Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 11 van 11 voor: landelijke hetero-homo onderwijsalliantie

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Dat is ook de reden waarom in de jaren '90 de COC Landelijke Werkgroep Onderwijs en daarna EduDivers (die de opvolger was van die werkgroep) nauw contact onderhield met de Inspectie. ... In 1993 gaf de landelijke werkgroep al een training aan de Inspectie.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

Op 29 juni organiseren we een landelijke onderwijsdag waarop u zich kunt oriënteren op wat u kunt doen aan vanzelfsprekende integratie van veiligheid rond seksuele diversiteit op uw school. ... Met de makers van de film "Ruben" ontwikkelen we een kick-off les over pesten van homo-, lesbische jongeren en jongeren die niet typisch jongens- of meisjes gedrag tonen.

homoles op de basisschool - lees pagina »

landelijke en lokale strategie naar basisscholen ... Het stadsbestuur wil zich daarom inzetten voor een homo-vriendelijker klimaat.

enabling safety for lesbigay teachers - lees pagina »

In dit project is bekeken hoe de werkomstandigheden van homo- en lesbische docenten kunnen worden verbeterd. ... Hieruit bleek dat er vooral verschillen waren tussen homo/lesbische en heterodocenten in het VMBO.

index/links_van_edudivers - lees pagina »

Onderwijsalliantie. ... nl is de website van de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

edudivers roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

edudivers roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen ... 9 oktober 2010 - Tijdens een landelijk symposium over effectief werken aan homo-emancipatie in scholen, moedigde EduDivers de homobeweging en het onderwijsveld op om nog eens kritisch te kijken of de methoden om seksuele diversiteit in het onderwijs meer geaccepteerd te maken, wel goed genoeg werken.

basisonderwijs - lees pagina »

Op dit moment is er weinig aandacht voor homo-emancipatie in het basisonderwijs. ... Zie ook: "Handreiking homo-emancipatie in het basisonderwijs voor gemeenten"

nederlands beleid - lees pagina »

Op deze pagina een overzicht van de meest recente (landelijke) beleidsontwikkelingen. ... Daarnaast adviseerde de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie dat minister Plasterk zou kunnen proberen het beleid wat meer bij te sturen in de richting van concrete effecten richting leerlingen en schoolbesturen.

mooie woorden - lees pagina »

In het voorjaar van 2009 deed EduDivers, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, in het kader van een driejarig project (2009-2011) van de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie, onderzoek naar de stand van zaken in scholen voor voortgezet onderwijs rond aandacht voor homo-emancipatie. ... Er is met name gevraagd naar tien punten waaruit blijkt of scholen specifiek aandacht hebben voor homo-emancipatie.

landelijke hetero-homo onderwijsalliantie - lees pagina »

landelijke hetero-homo onderwijsalliantie ... De landelijke alliantie bestaat uit de AOb (Algemene Onderwijsbond), CNV Onderwijs (Christelijk Nationaal Vakverbond), het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO (Centraal Bureau Openbaar Onderwijs), EduDivers (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs) en COC Nederland.

historisch overzicht beleidsontwikkelingen - lees pagina »

Vóór 2001 was er geen landelijk beleid rond homo-emancipatie in het onderwijs. ... Er ontstond beweging met de introductie van de regeringsnota homo-emancipatiebeleid ("Paars over Roze") in 2001.