Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 313 voor: edudivers

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

EduDivers heeft een serie suggesties voor Leidse basisscholen ontwikkeld. ... Volstrekt nieuw is dat EduDivers voor de bovenbouw ook lessen ontwikkelde over biseksualiteit en over kinderen met een intersekse conditie.

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

17 maart 2018 - Uit een analyse van EduDivers van het populaire lessenpakket voor de basisschool “Kriebel in je buik” blijkt dat het pakket heteronormatief is en homoseksualiteit benoemt als “anders” en “moeilijk”. ... Om Leidse scholen te ondersteunen, nam EduDivers het pakket onder de loep om adequaat te kunnen adviseren over het onderdeel seksuele diversiteit.

hoe christelijke scholen LHBTI vriendelijk worden - lees pagina »

EduDivers werkt mee aan het symposium en geeft een workshop over hoe je een christelijke school (en alle andere scholen trouwens ook) echt LHBTI vriendelijk wilt maken. ... De EduDivers workshop vat samen wat we inmiddels weten uit wetenschap en 15 jaar pilots en schoolbegeleiding.

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

11 maart 2018 - Op 23 maart organiseren Homo in de Klas en EduDivers een symposium "Kostbaar in mijn ogen" voor christelijke scholen over de vraag hoe christelijke scholen veilig kunnen zijn voor LHBTI leerlingen. ... EduDivers doet een workshop over organisatieverandering in de school.

onderzoek naar homopesten start in Griekenland, Cyprus en Litouwen - lees pagina »

De trainingen van de trainers en de begeleiding van de strategische workshops in de drie landen wordt gedaan door GALE, de internationale zusterorganisatie van EduDivers.

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Dat is de conclusie van een experiment met onderzoek, schoolvisitaties en follow-up door EduDivers en AllThat Chas. ... Vandaag publiceerde EduDivers de handleiding die zij ontwikkelde in samenwerking met All That Chas.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Een organisatie als EduDivers die zich helemaal richt op structurele integratie van seksuele diversiteit in het onderwijssysteem heeft daardoor in 2018 geen budget meer en zal misschien moeten stoppen.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Een organisatie als EduDivers die zich helemaal richt op structurele integratie van seksuele diversiteit in het onderwijssysteem heeft daardoor in 2018 geen budget meer en zal misschien moeten stoppen.

waar begin je? onderwijsalliantie identificeert 6 startpunten - lees pagina »

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2016/17 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers.

gale stelt een nieuwe definitie van pesten voor - lees pagina »

1 oktober 2017 - Peter Dankmeijer, directeur van GALE en EduDivers, heeft tijdens de jaarlijkse conferentie van het Europees Anti-pest Netwerk (EAN) een alternatieve definitie voor het begrip "pesten" voorgesteld.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Omdat het lessenpakket "Kriebels in je buik" erg beperkt is op dit gebied - en en de bovenbouw waarschijnlijk zelfs negatief uitwerkt - heeft EduDivers een serie suggesties voor Leidse basisscholen ontwikkeld. ... Volstrekt nieuw is dat EduDivers voor de bovenbouw ook lessen ontwikkelde over biseksualiteit en over kinderen met een intersekse conditie.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Omdat de vragen om situationele aandacht vaak terugkomen, heeft EduDivers twee handreikingen gemaakt: een voor PO en een voor VO. ... EduDivers licht toe hoe de docent dat kan oppakken en geeft er concrete lestips bij.

schoolcertificering sociale veiligheid - lees pagina »

In het kader van een internationaal project ontwikkelen EduDivers en haar internationale zusterorganisatie GALE in het voorjaar een serie methodieken voor certificering van scholen rond sociale veiligheid. ... EduDivers zoekt stagiaires die de methodieken willen helpen ontwikkelen en het klankbord willen opzetten en motiveren.

schoolbegeleiding mbo's rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In het kader van een lopend programma over seksuele diversiteit in het mbo doet EduDivers aan training en schoolbegeleiding van circa 10 mbo's. ... EduDivers heeft een aansprekende visie en filosofie ontwikkeld over diversiteit.

ontwikkeling mbo-keuzedeel diversiteit - lees pagina »

In het kader van een lopend programma over seksuele diversiteit in het mbo ontwikkelt EduDivers een "keuzedeel diversiteit". ... EduDivers heeft daarop een aansprekende visie en filosofie ontwikkeld die kortweg inhoudt dat de kern van leren omgaan met diversiteit is om beter te leren omgaan met je eigen an andersmans angsten en afweer van zaken die buiten je referentiekader liggen.

Integratie in de kanjerlessen - lees pagina »

EduDivers heeft een serie suggesties voor PO en VO gemaakt om seksuele diversiteit in de lessen op te nemen.

Integratie in de kanjerlessen - lees pagina »

EduDivers heeft een serie suggesties voor PO en VO gemaakt om seksuele diversiteit in de lessen op te nemen.

Aandacht in kringgesprekken - lees pagina »

EduDivers gaat ervan uit dat "aandacht voor seksuele diversiteit" niet alleen maar hetzelfde is als "aandacht voor mensen die zich homo, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) noemen". ... EduDivers ontwikkelde een handleiding met tips over hoe u in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw thema's kunt bespreken liet maken hebben met dit complex van waarden en normen.

gewoon doen (2014) - lees pagina »

Amsterdam: EduDivers/Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling SLO

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

EduDivers is sceptisch of zulke aanbevelingen zouden een dijk zullen zetten. ... EduDivers vindt dat de aanbevelingen wel erg zwaar leunen op voorlichting, en vooral op voorlichting over LHBT (nog niet I) identiteiten.

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

EduDivers is sceptisch of zulke aanbevelingen zouden een dijk zullen zetten. ... EduDivers vindt dat de aanbevelingen wel erg zwaar leunen op voorlichting, en vooral op voorlichting over LHBT (nog niet I) identiteiten.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

De WABF was de eerste wereldconferentie over pesten en EduDivers had daarom niet verwacht.

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

Toen EduDivers tijdens de werkconferentie informeerde waarom LHBTI- jongeren geen prioriteitsgroep meer waren, gaf de hoofdonderzoekster Hanneke de Graaf als antwoord dat dit op grond van een “complexe afweging” was gedaan. ... EduDivers heeft reeds geadviseerd over de vraagstelling en zal ook betrokken worden bij de gewenste analyses.

e-learning - lees pagina »

EduDivers biedt e-learning aan via haar internationale partner GALE.

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

Dit is EduDivers E-zine 2017-1; de link: ... edudivers.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

5 juni 2017 - Na een serie van 6 artikelen over wat we uit de wetenschap en ervaringen weten over wat werkt om effectief aan LHBTI emancipatie in scholen te werken, brengt EduDivers een bundeling van deze artikelen uit. ... De bundel artikelen volgt de jarenlange verkenning en ervaringen die EduDivers opdeed met het DOEL model. "

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Peter Dankmeijer nam het initiatief om honderden verslagen van de gesprekken van EduDivers met scholen in de afgelopen 20 jaar te analyseren en te bekijken welke tips daaruit naar voren komen. ... Tijdens dat eerste project door EduDivers en het APS bleek direct wat adviseurs ruim tien jaar laten nog steeds tegenkomen.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

21 mei 2017 - Dit is het 4e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. ... In 2016 publiceerden EduDivers en GALE een discussiebrochure over Passend Onderwijs en Seksuele Diversiteit, maar publicatie daarvan op de landelijke website voor Passend Onderwijs werd geweigerd omdat het thema niet relevant zou zijn.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

11 mei 2017 - Dit is het 3e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. ... Een andere directeur die EduDivers sprak zei: "Homoseksualiteit is hier geen enkel probleem.

effectieve voorlichting - lees pagina »

2 mei 2017 - In het kader van de zoektocht van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit naar werkzame elementen voor effectief schoolbeleid publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt. ... EduDivers maakt daarnaast nog enkele kanttekeningen bij deze op onderzoek gebaseerde conclusies.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

EduDivers is niet blij met het idee van "straf". ... Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers zegt hierover: "In 2012 gaf maar 20% van de scholen voorlichting, dus dat is enorm toegenomen.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Ze gaat niet in op de kritiek van onder andere EduDivers of het aangevertje van de inspectie dat de kwaliteit van de voorlichting ruim onvoldoende is om het kerndoelen te bereiken, en dat er een nadere specificatie nodig is voor hoe het beter kan. ... Ondanks dat de directie mbo van het ministerie van OCW in de afgelopen jaren stevig heeft geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van gratis ondersteuning aan mbo opleidingen op het gebied van seksuele diversiteit door COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers, blijft er nog veel te wensen over.

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

Dit is EduDivers E-zine 2016-6; de link: ... edudivers.

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

Zo gebruik EduDivers bijvoorbeeld een 'kennisquiz', die zowel leidt tot meer kennis als tot discussie over gendernormen. ... Uit de ervaring van EduDivers blijkt dat zelfs veel volwassenen, inclusief docenten, slecht oppervlakkig op de hoogte zijn en begrippen als transseksueel, travestiet, transgender, intersekse en biseksueel nog vaak door elkaar halen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

edudivers. ... Twee jaar geleden werkte EduDivers al samen met Da Vinci ISK om een succesvolle lessenserie over seksualiteit en seksuele diversiteit op te zetten en modellessen te geven.

In de klas voor MBO - lees pagina »

Deelname aan het integratieproject van Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland

schorer lezing gaat over bestrijding schijntolerantie - lees pagina »

edudivers.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

EduDivers hoopt dat het jeugdadvies zal voortbouwen op wat er in de afgelopen 13 jaar al is gebeurd op dit terrein. ... In dit artikel geeft EduDivers een overzicht van de zoektocht naar criteria die heeft plaatsgevonden in de afgelopen 13 jaar.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo. ... Daartegenover staat dat de opleiding belooft een (gratis) training door EduDivers en AanZ voor docenten te plannen en met het opleidingsteam werkt aan structurele inbedding van seksuele diversiteit in de opleiding.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

In opdracht van de projectgroep "Seksuele diversiteit in het MBO" onderzocht het ITS uit Nijmegen in hoeverre het traject van AanZ, EduDivers en COC Nederland impact had in de deelnemende opleidingen. ... In dit project bood Theater AanZ aan 9 opleidingen elk 6 gratis voorstellingen voor studenten "Geen Gezicht", EduDivers bood samen met AanZ een dag docententraining, een toolkit voor integratie en daarna drie begeleidende gesprekken om seksuele diversiteit te helpen inbedden, en COC Nederland stimuleerde en begeleide studenten om GSA's op te richten.

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Tot onze (EduDivers’) verbazing zegt de Inspectie dat in het basisonderwijs het meeste aandacht wordt geschonken aan seksuele diversiteit, wat minder in het middelbaar onderwijs en nog minder in het MBO. ... Commentaar van EduDivers: “Onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen”

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

EduDivers is teleurgesteld en geïrriteerd. “ ... Tot onze (EduDivers’) verbazing zegt de Inspectie dat in het basisonderwijs het meeste aandacht wordt geschonken aan seksuele diversiteit, wat minder in het middelbaar onderwijs en nog minder in het MBO.

PERSBERICHT 10 november 2016 - lees pagina »

edudivers.

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

EduDivers is teleurgesteld en geïrriteerd. “ ... EduDivers ziet in de manier waarop de Onderwijsinspectie met het thema seksuele diversiteit omgaat duidelijk de beperkingen van het Nederlandse onderwijssysteem terug.

*E-ZINE* 30 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Dit is EduDivers E-zine 2016-5; de link: ... edudivers.

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten - lees pagina »

30 augustus 2016 - EduDivers en GALE presenteren vandaag een polemische publicatie, die bedoeld is om samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan te sporen na te denken over het ondersteunen van breed diversiteitbeleid op scholen. ... EduDivers en GALE hebben nu een aantal "good practices" uit dit project en andere projecten bij elkaar gezet, en deze voorzien van commentaar.

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

28 augustus 2016 - Vandaag presenteren EduDivers en GALE een novum: de eerste e-cursus over seksuele diversiteit voor docenten in het middelbaar onderwijs. ... edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten

stagiair marketing - lees pagina »

De subsidies van EduDivers vallen steeds meer weg. ... EduDivers zoekt stagiaires die willen helpen een marketing strategie op te zetten en deels ook uit te voeren voor deze 3 programma's.

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

Dit is EduDivers E-zine 2016-4; de link: ... edudivers.

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling - lees pagina »

Mede op aandringen van en lobby voor fondsen door GALE, de zusterorganisatie aan EduDivers, is UNESCO in 2011 aan de slag gegaan met een wereldwijd project tegen "homopesten" ( homophobic bullying).