Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 52 voor: gsa

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

Hoe werkt een GSA op een christelijke school? ... Hoe werkt een GSA op een christelijke school?

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

scholen met gsa, leerlingenraad of zonder leerlingenparticipatie ... In het project vergeleken we drie situaties: scholen met een GSA (daar hoopten we dat de GSA meer bezig zou gaan met schoolverandering (GSA+) en een vaste positie zou krijgen), scholen met een leerlingenraad (daar hoopten we dat de raad zich niet alleen met eten in de kantine en examens ging bezig houden, maar ook met sociale veiligheid en seksuele diversiteit), en scholen zonder leerlingenparticipatie (daar hoopten we dat er een GSA+ zou ontstaan of een leerlingenraad met aandacht voor seksuele diversiteit.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Maar zo'n regel kan schadelijk uitpakken voor een homo- of lesbische jongere die lid wil worden van een GSA, terwijl zij/hij thuis nog niet verteld heeft over zijn/haar seksuele gevoelens. ... Voor het goed werken van de GSA moet de school dan besluiten of ze de regel aanpassen of een onderbouwde uitzondering maken.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

In de VS zijn op scholen Gay/Straight Alliances (GSA's) ontstaan, clubs van LHBTI en heteroseksuele leerlingen. ... Volgens Amerikaans onderzoek hebben GSA's potentieel 3 functies: een veilige haven bieden voor kwetsbare leerlingen, zichtbaarheid creëren rond seksuele diversiteit en acties (lobby naar de schoolleiding) voor een beter schoolbeleid.

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties - lees pagina »

In een ambigue context ontwikkelen lhbti-organisaties vaak eigen interventies zoals meer voorlichtingscampagnes, gay prides, voorlichting door vrijwilligers en jongerenacties zoals GSA’s.

day of silence komt eraan: 21 april - lees pagina »

2 april 2017 - COC Nederland stimuleert GSA's om op 21 april de international Day of Silence op school in te voeren. ... De meeste scholen doen al iets tegen pesten, maar de GSA-actie kan dan een extra impuls zijn om de aandacht niet te laten verslappen om binnen het anti-pestbeleid homofobie aan de orde te stellen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Dit kan ook goed aansluiten bij de activiteiten van een GSA (Gay/Straight Alliance) of een leerlingenraad.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Leerlingenbegeleiding en -participatie: de school begeleidt LHBT leerlingen en homofobe/transfobe leerlingen en zorgt dat initiatieven van leerlingen zoals GSA's en tolerantiegroepen worden ondersteund. ... EduDivers kreeg eind 2015 subsidie van het Schorerfonds om uit te zoeken hoe de schoolvisite zo kan worden verbeterd en ingebed dat GSA's en leerlingenraden hem kunnen gebruiken om echt invloed te hebben.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Parallel aan de activiteiten met docenten en managers benadert COC Nederland studenten om te bekijken of ze een GSA willen oprichten. ... De docenten zijn enthousiast geworden de kwaliteit van de voorstellingen van Theater AanZ, de EduDivers training en de GSA formule die wordt ondersteund door COC Nederland.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

In dit project bood Theater AanZ aan 9 opleidingen elk 6 gratis voorstellingen voor studenten "Geen Gezicht", EduDivers bood samen met AanZ een dag docententraining, een toolkit voor integratie en daarna drie begeleidende gesprekken om seksuele diversiteit te helpen inbedden, en COC Nederland stimuleerde en begeleide studenten om GSA's op te richten. ... Het belang van een GSA op school wordt in alle betrokken instellingen onderkend.

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten - lees pagina »

Sargoi zou ook schoolinitiatieven zoals GSA's kunnen ondersteunen.

stagiair marketing - lees pagina »

Je hebt niet het vooroordeel dat andere methoden voor LHBTI emancipatie (met name voorlichting door vrijwilligers, GSA's) de beste zijn; je staat open voor hoe we met de EduDivers programma's een stap verder proberen te maken

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

op elke school een gsa over mensenrechten ... 20 november 2015 - "Maak een GSA voor iedereen en over het thema mensenrechten".

op elke school een gsa over mensenrechten - lees pagina »

20 november 2015 - "Maak een GSA voor iedereen en over het thema mensenrechten". ... op elke school een gsa over mensenrechten

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

000 aan voorstellingen van AanZ, training, ondersteuning en stimulering van GSA's. ... In 2014-2015 deden de partners op 9 MBO opleidingen Zorg & Welzijn pilotprojecten waarbij de opleidingen voorstellingen van AanZ, training, begeleiding en ondersteuning bij de opzet van GSA's kregen.

PERSBERICHT 17 MEI 2017 - lees pagina »

In een ambigue context ontwikkelen lhbti-organisaties vaak eigen interventies zoals meer voorlichtingscampagnes, gay prides, voorlichting door vrijwilligers en jongerenacties zoals GSA’s.

bussemaker vraagt leiderschap - lees pagina »

extra subsidie gsa's en rolmodellen ... 000 exploitatiesubsidie die de organisatie al krijgt voor GSA's, nog € 150.

jongeren uit pennsylvania dragen flanel voor anti-gay day - lees pagina »

intimidatie van gsa leerlingen

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

Onder meer: “Geef leerlingen een stem” (waar docenten met onder andere GSA leerlingen werd gebrainstormd hoe leerlingen het initiatief kunnen nemen om de school sociaal veiliger te maken) en de voorstelling van Theater AanZ, “En een prettig weekend!”.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Op veel scholen zijn leerlingengroepjes die ervoor willen zorgen dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen op hun school zichzelf kunnen zijn (GSA's: Gay&Straight Alliances). ... Tijdens deze workshop delen leerlingen en docenten van GSA's en organisatoren van We Can Young hoe zij bijdragen aan een sociaal veiliger schoolklimaat.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort. ... COC Nederland pleitte meer rechtstreeks voor ophoging van de projectsubsidie voor de promotie van GSA's.

seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd - lees pagina »

LHBT-studenten worden betrokken bij het project door hen te ondersteunen bij het oprichten van GSA's in hun ROC.

gay straight alliances - lees pagina »

In 2012 deed het NJR onderzoek naar "de impact van GSA's op scholen" (in werkelijkheid gaat het vooral om het functioneren van GSA's en de invloed op de deelnemers). ... Dit gebeurde door het in focusgroepen interviewen van in totaal 22 bij GSA's betrokken leerlingen.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

LHBT-studenten worden betrokken bij het project door hen te ondersteunen bij het oprichten van GSA's in hun ROC.

*E-ZINE* 10 MAART 2015 - lees pagina »

Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort.

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Op veel scholen zijn leerlingengroepjes die ervoor willen zorgen dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen op hun school zichzelf kunnen zijn (GSA's: Gay&Straight Alliances).

roc van amsterdam start werkgroep seksuele diversiteit - lees pagina »

Het COC wordt betrokken om zo mogelijk een GSA te helpen starten.

movisie verkenning van effectieve interventies seksuele diversiteit - lees pagina »

Daarnaast start COC Nederland in samenwerking met MOVISIE en Centrum Gezond Leven van het RIVM met een theoretische onderbouwing en evaluatie van de Gay-Straight Alliances (GSA).

Gay en Straight Alliance - lees pagina »

Kijk op de website van GSA voor meer informatie over hoe je als leerling een GSA kunt oprichten of als docent een GSA kunt ondersteunen.

lhbt-beweging komt met adviezen anti-pestbeleid - lees pagina »

Het COC pleit samen met Expreszo onder meer voor specifieke aandacht voor homopesten binnen het algemene beleid, voor steun voor GSA's, voor meer voorlichting en voor controle en verplichte incidentenregistratie op scholen.

Voor leerlingen - lees pagina »

het oprichten van een GSA

het its homo-indicatoronderzoek: onveiligheid in scholen van 2006 tot 2010 - lees pagina »

Het aanwezig zijn van een Gay-Straight Alliance (GSA) op school in 2010 laat bijvoorbeeld wel een positieve maar een niet-significante relatie zien. ... Misschien komt dit door het relatief geringe aantal onderzoeksscholen en het feit dat GSA’s nog maar kort functioneren.

leerlingen adviseren europees parlement over homopesten - lees pagina »

Namens Nederland deed de GSA van UniC (Utrecht) mee.

Nieuws - lees pagina »

Dit kan ook goed aansluiten bij de activiteiten van een GSA (Gay/Straight Alliance) of een leerlingenraad.

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

De GSA's richten zich vooral op het zelfvertrouwen van leerlingen en op het voortbestaan of groter maken van de GSA. ... Daardoor blijven veel politieke eisen ("verplichte voorlichting") en praktische strategieën ("voorlichting door vrijwilligers op alle scholen", "iedereen op school lid van de GSA") te vaag en verandert er te weinig op school.

unic wint prijs voor beste schoolcampagne tegen homofobie - lees pagina »

UniC won de prijs omdat de GSA het meest heeft gedaan om de school te mobiliseren. ... De GSA van UniC heeft docenten gestimuleerd om met het thema in hun lessen aan de slag te gaan.

mijnid2 - lees pagina »

GSA’s kunnen ook de eerder genoemde acties gebruiken om het schoolklimaat een zetje in de goede richting te geven.

mijnid3 - lees pagina »

GSA’s kunnen ook de eerder genoemde acties gebruiken om het schoolklimaat een zetje in de goede richting te geven.

onderwijsalliantie - lees pagina »

20 november: Op elke school een mensenrechten GSA

voice out: een lesprogramma over identiteit en mensenrechten - lees pagina »

Het Voice OUT traject kan ook prima worden gecombineerd m et het opzetten van een GSA (Gay/Straight Alliance).

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

Ze zouden kunnen beginnen met een homo / hetero alliantie (GSA) of ze kunnen korte acties op school uitvoeren.

gsa week met als thema grote gsa's - lees pagina »

gsa week met als thema grote gsa's ... 14 maart 2011 - De Nationale GSA Week 2011 die van maandag 21 maart tot en met vrijdag 25 maart gehouden wordt, heeft als thema hoe scholen hun GSA kunnen uitbreiden.

gay/straight alliance (gsa) - lees pagina »

gay/straight alliance (gsa) ... De GSA's worden gestimuleerd en ondersteund door COC Nederland.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

Denk aan docententraining, GSA’s, Roze Olifant, schooladvies en interactief theater. ... We stimuleren lokale groepen om samen met jongeren GSA’s op te richten en om gebruik te maken van de Roze Olifant.

leerlingenbegeleiding en -participatie - lees pagina »

Help de leerlingen een gay/straight alliance (GSA) op te zetten. ... Opzetten Gay/Straight Alliance (GSA)

een veilige omgeving - lees pagina »

Gay/Straight Alliance (GSA)

nederlands beleid - lees pagina »

COC Nederland kwam met een lobbybrief waarin zij haar gsa- en voorlichtingsprojecten aanprees.

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

Een kwalitatief onderzoek naar de impact van GSA's op scholen in Nederland.

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

geenidtest/gay-straight-alliance-gsa]. ... mijn_school/meer-tips-voor-een-aanpak/gay-straight-alliance-gsa].

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

Leerlingenparticipatie in bijvoorbeeld de vorm van een Gay/Straight Alliance (GSA's) kan helpen op drie manieren: (1) het kan een contactpunt zijn voor lesbische, homo, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen die rolmodellen zoeken, (2) een actieve GSA kan op school zichtbaar maken dat er ook LHBT zijn en dat die niet op afstand gehouden willen worden, en (3) een ervaren GSA kan de school stimuleren of helpen om het beleid beter in te vullen. ... Een GSA functioneert het best als de school (leiding) deze taken erkent en gericht ondersteunt.