Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 13 van 13 voor: kwaliteit en effect

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken. ... SP kamerlid Van Dijk diende de motie in met steun van de hele Tweede kamer met uitzondering van de VVD, SGP en FvD.

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

En organisaties zeggen dat het bij hen niet speelt, dat er geen vraag is, dat het niet (nooit) urgent is, en dat als ze het wel aan de orde zouden stellen, het teveel problemen zou veroorzaken. ... 29 december 2016 - Onlangs heeft ILGA-Europe en de Federatie van Intersekse Organisaties OII-Europa een toolkit gepubliceerd over hoe je een goede bondgenoot van interseksuele mensen kan zijn.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Die vraag is weer opgelaaid nadat de Onderwijsinspectie een maand geleden constateerde dat scholen wel "iets" doen aan voorlichting, maar dat de kwaliteit ervan ruim onvoldoende is om enig effect te hebben op het schoolklimaat. ... Openlijke LHBT jongeren zijn trots op hun openlijkheid en denken daarom vaak dat openheid en zichtbaarheid het belangrijkst zijn om een school LHBT-vriendelijk te maken.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo. ... In de nieuwsbrief staan artikelen over de evaluatie en de producten van het vorige project, een preview van het nieuwe project en samenvattingen van recente onderzoeken die aantonen dat zo'n project nog hard nodig is.

spannende lhbt workshops op 19 april - lees pagina »

De workshops gaan over "omgaan met heftige vragen", "voorlichting door empathie" en "hoe jezelf je beste tool bent". ... In deze workshop gaan we in hoe je als docent of voorlichter kunt omgaan met emotioneel geladen en heftige opmerkingen.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

Het doel van dit project is bijdragen aan een veilige school voor iedereen, ook voor HLBT-leerlingen en docenten, door het bevorderen van een goede en effectieve voorlichting en advisering over seksuele diversiteit binnen de context van seksuele vorming, burgerschap en respect in het onderwijs. ... In het project wordt samengewerkt met lokale COC-lidverenigingen en LHBT-organisaties die niet aangesloten zijn bij het COC maar wel voorlichting geven of die wens hebben.

homoseksualiteit zeer wisselend in lesmethoden - lees pagina »

Van het rapport zijn slechts enkele exemplaren gemaakt en het is niet breed gepubliceerd. ... Het complete rapport is door EduDivers aan het Internationaal Homo- en Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) ter beschikking gesteld.

conflicthantering en homo/lesbische docenten - lees pagina »

conflicthantering en homo/lesbische docenten ... Midden jaren tachtig deed Peter Dankmeijer onderzoek naar de manier waarop homo- en lesbische docenten voor de klas en in de school functioneren.

Homospecifieke aandacht in het inspectierapport 2003 - lees pagina »

Dat komt omdat de inspectie in 2002 heeft besloten om in haar inspecties specifieke aandacht te gaan besteden aan de kwaliteit van sociale veiligheid in de scholen en de plaats van homoseksualiteit daarbinnen. ... In dit factsheet geven we een samenvatting en citeren we de homospecifieke passages uit het rapport.

Reactie empowerment op nota homo-lesbisch emancipatiebeleid (2001) - lees pagina »

Samenvatting kamervragen en -antwoorden ... Het document en de antwoorden op de 99 kamervragen over homobeleid uit begin 2001 zijn te downloaden van de site van het Ministerie van VWS.

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

fasering en organisatie ... overzicht van de stappen en actiepunten

de organisatie van voorlichting over homoseksualiteit - lees pagina »

Enerzijds komt er heel wat kijken bij de organisatie van voorlichtingsgroepen en een belangrijk deel (circa 67%) van de nu actieve groepen slaagt er heel redelijk in hun taak waar te maken. ... Anderzijds wordt duidelijk dat er schrijnende lacunes zitten in het bereik en de kwaliteit van het aanbod.

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Sociaal Beleid ... CC Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen