Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 163 voor: beleid

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

Peter Dankmeijer (EduDivers): organisatieverandering, van voorlichtingsschool tot beleid.

Niet langer een keuze (2017) - lees pagina »

Schoolleiders kunnen beleid rond veiligheid en burgerschap ontwikkelen en gaat constructief om met mogelijk angst en weerstand rond seksuele diversiteit

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

Het onderzoek geeft ook aanbevelingen voor beleid.

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

Het onderzoek geeft ook aanbevelingen voor beleid.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

Deze verschillende soorten van pesten die biseksuele meisjes- en homojongens meemaken, kunnen niet goed worden aangepakt met het nogal simplistische beleid van Michigan: zero-tolerance en straf. ... Een rigide intolerantie en straffend beleid werkt niet omdat het homojongens in de kast niet klagen en biseksuele meiden "gemeen"behandeld worden maar niet letterlijk gepest.

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

Overigens is er ook in de anti-pestwet geen specifieke aandacht voor meer en minder getroffen groepen en wordt er momenteel veel geld gestoken in het dialogeren met onderwijsorganisaties om die aandacht toch alsnog “welwillend” in het beleid te krijgen.

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren. ... laissez-faire beleid &

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Het beleid en de middelen voor Passend Onderwijs zijn hier in principe voor beschikbaar, maar in de praktijk vaak niet.

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties - lees pagina »

Dat is omdat de rijksoverheid een expliciet en actief beleid heeft en de landelijke nadruk nu ligt op het betrekken van het onderwijsveld.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Monitoring levert potentieel gegevens op over de veiligheid op school, maar feiten of signalen leiden niet automatisch tot beleid.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Het verschil tussen de landen maakt duidelijk dat een nationale cultuur en / of het nationale beleid een verschil maken in hoe veilig scholen zijn.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

nederlands lhbti beleid heeft geen totaalaanpak ... Daarom heeft het Nederlands LHBTI beleid ook geen totaalaanpak.

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014 - lees pagina »

In deze overleggen wordt het gezamenlijke beleid van de lerarenopleidingen bepaald.

discussie in onderwijs biedt nieuwe perspectieven voor seksuele diversiteit - lees pagina »

Als het onderwijs uitgaat van het gemiddelde als norm, dan vallen "slecht" presenterende en "hoog intelligente" leerlingen buiten de norm en moet je daar specifiek beleid op gaan voeren. ... Maar dat beleid slaagt nooit echt omdat het systeem blijkt uitgaan van het gemiddelde als norm.

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

5 september 2016 - Scholen besteden slechts “enigszins” en zonder beleid aandacht aan seksuele diversiteit.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Maar ze zien er ook tegenop om er een compleet beleid over op te tuigen." ... In kerndoel 38 is expliciete aandacht voor seksuele diversiteit juist gespecificeerd omdat na 10 jaar LHBT-beleid in het onderwijs bleek dat scholen dit niet uit zichzelf doen.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Deze aanpak, om eerst te kijken naar waar onderwijsorganisaties mee bezig, te verkennen waar hun bestaande beleid verbeterd kan worden, en hen dan daarop stimuleren en ondersteunen is een hoeksteen geworden van veel latere projecten. ... Met een integratiebenadering is er meer kans dat mensen eigen ideeën over LHBT beleid gaan ontwikkelen en er dan zelf mee aan de slag gaan.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

gebrek aan visie en beleid

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

5 september 2016 - Scholen besteden slechts “enigszins” en zonder beleid aandacht aan seksuele diversiteit. ... De regering en landelijke bestuurdersverenigingen vinden het een verantwoordelijkheid van de scholen zelf, de schoolleiders vinden dat het tot de professionaliteit van docenten behoort (dus geen beleid op nodig is) en de docenten stellen dat leerlingen vrijheid van meningsuiting hebben en dat ze niet meer kunnen doen dan de leerlingen een beetje prikkelen (citaat uit een docentenbijeenkomst in Amsterdam, 2014).

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

Scholen besteden slechts “enigszins” en zonder beleid aandacht aan seksuele diversiteit.

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten - lees pagina »

Deze visie en het achterliggend beleid wordt "passend onderwijs" genoemd. ... Een centraal element in zo'n beleid is warme belangstelling voor de individualiteit en behoeften van elke leerling.

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

De expertcursus zal aandacht besteden aan landelijk en internationaal beleid, dilemma's in het ontwikkelen van onderzoek, beleid en implementatie, effectieve schoolbegeleiding en hoe je schoolprogramma's ontwikkelt.

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling - lees pagina »

UNESCO verwacht dat zulke feiten tot bewustzijn bij regeringen zal leiden en daardoor tot een actief beleid. ... De tekst roept op tot zes typen initiatieven, die samen een integraal nationaal beleid tegen homofobie, bifobie en transfobie vormen.

onderwijsalliantie stelt vragen over dilemma's - lees pagina »

Ze ontwikkelde onder meer de regenboogsleutels, een tiental criteria waaraan scholen zouden moeten voldoen om LHBTI-vriendelijk beleid te hebben. ... Daarnaast ontwikkelde de alliantie de GeenID test waarmee een school haar beleid kan checken en twintig adviezen voor verbetering krijgt.

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

Veel landelijk en lokaal beleid is dan ook gericht op het stimuleren en steunen van voorlichting. ... 000 aan 130 scholen om te experimenteren met LHBT beleid.

europese leerkrachten kampen nog steeds met homofobe/transfobe houding - lees pagina »

EU-wetgeving en het beleid worden gezien als de belangrijkste stimulans om nationale inspanningen voor LHBTI gelijkheid te bevorderen.

toolkit-seksuele-diversiteit - lees pagina »

Casus "De vertrouwenspersoon initieert beleid"

*E-ZINE* 28 MAART 2016 - lees pagina »

Veel landelijk en lokaal beleid is dan ook gericht op het stimuleren en steunen van voorlichting.

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen ... kick off: integraal school beleid

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Podt zei het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad, maar vindt tegelijkertijd dat er genoeg beleid is om het probleem aan te pakken. ... Maar het is niet erg doordacht en de impact van een dergelijk beleid is marginaal.

op elke school een gsa over mensenrechten - lees pagina »

Het weekprogramma met een afsluitend symposium door leerlingen kan worden gezien als "good practice" zowel wat lesgeven als beleid betreft.

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017 - lees pagina »

De strategie is om goede voorbeelden te verzamelen en te verspreiden, knelpunten en oplossingen te verkennen en te adviseren over beleid om de uitvoering van goede oplossingen te vergemakkelijken. ... Uitkomst: vaststelling wat de sectorraden kunnen doen met betrekking tot versterking en verbetering van het beleid op seksuele en gender diversiteit, meer in het bijzonder wat betreft verrijking van het Actieplan en Vensters ter Verantwoording.

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

Dat gebeurt met de 10 "regenboogsleutels" voor een goed beleid rond seksuele diversiteit.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs - lees pagina »

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs ... De gaat om een ingewikkelde combinatie van internationale verdragen, nationale en federale richtlijnen en beleid op lokaal niveau, op schoolbestuursniveau en op het beleid per schoollocatie.

PERSBERICHT 31 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Hoewel de partners aanvankelijk deze drie thema's in het project hadden ondergebracht als "aparte" thema's waarover ze iets wilden leren, bleek gaandeweg dat een breder perspectief op sociale veiligheid, integratie en diversiteit een scholen een motiverend kader kan bieden om meer samenhang te brengen in hun beleid en meer sensitiviteit en waardering op te brengen voor verschillen tussen leerlingen.

PERSBERICHT 17 MEI 2017 - lees pagina »

Dat is omdat de rijksoverheid een expliciet en actief beleid heeft en de landelijke nadruk nu ligt op het betrekken van het onderwijsveld.

PERSBERICHT 17 MEI 2015 - lees pagina »

Nederland scoort een 8e plaats op LHBT beleid in het onderwijs ... De gaat om een ingewikkelde combinatie van internationale verdragen, nationale en federale richtlijnen en beleid op lokaal niveau, op schoolbestuursniveau en op het beleid per schoollocatie.

PERSBERICHT 31 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Hoewel de partners aanvankelijk deze drie thema's in het project hadden ondergebracht als "aparte" thema's waarover ze iets wilden leren, bleek gaandeweg dat een breder perspectief op sociale veiligheid, integratie en diversiteit een scholen een motiverend kader kan bieden om meer samenhang te brengen in hun beleid en meer sensitiviteit en waardering op te brengen voor verschillen tussen leerlingen.

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan - lees pagina »

De resolutie doet ook een beroep op regeringen om een nationaal beleid te maken en actieplannen om veilige, niet-gewelddadige, inclusieve en effectieve leeromgevingen voor alle jongens en meisjes te bevorderen.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Jongerenparticipatie rond sociale veiligheid en beleid over seksuele diversiteit is op de meeste scholen een ondergeschoven kindje.

de britse homoschool, een goed idee? - lees pagina »

Bovendien zou het een signaal afgeven dat scholen dienen te veranderen in het beleid rond seksuele diversiteit.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

In de marge kwam aan de orde dat de minister sterk bezuinigt op het beleid. ... De minister wil haar beleid intensiveren.

scp: jongeren en seksuele oriëntatie - lees pagina »

Deze aanbeveling gaat recht in tegen het beleid van de Nederlandse regering die elke vorm van financiering door de rijksoverheid voor nieuwe interventies heeft verboden.

scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren - lees pagina »

Deze aanbeveling gaat recht in tegen het beleid van de Nederlandse regering die elke vorm van financiering door de rijksoverheid voor nieuwe interventies heeft verboden.

folders voor roze gezinnen en de basisschool - lees pagina »

De Onderwijsalliantie bepleit daarom dat scholen integraal aandacht besteden aan lhbt: in hun beleid, lessen, schoolregels en leerlingenzorg. ... In een korte begeleidende enquête vragen we wat ze doen aan lhbt beleid.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Deze aanbeveling gaat recht in tegen het beleid van de Nederlandse regering die elke vorm van financiering door de rijksoverheid voor nieuwe interventies heeft verboden.