Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 78 voor: identiteit

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

Het doel van het symposium is om samen met sleutelfiguren binnen kerk, onderwijs, en jongeren na te denken over de relatie tussen voorlichting over seksuele diversiteit, de veiligheid van LHBT-leerlingen op christelijke scholen, en de functie van christelijke identiteit binnen school en onderwijs. ... In hoeverre staat zelfontplooiing van seksuele identiteit op gespannen voet met inclusief veiligheidsbeleid?

gale stelt een nieuwe definitie van pesten voor - lees pagina »

Lesbische, biseksuele, transgender en interseksuele leerlingen kunnen op soortgelijke maar toch verschillende manieren worden uitgescholden of uitgesloten, vooral als ze hun identiteit op een niet-heteronormatieve manier uiten.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

Homojongens praten online minder over identiteit minder en geven de voorkeur aan cyber dating.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Schoolleiders die met zulke belemmerende organisatorische regels of opvattingen leven, zullen tegen een adviseur dingen zeggen als: "seksuele diversiteit of bepaalde uitingen daarvan passen niet binnen onze missie/identiteit", "we kunnen dit soort uitingen niet (zoveel) ruimte geven of aan de orde stellen". ... onze identiteit laat dit niet toe, er is geen ruimte voor

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Zo kunnen religieuze scholen formuleren hoe LHBTI ook onderdeel van God's schepping zijn, en kunnen "sport" scholen kunnen uitwerken hoe "sportiviteit" niet alleen competitie is maar ook teamwork en respect voor de individuele leden van teams ongeacht hun gender identiteit of seksuele voorkeur. ... Zo heeft elke school een identiteit, en in elke school met een democratische en pedagogische identiteit zal respect en belangstelling voor diversiteit een plaats kunnen vinden.

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

Velen van hen zien zichzelf als mensen "met een interseksuele aandoening," die ze niet, of niet willen beschouwen als een belangrijk onderdeel van hun identiteit. ... Deelnemen aan een beweging op basis van identiteit zou kunnen worden gezien als een risico voor betere behandeling.

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Ook blijkt dat scholen met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit (“bijzondere scholen”) over meer uitgewerkte visies beschikken dan andere scholen.

toolkit-seksuele-diversiteit - lees pagina »

Een betekenisvolle groet (opwarmer identiteit en verschillen) ... De grootst gemeenschappelijke deler (opwarming identiteit)

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

Het stuk laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn om uiting te geven aan je identiteit, en gaat daarover een discussie aan met leerlingen.

theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid\n - lees pagina »

Het stuk laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn om uiting te geven aan je identiteit, en gaat daarover een discussie aan met leerlingen.

gay straight alliances - lees pagina »

GSA's zijn voor jonge LHBT‟s, die kampen met problemen omtrent hun seksuele identiteit en zich in een moeilijke fase van hun leven bevinden, een grote steun. ... Hierdoor worden hetero‟s, die ook middenin de ontwikkeling van hun seksuele identiteit zitten, meer aangesproken.

edudivers verantwoording - lees pagina »

Doelstelling: EduDivers bevordert de integratie van mensen die zijn benadeeld op grond van hun seksuele oriëntatie, seksuele identiteit en de manier waarop ze daaraan uitdrukking geven door kennis, methoden en ervaringen over onderwijs en voorlichting over seksuele diversiteit te verzamelen, ze te verbeteren en te verspreiden.

amersfoortse scholen niet happig op homo-emancipatie - lees pagina »

Marinus Schouten van EduDivers: “MijnID is bedoeld om invalshoeken van identiteit te verbinden en dat is breder dan alleen homoseksualiteit.

scholen kunnen homobeleid nu online testen - lees pagina »

Deze campagne richt zich op een gezonde identiteitsontwikkeling van kinderen, waarbij het ontwikkelen van de seksuele identiteit een essentiële component is.

groot europees onderzoek pleit voor aandacht homofobie in onderwijs - lees pagina »

17 mei 2013 - Twee van de drie LHBT leerlingen verbergt zijn of haar seksuele voorkeur of gender identiteit en 80% heeft te maken gehad met schelden, pesten en ander negatief gedrag.

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat - lees pagina »

Het rapport van het SCP en het onderzoek van EenVandaag wijzen op een probleem met 'leren samenleven' met mensen die een andere seksuele identiteit hebben en dit ook willen uiten. ... MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit.

MijnID informatie 6 mei 2013 - lees pagina »

MijnID: Mijn identiteit ... MijnID staat voor "Mijn identiteit", een programma dat gericht is op identiteitsontwikkeling bij kinderen en seksuele identiteit is daarin een essentiële component.

anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling - lees pagina »

Maar tegelijkertijd hamert zij op het belang dat de ontwikkeling van identiteit moet worden opgenomen in een kwalitatief goede anti-pestaanpak. ... Je eigen identiteit vinden is al moeilijk genoeg, maar als deze dan ook nog eens afwijkt van ‘de norm’, dan is het helemaal lastig.

mietjes moeten we niet - lees pagina »

MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. ... Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen."

mietjes moeten we niet - lees pagina »

MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. ... Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen."

ouderavond omgangsvormen in de opvoeding en op de basisschool - lees pagina »

Ouders zelf via een carrousel van korte oefeningen (via opdrachten op tafeltjes) kennis laten maken met het soort activiteiten die met de kinderen worden gedaan en ouders op die manier ook speelt te laten kennismaken met de discussies over identiteit, respect en leefwijzen

onderwijsalliantie start landelijke campagne tegen homopesten - lees pagina »

Mijn ID staat voor 'mijn identiteit' en 'mijn idee' voor verbetering van het schoolklimaat'", zegt Peter Dankmeijer namens de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. "

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

Ze zien zichzelf als “een homo” of “een lesbo” en zien dat als een coherente identiteit die nu, eenmaal ‘ontdekt’, niet snel meer zal veranderen.

unic wint prijs voor beste schoolcampagne tegen homofobie - lees pagina »

Groepen leerlingen op deze scholen hebben training gekregen over identiteit, respect, mensenrechten en seksuele diversiteit en eigen videocampagnes gemaakt.

onderwijsalliantie lanceert mijn id campagne - lees pagina »

De Mijn ID campagne (“mijn Identiteit, mijn Idee”) richt zich op het werven van Mijn ID ambassadeurs, die in hun scholen pleiten voor het opzetten van een mini-alliantie om de school in beweging te krijgen.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

Mijn ID staat zowel voor "Mijn Identiteit" als voor "Mijn Idee" voor verbetering van het schoolklimaat.

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Het begrip "seksuele voorkeur" zoals wij dat kennen en interpreteren, heeft overigens weinig te maken heeft met seksualiteit, en heeft vooral betrekking op identiteit. ... Kinderen in de bovenbouw maken een eerste start met het ontwikkelen van een eigen identiteit.

mijnid2 - lees pagina »

De MijnID campagne bevordert dat iedereen op school zichzelf kan zijn, ook in seksuele identiteit, en creëert ruimte en steun om daarvoor eigen ideeën te lanceren. ... De MijnID campagne staat voor: mijn identiteit, mijn idee voor verbetering.

mijnid3 - lees pagina »

De MijnID campagne bevordert dat iedereen op school zichzelf kan zijn, ook in seksuele identiteit, en creëert ruimte en steun om daarvoor eigen ideeën te lanceren. ... De MijnID campagne staat voor: mijn identiteit, mijn idee voor verbetering.

voice out: een lesprogramma over identiteit en mensenrechten - lees pagina »

voice out: een lesprogramma over identiteit en mensenrechten ... De lessen gaan over identiteit, mensenrechten, mediawijsheid en discriminatie.

MijnID campagne - lees pagina »

Deze campagne bevordert dat iedereen op school zichzelf kan zijn, ook in seksuele identiteit, en creëert ruimte en steun om daarvoor eigen ideeën te lanceren.

homo in de klas - lees pagina »

De doelstelling van de lessenserie is om leerlingen kennis te laten maken met het thema homoseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, de taboesfeer te doorbreken, leerlingen bewust te laten nadenken over seksuele identiteit en hen te helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele leerlingen, medewerkers en andere homoseksuelen.

Queer Team - lees pagina »

Er zijn workshops over identiteit, over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen, en inspirerende spelletjes om zo samen acties te bedenken.

Queer Team - lees pagina »

Er zijn workshops over identiteit, over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen, en inspirerende spelletjes om zo samen acties te bedenken.

homoseksualiteit voor dummies: nieuw concept door aob - lees pagina »

Leerlingen schelden elkaar op de gang uit, leerlingen en leraren durven niet voor hun seksuele identiteit uit te komen, soms durft men het onderwerp niet eens in de klas te bespreken.

ik niet, ik wel - lees pagina »

In deze oefening krijgen de deelnemers een twintigtal stellingen te horen over hun identiteit. ... Ik vind dat seksualiteit een wezenlijk onderdeel van mijn identiteit is

theatervoorstelling black out - lees pagina »

Daarin en daaromheen speelt zich het verhaal af van enkele allochtone jongeren, die letterlijk en figuurlijk worstelen met hun identiteit, gevoelens en vriendschap.

omgaan met coming out - lees pagina »

In het geval van een minderheidsstatus op grond van etnische afkomst zijn families vaak enorm trots op hun culturele achtergrond en steunen hun kind dan ook in zijn of haar identiteit. ... Vergeet niet dat zij bezig zijn met hun eigen identiteit op te bouwen en dat het storend is als zij met iemand worden geconfronteerd die de normen van de meerderheid niet volgt.

homojongens en internet - lees pagina »

In zijn scriptie maakt Kerski een gedegen analyse van de ontwikkeling van internet en de betekenis daarvan in de ontwikkeling van identiteit en community gevoel.

samenvatting leefvormen - lees pagina »

Dat heeft een functie in het ontwikkelen van een (nu nog rudimentaire) mannelijke of vrouwelijke identiteit. ... Bij circa dertig procent van de jongeren rond de 12 jaar bestaat er twijfel over de eigen seksuele identiteit.

leerlingenbegeleiding en -participatie - lees pagina »

Zorg dat de leerlingbegeleiders op de hoogte zijn van de behoeften van leerlingen die vragen hebben over hun seksuele gevoelens en identiteit.

beroepsonderwijs - lees pagina »

mijn id themaproject (een schoolweek over identiteit en jezelf zijn) ... voice out (6-12 weken durend lesprogramma over identiteit, respect en mensenrechten)

voortgezet onderwijs - lees pagina »

voice out (6-12 weken durend lesprogramma over identiteit, respect en mensenrechten)

hulp nodig? - lees pagina »

Naast inhoudelijke informatie en verwijzing naar welke lespakketten geschikt zijn voor school en leerling, bieden wij advies over de mogelijke inbedding in de schoolvisie, identiteit en dagelijkse routines.

downloads - lees pagina »

Voice OUT (lestips voor 6-12 weken over identiteit, diversiteit, mensenrechten en media)

over_ons - lees pagina »

We bevorderen de integratie van mensen die zijn benadeeld op grond van hun seksuele oriëntatie, seksuele identiteit en de manier waarop ze daaraan uitdrukking geven door kennis, methoden en ervaringen over onderwijs en voorlichting over seksuele diversiteit te verzamelen, ze te verbeteren en te verspreiden.

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Seksuele identiteit, relatievorming ... Eerste pogingen om vorm te geven aan eigen identiteit.

respect 2get=2give - lees pagina »

Wat: Docentenhandleiding voor de behandeling van de themas identiteit, discriminatie en homoseksualiteit in het vmbo.

mijn id minicampagne - lees pagina »

Daarnaast biedt de docentendoos de concrete handreikingen om met leerlingen het gesprek te voeren over respectvolle omgang met iemand die een andere identiteit heeft. ... Met behulp van foto’s en teksten op de zuil worden allerlei onderdelen van de identiteit van deze jongeren blootgegeven.

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

Omdat jongeren vaak nog onzeker zijn over hun identiteit, imiteren ze vaak populair gedrag.