Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 45 van 45 voor: homo/lesbische docent

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Een lesbische docent probeerde te regelen dat er docententraining zou komen, maar dit werd tegengewerkt. ... De lesbische docent is na 2 jaar vertrokken.

effectieve voorlichting - lees pagina »

In Nederland is er maar een programma dat op effect is onderzocht (op één gereformeerde school): "Homo in de klas" van het Christelijke LCC project. ... Een macho jongen ontdekt dat zijn beste vriend homo is en moet kiezen tussen zijn straatcultuur vrienden of zijn vriendschap.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

10 november 2017 - Er zijn in Nederland nog wel een paar echte homo/transfobe mensen, maar meestal hebben we te maken met schijntolerantie: men zegt er geen moeite mee te hebben, maar het moet niet te dichtbij komen. ... Dat noemen we "moderne homo/transfobie".

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

In zulke gevallen ziet men bijvoorbeeld een lijst van 30 regels, die bijna allemaal negatief geformuleerd zijn: jas uit, in de les geen mobiele telefoon gebruiken, niet eten of drinken in de klas (de docent vaak uitgezonderd!). ... Zo bleek al jaren geleden dat potenrammers (jongens die homoseksuelen in elkaar slaan) na hun arrestatie oprecht verbaasd waren dat de politie hen erop wees dat het in elkaar slaan van homo's niet toegestaan is.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Wat heeft jouw homo zijn nou met jouw werk als leerkracht te maken? ... Dat zegt de geschiedenisdocent tegen de kersverse, lesbische docente op een vrijdagmiddag in de docentenkamer.

scp: jongeren en seksuele oriëntatie - lees pagina »

heterojongeren blijven ambivalent over homo's ... Ook geven veel scholieren aan dat als je op hun school homo bent, je dat beter niet aan iedereen kunt vertellen (23% denkt dat je dit niet kunt vertellen, 39% denkt dat je dat alleen aan vrienden kunt vertellen).

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

heterojongeren blijven ambivalent over homo's ... Ook geven veel scholieren aan dat als je op hun school homo bent, je dat beter niet aan iedereen kunt vertellen (23% denkt dat je dit niet kunt vertellen, 39% denkt dat je dat alleen aan vrienden kunt vertellen).

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Wat heeft jouw homo zijn nou met jouw werk als leerkracht te maken? ... Dat zegt de geschiedenisdocent tegen de kersverse, lesbische docente op een vrijdagmiddag in de docentenkamer.

anders in de klas - lees pagina »

Niet vertellen dat je homo bent ... Homo roepen naar meisjesachtig iemand

Gastlessen COC Leiden - lees pagina »

Samen met Meer dan Gewenst, een organisatie voor homoseksuele en lesbische ouders, maken we een plan dat deze ouders op basisscholen voorlichting gaan geven. ... Ben je als docent of schoolleider hierin geïnteresseerd, stuur dan een mail naar info@edudivers.

Nieuws - lees pagina »

EduDivers licht toe hoe de docent dat kan oppakken en geeft er concrete lestips bij. ... EduDivers gaat ervan uit dat "aandacht voor seksuele diversiteit" niet alleen maar hetzelfde is als "aandacht voor mensen die zich homo, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) noemen".

het betrekken van ouders in de basisschool - lees pagina »

Dat is bijvoorbeeld met de Turkse gemeenschap vaak zo, of de plaatselijke homo- en lesbische subcultuur. ... Dit heeft vooral zin als u vermoedt dat er een beperkt aantal ouders is, dat problemen zal ervaren met deze lessenserie (bijvoorbeeld ouders met een streng geloof), of als er problemen te voorzien zijn met specifieke kinderen (bijvoorbeeld van homo/lesbische ouders).

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

En natuurlijk kan het zo zijn dat u als docent in kringgesprekken te maken krijgt met spontane vragen en opmerkingen over diversiteit en emancipatie. ... De docent kan ook verkleedpartijen organiseren, waarbij men kan variëren dat de kinderen zichzelf aankleden, of zich laten aankleden door anderen.

samenvatting homo ok methode - lees pagina »

samenvatting homo ok methode ... Veel lokale homo- en lesbische organisaties hebben in de afgelopen jaren campagnes gevoerd om scholen te stimuleren iets aan homo-emancipatie te doen.

uitgebreide samenvatting rapportage adelmund pilots - lees pagina »

In de Adelmund pilots werd geëxperimenteerd met integraal schoolbeleid op het gebied van homo-emancipatie in het onderwijs. ... De scholen verschillen in hoe zij verder homo-emancipatie vorm geven.

omgaan met coming out - lees pagina »

In hun hulpeloosheid voelen veel lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zich vaak gedwongen om te kiezen tussen een hetero/homoseksueel dubbelleven of een openlijke coming out. ... Er zijn over het algemeen al niet veel rolmodellen voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen, maar voor migranten is dit helemaal een probleem.

stellingenspel - lees pagina »

De Gay Pride (of Canal Parade) draagt bij aan homo/lesbische emancipatie (discussie over zichtbaarheid, mediabeelden, stereotypen, emancipatie voor homoseksuelen of/en heteroseksuelen) ... Waarschuwingin: stellingen over feiten (bijvoorbeeld "10% van de mensen is homo") zijn niet geschikt voor een discussie over meningsverschillen en argumenten.

nederlands beleid - lees pagina »

Daarnaast adviseerde de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie dat minister Plasterk zou kunnen proberen het beleid wat meer bij te sturen in de richting van concrete effecten richting leerlingen en schoolbesturen. ... Het debat in de commissie welzijn over homo-emancipatie, dat in juni of juli zou plaatsvinden, werd uitgesteld tot na de vakantie 2010, zodat de regering haar standpunt kan overwegen.

werkvormen - lees pagina »

Praten over (homo)seksualiteit in het voortgezet onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. ... Hoe je als docent, trainer of voorlichter het beste hiermee om kan gaan, is door EduDivers beschreven in de reader bij de docenten cursus 'Omgaan met taboes.

lesgeven - lees pagina »

Belangrijke afwegingen hierin zijn: welke docent gaat het thema behandelen, apart of geïntegreerd aanbieden, en hoe het onderwerp terug laten keren. ... Daardoor wordt de keuze om het te hebben over seksuele diversiteit al snel een persoonlijke keuze van de docent.

mijn id minicampagne - lees pagina »

Pas als je door de kijkgaatjes kijkt, wordt echt duidelijk dat het hier om homo- en lesbische jongeren gaat. ... Belangrijk onderdeel van een campagne Mijn ID is een leerlingenonderzoek, uit te voeren onder begeleiding van een docent of een (vrijwillige) medewerker van een belangenorganisatie zoals het COC of een andere lokale homo/lesbische vereniging.

waar kan ik terecht als docent of niet onderwijzend personeel?[\n|faq/hulp_voor_homodocenten] - lees pagina »

waar kan ik terecht als docent of niet onderwijzend personeel? ... Voor emotionele steun kunt u terecht bij de homo/lesbische groepen van de vakbonden:

de organisatie van voorlichting over homoseksualiteit - lees pagina »

Deze `standaard' onderwerpen lijken enigszins op de vijf thema's die het HOSVO in 1990 voorstelde als minimumcriteria voor adequate aandacht voor homoseksualiteit binnen seksuele voorlichting (homo/lesbische gevoelens, homo/lesbisch zijn, coming-out, leefstijlen, discriminatie). ... Vergeleken met de thema's van het HOSVO ligt de nadruk bij voorlichtingsgroepen echter minder op het leren herkennen van homo/hetero gevoelens en seksuele ontwikkeling en meer op discriminatie en het doorbreken van vooroordelen.

tips voor het omgaan met homoseksualiteit in de gymles - lees pagina »

De docent geeft het goede voorbeeld door positief gedrag en door bewust te kiezen voor het nalaten van stigmatiserend gedrag. ... Veel homo's hebben zelfs vele jaren na de middelbare school nog nare herinneringen aan de gymles, met name aan het kiezen van teamleden voor een teamsport.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

In homospecifieke leerlingenbegeleiding staan identiteitstwijfels van potentiële homoseksuele, lesbische leerlingen en biseksuele leerlingen en hun problemen met het voor hun gevoelens uitkomen naar hun omgeving centraal. ... Eerst gaan in op de seksuele ontwikkeling van jongeren in het algemeen en van homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren in het bijzonder.

Factsheet 6 - Lesbische en homodocenten - lees pagina »

Factsheet 6 - Lesbische en homodocenten ... In dit deel van het factsheet geven we inzicht in de beeldvorming en feiten over lesbische en homodocenten.

verschillen verkend: allochtone jongeren over homoseksualiteit - lees pagina »

De studente Jacomijn de Vries heeft in opdracht van Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) een onderzoek gedaan naar de mening van allochtone leerlingen over (homo)seksualiteit en over homoseksuele docenten. ... Daarvoor heeft zij interviews gedaan met 16 ouders, 21 docenten (waarvan 8 homo- of lesbisch) met 83 Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen.

homoseksualiteit zeer wisselend in lesmethoden - lees pagina »

Het complete rapport is door EduDivers aan het Internationaal Homo- en Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) ter beschikking gesteld. ... De manier waarop ze dat doen loopt echter zeer uiteen: het varieert van het geven van een definitie van homo- en heteroseksualiteit tot meer uitgebreide opdrachten waarmee eigen houding en gedrag onder de loep wordt genomen.

werkblad: carrouselvragen - lees pagina »

Denk je dat lesbische vrouwen meer over hun seksuele avonturen praten dan heteroseksuele vrouwen? ... Wat vind je leuk en niet leuk van lesbische pornografie?

mogelijkheden voor voorlichting - lees pagina »

Hiermee kunnen jongeren ook zelfstandig werken zonder dat het de docent veel tijd kost. ... In beide pakketten is aandacht voor multiculturaliteit, maar bij "Lang Leve de Liefde" zal de docent zelf extra aandacht moeten geven aan homoseksualiteit.

de homo ok methode - lees pagina »

de homo ok methode ... Veel lokale homo- en lesbische organisaties hebben in de afgelopen jaren campagnes gevoerd om scholen te stimuleren iets aan homo-emancipatie te doen.

handboek voorlichtingscoördinatie - 3-1-2 - acquisitiebrief/folder 1ste mailing - lees pagina »

Als docent maatschappijleer, biologie, gezondheidskunde of godsdienst probeert u allerlei maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen met uw leerlingen te bespreken. ... Deze lessen worden gegeven door mensen die zelf homo of lesbisch zijn en de leerlingen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zij in de normale omgang misschien niet zouden kunnen of durven stellen.

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

De situatie op het IVBO is zo homonegatief dat dit tot problemen zou kunnen leiden als een docent uit zou komen voor zijn homoseksualiteit. ... Er is sprake van bedreigingen van homoseksuele allochtone docenten en van docenten en onderwijsbegeleiders die zich bezighielden met homo-emancipatie.

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

In de afgelopen maanden organiseerde het Ministerie van VWS een brede veldraadpleging in het kader van de evaluatie van het homo-emancipatiebeleid van de rijksoverheid. ... Wat kan een docent met relatief specialistische informatie over Islam en homoseksualiteit in een woordenwisseling met een beledigende Marokkaanse jongeman?

de situatie van homo- en lesbische docenten - lees pagina »

de situatie van homo- en lesbische docenten ... Omdat er tal van signalen zijn dat lesbische en homodocenten gemiddeld meer last van ziekteverzuim hebben en soms de WAO in moeten wegens moeilijke situaties op school, ligt hier een zorg voor de schoolleiding.

Factsheet 3 - Jongeren, seksualiteit en homoseksualiteit - lees pagina »

Als zij niet geïnformeerd zijn over homoseksuele gevoelens, lesbische gevoelens en over lesbische en homoleefstijlen kunnen zij waarschijnlijk minder goed vormgeven aan een adequate beroepspraktijk. ... Dit is met name de relevant voor studenten van opleidingen voor hulpverlener of voor docent.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-3-1 - marketingmix - lees pagina »

In de voorlichting wordt uitgegaan van het feit dat er veel manieren zijn waarop mannen en vrouwen hun homo/lesbisch zijn een plaats geven binnen hun leven. ... Het doel van de voorlichting is het verminderen van discriminatie en het vergroten van acceptatie, waarmee bedoeld wordt dat de mensen de mogelijkheid hebben homoseksuele en lesbische gevoelens te beleven en te uiten.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-1-0 - evaluatievormen - lees pagina »

Als coördinator is het goed om voor de groep (en het jaarverslag van de afdeling of homo/lesbische groep) een samenvatting hiervan te maken op maximaal een A4. ... In dat geval is het handig om achteraf deze toch kort samen te vatten, bijvoorbeeld onder de kopjes "leuke ervaringen", "vervelende ervaringen", "signalen voor de lokale homo/lesbische emancipatie".

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

Neem het ruim: voor specifieke homo/lesbische voorlichting zullen doorgaans weinig andere aanbieders bestaan. ... Instellingen waaraan minimaal gedacht zou moeten worden zijn: de gemeenten, andere COC-afdelingen of homo/lesbische groepen, de Rutgersstichting, de RIAGG's en de GGD's.

nicl scan 2001: homoseksualiteit in leermiddelen - lees pagina »

In de middenbouw brainstormen kinderen over allerlei vormen van relaties, ook beveelt men aan daarbij aan lesbische of homorelaties te denken. ... Een verhaal over een lesbische tante vormt aanleiding voor vragen van kinderen over homoseksualiteit.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1 - starterspakket - lees pagina »

Het starterspakket is bedoeld voor (COC) afdelingen of lokale homo/lesbische groepen die nog niet of nauwelijks aan voorlichting over homoseksualiteit doen. ... Als je bezig gaat met dit startpakket, heb je waarschijnlijk bijna of reeds besloten om een in jouw afdeling of homo/lesbische werkgroep voorlichting op te gaan zetten.

conflicthantering en homo/lesbische docenten - lees pagina »

conflicthantering en homo/lesbische docenten ... Midden jaren tachtig deed Peter Dankmeijer onderzoek naar de manier waarop homo- en lesbische docenten voor de klas en in de school functioneren.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-3-1B - evaluatieverslag - lees pagina »

Wij streven er naar dat de mensen de mogelijkheid hebben homoseksuele en lesbische gevoelens te beleven en te uiten. ... Met het verminderen van discriminatie bedoelen wij dat homoseksuele of lesbische gevoelens minder worden ontkend of gebagatelliseerd en dat mensen die laten merken dat zij homo- of lesbisch zijn minder worden bedreigd, geïntimideerd of waar het hun homoseksualiteit betreft worden genegeerd.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-3-1A - evaluatieverslag - lees pagina »

Wij streven er naar dat de mensen de mogelijkheid hebben homoseksuele en lesbische gevoelens te beleven en te uiten. ... Met het verminderen van discriminatie bedoelen wij dat homoseksuele of lesbische gevoelens minder worden ontkend of gebagatelliseerd en dat mensen die laten merken dat zij homo- of lesbisch zijn minder worden bedreigd, geïntimideerd of waar het hun homoseksualiteit betreft worden genegeerd.

verslag talkshow "multiculturele seks in de school" - lees pagina »

Wat doe je als je best vriend(in) zegt homo te zijn en verliefd op jou? ... Lesbische en homoseksuele deelnemers legden uit dat hun seksuele vorming over het algemeen erg heteroseksueel was gericht.