Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 15 van 15 voor: islam

school consultancy on lgbt issues - lees pagina »

For example students who say homosexuality is forbidden by Islam, teachers who are frightened or overheated class responses and school managers who do not want deal with critical parents or who are satisfied when there are no (visible) serious incidents around homophobia.

het bespreken van homoseksualiteit met gelovige jongeren - lees pagina »

Vergelijkbare kritiek vindt recentelijk ook plaats over de koran, zie bijvoorbeeld de pagina uitspraken in de koran en Omar Nahas, 'Homoseksualiteit en islam'.

wat houdt schoolbegeleiding in? - lees pagina »

Zij zien vaak het belang in eerste instantie niet en hebben soms ‘belemmerende overtuigingen’, zoals leerlingen die zeggen dat de Islam homoseksualiteit verdeeld, docenten die bang zijn voor oververhitte reacties in de klas en schoolleiders die ouders niet voor het hoofd willen stoten of tevreden zijn als zich geen (zichtbare) ernstige incidenten voordoen.

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met dialoogmethoden en met deskundigheidsbevordering over Islam en homoseksualiteit. ... Wat kan een docent met relatief specialistische informatie over Islam en homoseksualiteit in een woordenwisseling met een beledigende Marokkaanse jongeman?

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

Voor islamitische ouders die grote problemen hebben met de homoseksualiteit hun kinderen kan men eventueel ook doorverwijzen aan Stichting Yoesuf, die zich specifiek bezighoudt met islam en homoseksualiteit.

what the Qur'an says about homosexuality - lees pagina »

As we shall see, in later chapters, the whole business of life revolves around relationships - with ourselves, with our families and friends and relatives, with sexual partners, and not to mention with Allah and our brothers and sisters in Islam.

cultuur, religie en homoseksualiteit - lees pagina »

Stichting Yoesuf heeft deze training ontwikkeld om inzicht te bieden in de islam en hoe problemen die voortkomen uit de cultuur en religieuze overtuiging op te lossen en te voorkomen zijn. ... De islam op hoofdlijnen

verschillen verkend: allochtone jongeren over homoseksualiteit - lees pagina »

Of ze zeggen dat het niet mag vanwege de islam. ... Een kwart van de leerlingen die meent dat men in Turkije negatief over homoseksualiteit denkt, koppelt dit aan de islam.

mogelijkheden voor voorlichting - lees pagina »

Meer informatie over homoseksualiteit en islam kunt u vinden bij Stichting Yoesuf, verder is informatie over hoe allochtone leerlingen denken over homoseksualiteit te vinden op deze website. ... Op de website van het COC, op deze site en in het boek "Islam & homoseksualiteit" vindt u meer informatie over dit thema.

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

Een religieuze discussie over islam en homoseksualiteit met scholieren lijkt weinig zinvol.

expreszo coming-out onderzoek 2003 - lees pagina »

65% van de respondenten hangt geen geloof aan, 30% is christen en 5% hangt andere geloven aan (met name islam en jodendom).

Inspectie: scholen onderschatten veiligheidsproblematiek - lees pagina »

In zulke gevallen maken leerlingen grievende opmerkingen over joden, homoseksuelen of de islam.

amsterdam talkshow - praten over seks met de ouders - lees pagina »

In de Islam heeft men het over seks alleen een algemene zin: de vrouw is op aarde vanwege het krijgen van kinderen. ... Gerolf: ik heb gehoord dat de islam seks meer waardeert dan de bijbel...

hoger beroepsonderwijs - lees pagina »

Stichting Yoesuf ontwikkelde samen met Hogeschool Fontys een training waarin het thema Islam en homoseksualiteit centraal staat.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Stichting Yoesuf kwam met een train de trainer programma, waarin het thema Islam en homoseksualiteit centraal staat.