om te weten dat de meeste leerkrachten deze adviezen niet letterlijk zullen opvolgen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs. ... 20 maart 2018 - Als er aandacht wordt besteed aan seksuele vorming in het basisonderwijs (en in het voortgezet onderwijs trouwens ook) wordt er nauwelijks aandacht besteed aan biseksualiteit.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

In het basisonderwijs doet die over het algemeen geregeld kringgesprekken met uw klas.

Thematische aandacht - lees pagina »

Download de suggesties voor basisonderwijs

Aandacht in kringgesprekken - lees pagina »

In het basisonderwijs doet die over het algemeen geregeld kringgesprekken met uw klas.

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

Met name op peuterspeelzalen, in de kinderopvang, in het basisonderwijs en bij buitenschoolse opvang kunnen deze traditione¬le genderexpressies worden doorbroken.

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

Met name op peuterspeelzalen, in de kinderopvang, in het basisonderwijs en bij buitenschoolse opvang kunnen deze traditione¬le genderexpressies worden doorbroken.

effectieve voorlichting - lees pagina »

Dit is bijvoorbeeld de reden waarom eemn anti-poest programma als KiVa (voor basisonderwijs althans) structurele gedragseffecten heeft. ... Dit had in het basisonderwijs wel enig effect op kennis en houding , maar in het voortgezet onderwijs waren er geen significante effecten.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

In Nederland coördineert weliswaar de Directie Emancipatie van OCW de LHBT emancipatie, maar de meeste "vak" directies van OCW (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leraren) vinden die specifieke aandacht voor discriminatie en LHBT nog steeds niet interessant of belangrijk.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

In het basisonderwijs is het erg belangrijk dat die vertrouwensrelatie er wel is.

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

Slechts 18% van de mensen met interseksuele variaties haalde maakte het basisonderwijs af (in vergelijking met 2% van de totale Australische bevolking).

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Tot onze (EduDivers’) verbazing zegt de Inspectie dat in het basisonderwijs het meeste aandacht wordt geschonken aan seksuele diversiteit, wat minder in het middelbaar onderwijs en nog minder in het MBO.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Tot onze (EduDivers’) verbazing zegt de Inspectie dat in het basisonderwijs het meeste aandacht wordt geschonken aan seksuele diversiteit, wat minder in het middelbaar onderwijs en nog minder in het MBO. ... Ondanks verschillen in uitwerking en intensiteit van het onderwijs, komt respectvolle omgang met seksualiteit op vrijwel alle scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tenminste enigszins aan de orde.

stagiair marketing - lees pagina »

Daarom werken we aan het ontwikkelen van drie "verkoopbare" schoolprogramma's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

stomme zet van parlement rond seksuele vorming - lees pagina »

Corrie" is een semi-komische/serieuze TV show voor het basisonderwijs, waarin allerlei seksuele onderwerpen humoristisch en luchtig besproken worden.

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

De alliantie stuurde op 11 mei een mail aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

PERSBERICHT: Alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

De alliantie stuurt vandaag aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. ... De situatie in het basisonderwijs is onduidelijk.

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

De alliantie stuurt vandaag aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. ... De situatie in het basisonderwijs is onduidelijk.

basisonderwijs - lees pagina »

basisonderwijs

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

In het basisonderwijs was er wel een effect van voorlichting. ... De voorlichting in het basisonderwijs had wel effect op houding, maar niet op gedrag (bron: "Anders in de klas").

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

Dit principe wordt in het basisonderwijs al jaren herkend.

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

Rekening houdend met het geheel wegvallen van subsidies, werken we (met stagiaires) aan het ontwikkelen van 3 "verkoopbare" schoolprogramma's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

nieuwe materialen voor basisscholen in argentinië - lees pagina »

Helaas staat het Nederlandse basisonderwijs nog niet erg open voor voorlichting over seksuele diversiteit, dus is het gebruik van dergelijk materiaal nog grotendeels afhankelijk van enthousiaste docenten.

inschrijving landelijke conferentie sociale veiligheid start - lees pagina »

000 leerlingen in het basisonderwijs, 150.

basisschooldocent wint prijs voor lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit - lees pagina »

De jury heeft besloten de enige inzending vanuit het basisonderwijs te belonen met de hoofdprijs. ... Bovendien vond de jury dit een prijs waard omdat veel docenten in het basisonderwijs het onoverkomelijk moeilijk vinden om het met hun leerlingen over homoseksualiteit te hebben.

anders in de klas - lees pagina »

Er werden voornamelijk (statistisch significante) effecten aangetoond in het basisonderwijs: houdingen van leerlingen ten aanzien van LHBT’s werden positiever en dat gold ook voor hoe veilig leerlingen zich voelden in de klas. ... Effect in basisonderwijs

tips voor lesgeven seksuele diversiteit in po en vo - lees pagina »

EduDivers en het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO doen onderzoek naar welke methoden voor voorlichting over seksuele diversiteit het best kunnen worden geïntegreerd in reguliere lesmethoden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Gastlessen COC Leiden - lees pagina »

basisonderwijs

ouderavond omgangsvormen in de opvoeding en op de basisschool - lees pagina »

Een voorstelling van een van de vele theatergroepen die momenteel een aanbod ontwikkelen rond seksuele diversiteit in het basisonderwijs

de ruben les in de bovenbouw van het basisonderwijs - lees pagina »

de ruben les in de bovenbouw van het basisonderwijs ... Hoewel de les is ontwikkeld door het voortgezet onderwijs, blijkt de film en een deel van de les goed bruikbaar in het basisonderwijs.

ruben les werkt ook op basisschool - lees pagina »

Hoewel de les is ontwikkeld door het voortgezet onderwijs, blijkt de film en een deel van de les goed bruikbaar in het basisonderwijs. ... We gaan zeker kijken hoe we de les nog meer voor het basisonderwijs kunnen aanpassen.

ruben les - lees pagina »

Daarnaast is de film getest in de bovenbouw van het basisonderwijs. ... EduDivers maakte ook enkele lestips voor het basisonderwijs.

Nieuws - lees pagina »

Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs. ... In het basisonderwijs doet die over het algemeen geregeld kringgesprekken met uw klas.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

Basisonderwijs: www.

mijnid3 - lees pagina »

Leefvormen (basisonderwijs) ... Dit is een pakket van drie lessenseries voor onder-, midden- en bovenbouw basisonderwijs.

mijnid2 - lees pagina »

Leefvormen (basisonderwijs) ... Dit is een pakket van drie lessenseries voor onder-, midden- en bovenbouw basisonderwijs.

onderwijsalliantie - lees pagina »

De alliantie stuurde in mei aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden.

wethouder van Es wil in gesprek met pabo's - lees pagina »

Een factsheet over de stand van zaken rond homoseksualiteit in het basisonderwijs evenals het strategische plan kunnen gedownload worden van EduDivers. ... Strategisch plan seksuele diversiteit in het basisonderwijs

ggd nijmegen zoekt nieuwe schoolbegeleider - lees pagina »

SchoolsOUT verwacht binnenkort de opdracht van de gemeente Nijmegen tot uitbreiding van het project naar het ROC en de hoogste groepen van het basisonderwijs.

basisonderwijslijst - lees pagina »

De basisonderwijs-lijst is bedoeld voor informatie-uitwisseling en discussie over emancipatie van seksuele diversiteit in het basisonderwijs.

steeds gewoner, nooit gewoon - lees pagina »

Vooral leerlingen van het basisonderwijs (groep 8) hebben hier vaak nog nooit over nagedacht (ruim een kwart). [ ... Ruim vier op de tien scholieren in het basisonderwijs en vijf op de tien scholieren in het voortgezet onderwijs vinden net vies als twee jongens met elkaar zoenen.

een veilige omgeving - lees pagina »

Zie ook de homospecifieke aanvulling voor docenten basisonderwijs en voor docenten voortgezet onderwijs

basisonderwijs - lees pagina »

basisonderwijs ... Op dit moment is er weinig aandacht voor homo-emancipatie in het basisonderwijs.

landelijk beleid - lees pagina »

Dit lukte eind 2012: een van de kerndoelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werd gewijzigd.

projecten - lees pagina »

Ontwikkeling van een lessenpakket over seksuele diversiteit voor basisonderwijs (1998-1999)

onderwijssectoren - lees pagina »

basisonderwijs ... Op dit moment is er weinig aandacht voor homo-emancipatie in het basisonderwijs.

basisonderwijs - lees pagina »

basisonderwijs ... Suggesties voor incidentele lessen basisonderwijs in schooljaar 2017-2018

downloads - lees pagina »

handreiking seksuele diversiteit in het basisonderwijs (analyse van de situatie in basisonderwijs en overzicht materialen en mogelijke interventies, 3e editie, juni 2011) ... leefvormen (3 lessenseries voor het basisonderwijs, 1999)

lesgeven - lees pagina »

basisonderwijs