Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 41 van 41 voor: homojongeren

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

Wat niet zo duidelijk werd, was dat dit waarschijnlijk niet zo is voor homojongeren. ... homojongeren van de agenda

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort.

scp: jongeren en seksuele oriëntatie - lees pagina »

Volgens dit onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen homojongeren en heterojongeren. ... Homojongeren blijven vaak in de kast, en zijn daardoor vaker eenzaam.

scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren - lees pagina »

17 januari 2015 - Volgens een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen homojongeren en heterojongeren. ... Homojongeren blijven vaak in de kast, en zijn daardoor vaker eenzaam.

*E-ZINE* 10 MAART 2015 - lees pagina »

Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren ... scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat - lees pagina »

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat

anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling - lees pagina »

Pesten is daarmee de belangrijkste reden voor suïcide onder homojongeren.

behoeften homojongeren in deventer e.o. onderzocht - lees pagina »

behoeften homojongeren in deventer e.

kabinet komt met meer aandacht voor homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

Eigen initiatieven van homojongeren zullen meer ruimte krijgen.

steeds gewoner, nooit gewoon - lees pagina »

Daarnaast vindt MOVISIE het van belang om persoonlijke verhalen van homo's (die aansluiten op de belevingswereld van heterojongeren) in te zetten om de acceptatie van homojongeren te vergroten. ... Deze verhalen zouden moeten benadrukken dat homojongeren het lef hebben om te laten zien we ze echt zijn. [

opstaan tegen homopesten - lees pagina »

De minicampagne bestaat uit het verspreiden van oproepen om als homojongeren gepest worden, samen met hen op te staan tegen homopesten.

homojongens en internet - lees pagina »

12 september 2004 - Uit een klein onderzoek naar internetgebruik door homojongeren blijkt dat jongens tussen 14 en 16 jaar het meeste aandacht besteden aan "homospecifiek" internetten. ... In het tweede deel van de scriptie doet hij verslag van de resultaten van en online enquête die hij onder homojongeren deed en van enkele interviews met deskundigen.

edudivers_folder_2010 - lees pagina »

Homojongeren doen tot vijf maal vaker zelfmoordpogingen dan heterojongeren.

index/links_van_edudivers - lees pagina »

18min (digitaal netwerk homojongeren, geïnitieerd door Stichting Vrienden van de Gaykrant)

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

2001) "Gerapporteerde onveiligheid door homojongeren vergeleken met heterojongeren", Amsterdam, Empowerment Lifestyle Services

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Stop het uitschelden voor "homo"; homojongeren ervaren dit nooit als grap

faq - lees pagina »

Waar kan ik andere homojongeren ontmoeten?

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

Niet harde openlijke discriminatie, maar de vrees om door iedereen in de steek gelaten te worden, is de belangrijkste reden waarom homojongeren vijf maal zoveel als heterojongeren zelfmoord plegen.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

Illustratie van de inleiding door middel van een videofragment waarin homojongeren aan het woord komen.

outway scholierenonderzoek Brabant - lees pagina »

Van de jongeren schat 85% in dat homojongeren en niet voor uit zullen komen. ... Een even groot percentage zegt te denken dat homojongeren waarschijnlijk veel moeite zullen hebben met het er voor uitkomen op school.

werkdocument: "kansen voor homo-emancipatie in amsterdamse scholen" - 2001 - 6 factsheets - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

Factsheet 6 - Lesbische en homodocenten - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

historisch overzicht beleidsontwikkelingen - lees pagina »

COC Nederland verbreekt eind 2006 de samenwerking met EduDivers, Forum, het APS, de Rutgers Nisso Groep en theatergroep AanZ en ontwikkelt een nieuwe koers gericht op ondersteuning van minderjarige homojongeren. ... Door middel van een journalistieke wedstrijd probeert de wedstrijd de maatschappelijke participatie van homojongeren en de zichtbaarheid van homoseksualiteit (o.

de situatie van lesbische- en homotieners - lees pagina »

Daarin zei 35% van de homojongeren dat zij zich zelden of nooit veilig voelden op school.

seks onder je 25e - lees pagina »

Van de aangeschreven homojongeren reageerden in eerste instantie vooral de jongens enthousiast. ... Bij vergelijking met heterojongeren blijkt dat homojongeren ten tijde van het onderzoek minder vaak een vaste relatie hebben dan heterojongeren, en bovendien duurde hun laatste relatie duurde minder lang.

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

Reactie empowerment op nota homo-lesbisch emancipatiebeleid (2001) - lees pagina »

boek over islamistische homojongeren als lesmateriaal ... De Schorerstichting ontwikkelt een boek over Islamitische homojongeren, dat in 2002 uitkomt.

Geen suggesties voor onderwijsbeleid in raadpleging homobeleid - lees pagina »

Er zou een Homojongeren Jeugdraad moeten worden ingesteld.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

Daarin zei 35% van de homojongeren dat zij zich als homo zelden of nooit veilig voelden op school. ... Het belemmert volgens de homojongeren hun proces van herkenning en betekenisgeving aan hun gevoelens.

enveloppenspel - lees pagina »

De leerlingen kunnen van tevoren of naderhand meer lezen over de belevingswereld van homojongeren en lesbische jongeren in de brochure 'Exclusief voor meiden' (verkrijgbaar bij het COC Nederland), het Meidenboek en de brochure 'Jongens onder elkaar' (verkrijgbaar via de Schorerstichting).

factsheet 2: lesbisch en homobeleid in amsterdam tot 2001 - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-2-2B - doelen: voorbeelden - lees pagina »

Homojongeren hebben meestal hetero-ouders.

mogelijkheden voor voorlichting - lees pagina »

De beste middelen daarvoor zijn het tijdschrift voor homojongeren Expreszo en een aantal boeken die homojongeren herkenning bieden, zoals het "Meidenboek" van Burgersdijk en Klusman (Schorer Boeken), de folders "Exclusief voor meiden" (COC Nederland) en "Jongens onder elkaar" (Schorerstichting). ... Eind 2002 verschijnt bij de Schorerstichting ook een boek over islamitische homojongeren.

publicaties peter dankmeijer - lees pagina »

Dankmeijer, Peter (2001), Gerapporteerde onveiligheid door homojongeren vergeleken met heterojongeren, in: Feit & Vooroordeel, no.

diversiteit en veiligheid in amsterdam - lees pagina »

factsheet over Amsterdams onderzoek naar overleving homojongeren in scholen en aanbevelingen

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren ... In dit deel van het factsheet geven we inzicht in de beeldvorming en feiten over lesbische en homojongeren.

Factsheet 3 - Jongeren, seksualiteit en homoseksualiteit - lees pagina »

Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

Kamervragen Boris Dittrich (d66) over onveiligheid van homojongeren (2001) - lees pagina »

Kamervragen Boris Dittrich (d66) over onveiligheid van homojongeren (2001) ... ... aan de Staatssecretaris van Onderwijs en aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens bewindspersoon homo-emancipatiezaken, over de onveiligheid van homojongeren op school.

factsheet 1 - stand van zaken 2001: lesbische en homo-emancipatie in het onderwijs - lees pagina »

EduDivers Lifestyle Services ontwikkelde in samenwerking met het homojongerenblad Expreszo en het COC Nederland in het voorjaar een projectplan "Pink Quest", dat door middel van een journalistieke wedstrijd de maatschappelijke participatie van homojongeren en de zichtbaarheid van homoseksualiteit (o. ... Factsheet 5 - Lesbische en homojongeren

expreszo coming-out onderzoek 2003 - lees pagina »

veertig procent van de homojongeren voelt zich gediscrimineerd ... Veertig procent van de homojongeren wordt gediscrimineerd vanwege de geaardheid.